Bli kjent med Analytics

Lær om de viktigste funksjonene og kontrollene i Analytics-rapporter.

Er Analytics nytt for deg? Bruk dette grensesnittkartet og de nummererte delene nedenfor for å gjøre deg kjent med de viktigste rapporteringsverktøyene og kontrollene.

Kart over rapporteringsgrensesnittet

Merk: Om du har eller ikke har tilgang til visse sider eller funksjoner i Analytics, kommer an på tillatelsene dine. I tillegg er noen av funksjonene bare tilgjengelige for 360-brukere. Det kan derfor hende at du ikke ser alle elementene eller funksjonene som er beskrevet her.

Innholdet i denne artikkelen:
Navigation links

Via linkene i brødsmule-navigeringen øverst på hver side i Analytics har du tilgang til Google Marketing Platform-organisasjoner og -produktkontoer samt Analytics-kontoer, -områder og -rapporteringsvisninger tilknyttet den nåværende påloggingslegitimasjonen din.

 • Organisasjon: I Google Marketing Platform er dette representasjonen av bedriften din og rammeverket for bedriftens administrering av tilknyttede brukere og produktkontoer. Finn ut mer
 • Produktkontoer: Her finner du andre Google Marketing Platform-produktkontoer, som Optimize og Tag Manager.
 • Konto: Dette er tilgangspunktet ditt til Analytics og det høyeste organisasjonsnivået i produktet.
 • Område: Dette kan være et nettsted, en mobilapp eller en enhet (f.eks. en kiosk- eller salgsstedenhet.) En konto kan inneholde ett eller flere områder.
 • Rapporteringsvisning: Dette er tilgangspunktet ditt til rapporter og et definert utvalg av data fra et område.

Finn ut mer om kontoer, områder og rapporteringsvisninger.

 

Via søkefeltet kan du søke etter rapporter i Analytics, stille spørsmål og finne frem til hjelpeinnhold.

Tilbake til toppen

2 Diagnostikk og Google-kontoer

På hver side i Analytics har du tilgang til varsler og diagnostiske meldinger, og du kan dessuten administrere Google-kontoene og Analytics-brukerinnstillingene dine.

 • Klikk på for å se eventuelle meldinger som er generert av den automatiske diagnostikken i Analytics.
 • Klikk på for å endre brukerinnstillingene, sende tilbakemeldinger til Google eller få hjelp med Analytics.
 • Klikk på for å administrere Google-kontoen din eller logge av Analytics.
Tilbake til toppen

3 Rapportnavigering

Her har du tilgang til alle rapportene dine.

 • Klikk på en rapportkategori for å åpne den aktuelle listen over rapporter.
 • I Tilpasset-kategorien finner du oversikter, snarveier og egendefinerte rapporter.
 • Klikk på for å åpne Administrator, der du kan administrere kontoene, områdene og rapporteringsvisningene dine.

I artiklene i brukerstøtten for Analytics kan du ofte se denne typen henvisninger til rapporter: Brukeranskaffelse > All trafikk. Dette er en forkortelse for «All trafikk-rapporten i Brukeranskaffelse-kategorien».

Tilbake til toppen

4 Handlingsrad

Handlingsraden vises øverst i rapportene i Analytics. Handlingsraden inneholder rapporttittelen, prosentdelen for utvalget, kontroller som påvirker rapporten som helhet, samt en link til Observasjon-panelet.

 • Utvalgsprosenten indikerer hvilken prosentandel av øktene i den aktuelle datoperioden rapporten tar utgangspunkt i. Du kan veksle mellom et mindre utvalg (raskere responstid, lavere presisjon) eller et større utvalg (lengre responstid, høyere presisjon).
 • Klikk på Lagre for å lagre den gjeldende rapportkonfigurasjonen.
 • Klikk på Eksportér for å eksportere rapportdataene dine til bruk i andre programmer, som for eksempel Excel.
 • Klikk på Del for å dele en rapport – også om mottakerne ikke har Analytics-konto.
 • Klikk på Observasjon for å åpne Observasjon-panelet. Der kan du se statistikk om dataene dine som er generert via maskinlæringen i Analytics, og stille spørsmål om dataene på et naturlig språk.
Tilbake til toppen

5 Legg til segmenter og angi datoperioden

All segments

Et segment er et delsett av Analytics-dataene dine. Legg til segmenter i en rapport for å sammenligne ulike delsett med data.

 • Klikk på + Legg til segment for å legge til eksisterende segmenter eller opprette nye.
 • Klikk på et segment for å endre, kopiere eller fjerne det. (Du kan ikke endre systemsegmentene som er standard.)

Med datovelgeren kan du endre datoperioden i rapporten og sammenligne datoperioder.

Tilbake til toppen

6 Rapportfaner

Explorer tab

I Analytics-rapporter vises dataene på én eller flere faner, slik at du har flere visninger av dataene på ett sted. De fleste standardrapportene har en Utforsker-fane. Denne har vanligvis to deler: en diagramvisning av dataene øverst og en datatabell nedenfor. Noen rapporter har flere faner, for eksempel «Oversikt» eller «Kartoverlegg».

