Šis raksts ir par pakalpojumu Universal Analytics. Ja izmantojat Google Analytics nākamās paaudzes versiju, skatiet šī palīdzības centra sadaļu Google Analytics 4 īpašumi.

Analytics saskarne

Analytics pārskatu galveno funkciju un vadīklu apguve

Vai esat jauns Analytics lietotājs? Izmantojiet šo saskarnes karti un numurētās sadaļas, lai iepazītos ar galvenajiem pārskatu sniegšanas rīkiem un vadīklām.

Pārskatu-saskarnes karte

Piezīme. Piekļuve konkrētām funkcijām vai lapām pakalpojumā Analytics ir atkarīga no jums piešķirtajām atļaujām. Dažas funkcijas ir pieejamas tikai pakalpojuma 360 lietotājiem. Tādēļ, iespējams, neredzēsit visus šeit aprakstītos elementus vai funkcijas.

Šajā rakstā ietvertās tēmas
Navigation links

Katras Analytics konta lapas augšā izvietotās hierarhiskās navigācijas saites nodrošina jums piekļuvi Google Marketing Platform organizācijām un produktu kontiem, kā arī Analytics kontiem, īpašumiem un skatiem, kas ir saistīti ar jūsu pašreizējiem pieteikšanās akreditācijas datiem.

 • Organizācija: jūsu uzņēmuma atspoguļojums un jūsu uzņēmuma produktu kontu un lietotāju pārvaldības struktūra Google Marketing Platform produktos. Uzziniet vairāk.
 • Produktu konti: citu Google Marketing Platform produktu konti, piemēram, Tagu pārvaldnieka un Optimizētāja konts.
 • Konts: jūsu piekļuves punkts pakalpojumam Analytics un produkta augstākais organizācijas līmenis.
 • Īpašums: tīmekļa vietne, mobilā lietojumprogramma vai ierīce (piemēram, kioska vai pārdošanas punkta ierīce). Kontā var būt viens vai vairāki īpašumi.
 • Skats: piekļuves punkts pārskatiem, definēts īpašuma datu skats.

Uzziniet vairāk par kontiem, īpašumiem un skatiem.

 

Izmantojiet meklēšanas lodziņu, lai pakalpojumā Analytics meklētu pārskatus, uzdotu jautājumus un veidotu palīdzības centra satura vaicājumus.

Augšup

2 Diagnostika un Google konti

Katrā Analytics konta lapā varat arī piekļūt paziņojumiem un diagnostikas ziņojumiem, kā arī pārvaldīt savus Analytics lietotāja iestatījumus un Google kontus.

 • Noklikšķiniet uz , lai skatītu visus Analytics automātiskās diagnostikas ģenerētos ziņojumus.
 • Noklikšķiniet uz , lai mainītu lietotāja iestatījumus, sūtītu atsauksmes uzņēmumam Google vai saņemtu palīdzību darbā ar Analytics.
 • Noklikšķiniet uz , lai pārvaldītu savu Google kontu un izrakstītos no Analytics konta.
Augšup

3 Navigācija pārskatos

Šajā panelī varat piekļūt visiem pārskatiem.

Analytics palīdzības centrā atsauces uz pārskatiem tiek sniegtas šādi: Iegūšana > Visa datplūsma. Tas ir saīsināts nosaukums, kas nozīmē “pārskats Visa datplūsma, kas ietverts kategorijā Iegūšana”.

Augšup

4 Darbību josla

Darbību josla pakalpojumā Analytics ir redzama pārskatu augšpusē. Darbību joslā ir iekļauts pārskata nosaukums, parauga procenti, vadīklas visaptverošu izmaiņu ieviešanai pārskatā, kā arī saite uz informatīvo pārskatu paneli.