Bruk linkene til beregningsgrupper under faneetiketten til å fastslå hvilke beregninger du vil ha med i datatabellen, for eksempel Sammendrag, Nettstedbruk, Målsett 1.

Tilbake til toppen

7 Diagram

I den øverste delen av de fleste Utforsker-fanene kan du se en grafisk fremstilling av dataene dine. Diagramkontrollene omfatter blant annet:

 • Beregninger i diagrammet-velgeren: Endre hvilke beregninger som benyttes i diagramvisningen. Du kan sammenligne to beregninger i diagrammet, for eksempel Økter kontra Fluktfrekvens. Velgeren er plassert under linkene for beregningsgrupper.
 • Diagrammets tidsskala-knappene: Endre tidsskalaen i diagrammet. Velg mellom, dag, uke eller måned. Du finner disse knappene til høyre for diagrammets beregningsvelger.
 • Diagramtype-knappene: Endre hvordan diagrammet vises. Du kan velge linjediagram eller bevegelig diagram. Disse knappene er plassert ved siden av knappene for diagrammets tidsskala.
 • Klikk på for å åpne Annoteringer-uttrekksmenyen. Du kan skrive notater direkte i rapporten. Du finner denne kontrollen rett nedenfor tidsaksen i diagrammet.
Når skaperne av annoteringer sletter Google-kontoene sine, slettes også annoteringene de har gjort i alle Analytics-rapporteringsvisninger, både delte og private.
Tilbake til toppen

8 Datatabell

I den nederste delen av Utforsker-fanen finner du dataene i tabellform. Hvilken primær dimensjon og hvilke beregninger som vises, avhenger av rapporttypen og beregningsgruppen som er valgt med kontrollene på Utforsker-fanen.

Kontrollene for datatabellen omfatter følgende:

 • Primær dimensjon-linkene: Endre den primære dimensjonen i rapporten.
 • Tegn rader-knappen: Legg til rader du har valgt, i diagrammet.
 • Sekundær dimensjon-menyen: Legg til en ny dimensjon i rapporten.

  For å fjerne en sekundær dimensjon klikker du på X-tegnet i overskriften for dimensjonskolonnen.

 • Sorteringstype-menyen: Endre rekkefølgen på radene i datatabellen. Du har følgende alternativer:
  • Standard: grunnleggende alfanumerisk sortering. Standardrekkefølgen er fra høyest til lavest. Du kan endre dette ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Absolutt endring: Sortér sammenligningsdata for datoperioden etter endringsmengde snarere enn absolutte endringer.
  • Vektet: Sortér prosentdata etter viktighet snarere enn numerisk rekkefølge.
 • Søk: Vis bare rader som samsvarer med søket ditt. Klikk på avansert for å angi mer komplekse filtre.
 • Tabellvisning-knappene: Endre hvordan datatabellen vises. Du har blant annet disse valgene:
  • Data graph button icon Data: Dataene vises i tabellvisning. Dette er standardvisningen for tabeller.
  • Percentage graph button icon Prosentandel: Dette er et sektordiagram som viser hvordan den valgte beregningen bidrar til totalsummen.
  • Performance graph button icon Resultater: Du kan se de relative resultatene for den valgte beregningen i et horisontalt stolpediagram.
  • Comparison graph button icon Sammenligning: Dette er et stolpediagram der du ser resultatene for de valgte beregningene sammenlignet med gjennomsnittet for nettstedet.
  • Term cloud button icon Ordsky: Dette er en visuell representasjon av resultatene du oppnår med søkeordene dine (ikke tilgjengelig i alle rapporter).
  • Pivot graph button icon Pivot: For visse rapporter kan du omorganisere informasjonen i tabellen ved å bruke en sekundær dimensjon som pivotpunkt for dataene.

Det finnes ytterligere kontroller som ikke er vist i grensesnittkartet på begynnelsen av denne artikkelen:

 • Sideinndeling-kontrollene: Endre antall rader som vises, gå til en bestemt side med data, eller naviger side etter side ved hjelp av kontrollene nedenfor datatabellen.
 • Oppdater rapporten-linken: Oppdater dataene som vises i rapporten, ved å klikke på linken helt nederst på siden, ved siden av genereringsdatoen.

Forklaring og bruk av datatabellen

Den første kolonnen i tabellen er den primære dimensjonen. Dataene dine grupperes etter denne kolonnen. Hvis du velger en sekundær dimensjon, vises denne i den neste kolonnen, og dataene dine grupperes ytterligere. De resterende kolonnene i tabellen er beregningene tilknyttet de valgte dimensjonene.

Du kan utføre en rekke handlinger direkte i tabellen, for eksempel følgende:

 • Bruk avmerkingsboksene foran radene for å velge rader. Du kan deretter tegne inn de valgte radene i diagramvisningen ved å klikke på Tegn inn rader-knappen.
 • Hold markøren over ? -ikonet i en kolonneetikett for å se en definisjon av dimensjonen eller beregningen.
 • Sortér tabellen etter en kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Dette er en enkel ASCII-sortering. Hvis du ha en mer avansert sortering, kan du bruke Sorteringstype-knappen.
Tilbake til toppen
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?