 • Izmantojot izlases procentu iestatījumu, varat noteikt, kāda procentuālā sesiju daļa jūsu norādītajā datumu diapazonā tiek iekļauta pārskatā. Varat pārmaiņus izvēlēties mazāku paraugu (īsāks atbildes laiks, mazāka precizitāte) vai lielāku paraugu (ilgāks atbildes laiks, lielāka precizitāte).
 • Lai saglabātu pašreizējo pārskata konfigurāciju, noklikšķiniet uz Saglabāt.
 • Lai pārskata datus eksportētu lietošanai citās lietojumprogrammās, piemēram, Excel, noklikšķiniet uz Eksportēt.
 • Lai kopīgotu pārskatu, noklikšķiniet uz Kopīgot (varat kopīgot pārskatu arī ar adresātiem, kuriem nav sava Analytics konta).
 • Noklikšķiniet uz Informatīvie pārskati, lai atvērtu informatīvo pārskatu paneli, kur varat skatīt Analytics mašīnmācīšanās ģenerētos ieskatus par jūsu datiem, kā arī veidot savu datu vaicājumus, izmantojot dabisku valodu.
Augšup

5 Segmentu pievienošana un datumu diapazona iestatīšana

All segments

Segments ir jūsu Analytics datu apakškopa. Pievienojiet pārskatam segmentus, lai salīdzinātu dažādas datu apakškopas.

 • Noklikšķiniet uz + Pievienot segmentu, lai pievienotu esošus vai izveidotu jaunus segmentus.
 • Noklikšķiniet uz segmenta, lai to rediģētu, kopētu vai noņemtu. (Sistēmas noklusējuma segmentus nevar rediģēt.)

Lai mainītu pārskata datumu diapazonu un atlasītu datumu diapazonus salīdzināšanai, izmantojiet datumu atlasītāju.

Augšup

6 Pārskata cilnes

Explorer tab

Analytics pārskatos dati tiek attēloti vienā vai vairākās cilnēs, nodrošinot vairākus datu skatus vienuviet. Lielākajā daļā standarta pārskatu ir cilne Pārlūks, kurā parasti ir divas daļas: augšdaļā ir jūsu datu diagramma, bet apakšdaļā — datu tabula. Dažos pārskatos ir iekļautas papildu cilnes, piemēram, Pārskats vai Kartes pārklājums.

Izmantojiet metrikas grupu saites zem cilnes iezīmes, lai noteiktu, kāda veida metrika tiek rādīta datu tabulā (piemēri: Kopsavilkums, Vietnes lietojums, 1. mērķu kopa).

Augšup

7 Diagramma

Lielākoties ciļņu Pārlūks augšdaļā tiek parādīta datu diagramma. Tālāk ir aprakstītas diagrammas vadīklas.

 • Diagrammas metrikas atlasītājs: mainiet metriku, kas tiek parādīta diagrammā. Diagrammā varat salīdzināt divus metrikas veidus, piemēram, Sesijas un Atlēcienu līmenis. Atrodas zem metriku grupu saitēm.
 • Diagrammas laika perioda pogas: mainiet diagrammā attēlojamo laika periodu. Pieejamās opcijas: Diena, Nedēļa, Mēnesis. Atrodas diagrammas metrikas atlasītāja labajā malā.
 • Diagrammas veida pogas: mainiet diagrammas attēlojumu. Izvēlieties līniju diagrammu vai dinamisko diagrammu. Atrodas blakus diagrammas laika perioda pogām.
 • Noklikšķiniet uz vadīklas , lai atvērtu komentāru atvilktni. Varat pievienot piezīmi tieši pārskatā. Šī vadīkla atrodas tieši zem diagrammas laika ass.
Ja komentāru veidotāji izdzēš savus Google kontus, tiek dzēsti arī komentāri, ko viņi ir veikuši jebkurā Analytics skatā neatkarīgi no tā, vai tie ir kopīgi vai privāti.
Augšup

8 Datu tabula

Cilnes Pārlūks apakšdaļā tiek attēloti dati tabulas veidā. Attēlotā galvenā kategorija un metrika ir atkarīga no pārskata veida un cilnes Pārlūks vadīklās atlasītās metriku grupas.

Tālāk ir aprakstītas datu tabulas vadīklas.

 • Galvenās kategorijas saites: mainiet pārskatā parādīto galveno kategoriju.
 • Poga Attēlot rindas diagrammā: pievienojiet atlasītās rindas diagrammai.
 • Izvēlne Sekundārā kategorija: pievienojiet citu kategoriju pārskatam.

  Lai noņemtu sekundāro kategoriju, noklikšķiniet uz vienuma X kategorijas slejas galvenē.

 • Izvēlne Kārtošanas veids: mainiet rindu secību datu tabulā. Tālāk ir aprakstītas pieejamās iespējas.
  • Noklusējums: parasta burtciparu kārtošana. Pēc noklusējuma dati tiek kārtoti no augstākās uz zemāko vērtību. Varat to mainīt, noklikšķinot uz slejas galvenes.
  • Absolūtas izmaiņas: datumu diapazona salīdzinājuma dati tiek kārtoti pēc izmaiņu apmēra, nevis absolūtajām vērtībām.
  • Svērtās vērtības: procentuālie dati tiek kārtoti pēc to nozīmes, nevis skaitliskās vērtības.
 • Meklēt: skatiet tikai rindas, kas atbilst jūsu meklēšanas vienumam. Noklikšķiniet uz detalizēti, lai definētu precīzākus filtrus.
 • Tabulas attēlojuma pogas: mainiet veidu, kā tiek attēlota datu tabula. Tālāk ir norādītas pieejamās iespējas.
  • Data graph button icon Dati: dati tiek attēloti tabulas skatā. Šis ir tabulas noklusējuma skats.
  • Percentage graph button icon Procentuāli: dati tiek attēloti sektoru diagrammā, parādot atlasītās metrikas daļu no kopējās vērtības.
  • Performance graph button icon Rezultāti: dati tiek attēloti horizontālā joslu diagrammā, parādot atlasītās metrikas relatīvo veiktspēju.
  • Comparison graph button icon Salīdzinājums: dati tiek attēloti joslu diagrammā, parādot atlasītās metrikas veiktspēju attiecībā pret vidējo vērtību vietnē.
  • Term cloud button icon Vārdu mākonis: vizuāls atslēgvārdu veiktspējas attēlojums (nav pieejams visos pārskatos).
  • Pivot graph button icon Rakurss: dažos pārskatos tiek pārkārtota tabulas informācija, parādot datus citā kategorijā.

Dažas papildu vadīklas nav parādītas saskarnes kartes attēlā šī raksta sākumā.

 • Lapdales vadīklas: mainiet parādīto rindu skaitu, pārejiet uz konkrētu datu lapu vai pārejiet no lapas uz lapu, izmantojot vadīklas zem datu tabulas.
 • Saite Atsvaidzināt pārskatu: atjauniniet pārskatā parādītos datus, lapas apakšdaļā noklikšķinot uz saites, kas atrodas blakus pārskata izveides datumam.

Pamatinformācija par datu tabulu un tās izmantošana

Tabulas pirmajā slejā tiek parādīti galvenās kategorijas dati. Jūsu dati tiek grupēti, pamatojoties uz šo sleju. Ja ir atlasīta sekundārā kategorija, tā tiek parādīta nākamajā slejā, grupējot datus vēl precīzāk. Pārējās tabulas slejās tiek parādīta metrika, kas saistīta ar atlasītajām kategorijām.

Tabulā var veikt vairākas darbības, piemēram, šīs:

 • atzīmēt pirms rindas parādīto izvēles rūtiņu, lai atlasītu šo rindu. Pēc tam atlasītās rindas var attēlot diagrammā, izmantojot pogu Attēlot rindas diagrammā;
 • virzīt kursoru virs slejas iezīmes ikonas ? , lai skatītu šīs kategorijas vai metrikas definīciju;
 • kārtot tabulu pēc slejas, noklikšķinot uz slejas galvenes. Piezīme. Kārtošana tiek veikta, pamatojoties uz vienkāršu ASCII secību. Precīzāki kārtošanas veidi ir pieejami, noklikšķinot uz pogas Kārtošanas veids.
Augšup
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
69256
false