Šis straipsnis yra apie „Universal Analytics“. Jei naudojate naujos kartos „Google Analytics“, žr. „Google Analytics“ 4 nuosavybės skiltį šiame pagalbos centre.

Kaip naudoti „Analytics“

Susipažinkite su pagrindinėmis „Analytics“ ataskaitos funkcijomis ir valdikliais.

Pirmą kartą naudojate „Analytics“? Naudodami toliau nurodytą sąsajos žemėlapį ir sunumeruotas skiltis susipažinkite su pagrindiniais ataskaitų teikimo įrankiais ir valdikliais.

Ataskaitų teikimo sąsajos žemėlapis

Pastaba: galimybė pasiekti konkrečias „Analytics“ funkcijas ar puslapius priklauso nuo to, kokius turite leidimus. Be to, kai kurios funkcijos pasiekiamos tik 360 naudotojams. Todėl gali būti, kad nematysite visų čia aprašytų elementų arba funkcijų.

Šiame straipsnyje
Navigation links

Naudodamiesi kiekvieno „Analytics“ puslapio viršuje pateiktomis naršymo kelio nuorodomis, galite pasiekti „Google Marketing Platform“ organizacijas ir produktų paskyras, taip pat su jūsų dabartiniais prisijungimo duomenimis susietas „Analytics“ paskyras, nuosavybes ir rodinius.

 • Organizacija: jūsų įmonės reprezentacija ir jos produktų paskyrų bei naudotojų valdymo sistema „Google Marketing Platform“. Sužinokite daugiau
 • Produktų paskyros: kitos „Google Marketing Platform“ produktų paskyros, pvz., Žymų tvarkytuvės ir „Optimize“.
 • Paskyra: jūsų „Analytics“ prieigos taškas ir aukščiausias organizacijos struktūros lygis produkte.
 • Nuosavybė: svetainė, programa mobiliesiems ar įrenginys (pvz., viešasis terminalas ar pardavimo vietos įrenginys). Paskyroje gali būti viena arba daugiau nuosavybių.
 • Rodinys: jūsų prieigos prie ataskaitų taškas; apibrėžtas duomenų iš nuosavybės rodinys.

Sužinokite daugiau apie paskyras, nuosavybes ir rodinius.

 

Naudodami paieškos laukelį ieškokite sistemoje „Analytics“ ataskaitų, užduokite klausimų ir pateikite pagalbos turinio užklausų.

Į pradžią

2 Diagnostika ir „Google“ paskyros

Kiekviename „Analytics“ puslapyje taip pat suteikiama prieiga prie informacinių ir diagnostikos pranešimų ir galimybė tvarkyti „Analytics“ naudotojo nustatymus bei savo „Google“ paskyras.

 • Spustelėkite norėdami peržiūrėti „Analytics“ automatinės diagnostikos sugeneruotus pranešimus.
 • Spustelėkite norėdami pakeisti naudotojo nustatymus, siųsti atsiliepimų „Google“ ar gauti pagalbos dėl „Analytics“.
 • Spustelėkite norėdami tvarkyti „Google“ paskyrą ir atsijungti nuo „Analytics“.
Į pradžią

3 Ataskaitų naršymas

Tai vieta, kur galite pasiekti visas savo ataskaitas.

Šiame „Analytics“ pagalbos centre matysite nuorodas į ataskaitas, pvz., Įgijimas > Visas srautas. Tai trumpiausias būdas pasakyti „ataskaita „Visas srautas“ kategorijoje „Įgijimas“.

Į pradžią

4 Veiksmų juosta

Veiksmų juosta rodoma „Analytics“ ataskaitų viršuje. Veiksmų juostoje rodomas ataskaitos pavadinimas, imties procentinė išraiška, valdikliai, kurie ataskaitoje veikia kaip visuma, ir nuoroda į „Intelligence“ skydelį.

 • Skiltyje imties procentinė išraiška nurodyta, kokia dienų sekos seansų procentinė išraiška įtraukta į ataskaitą. Galite pakeisti iš mažesnės imties (greitesnis atsakas, mažiau tikslumo) į didesnę imtį (lėtesnis atsakas, didesnis tikslumas) ir atvirkščiai.
 • Spustelėkite Išsaugoti, kad galėtumėte išsaugoti dabartinę ataskaitos konfigūraciją.
 • Spustelėkite Eksportuoti, kad galėtumėte eksportuoti ataskaitos duomenis ir juos naudoti kitose programose, pvz., „Excel“.
 • Spustelėkite Bendrinti, kad bendrintumėte ataskaitą, net jei gavėjai neturi „Analytics“ paskyros.
 • Spustelėkite Intelligence, kad galėtumėte atidaryti „Intelligence“ skydelį, kuriame galite matyti įžvalgas iš duomenų, kuriuos sugeneravo „Analytics“ mašininis mokymasis, ir teikti užklausas dėl duomenų vartodami natūraliąją kalbą.
Į pradžią

5 Segmentų pridėjimas, dienų sekos nustatymas

All segments

Segmentas yra „Analytics“ duomenų pogrupis. Pridėkite segmentų prie ataskaitos, kad lygintumėte skirtingus duomenų pogrupius.

 • Spustelėkite + Pridėti segmentą, kad pridėtumėte esamus segmentus ar sukurtumėte naujus.
 • Spustelėkite segmentą, kad jį redaguotumėte, kopijuotumėte ar pašalintumėte. (Negalite redaguoti numatytųjų sistemos segmentų.)

Naudokite datos parinkiklį norėdami pakeisti ataskaitos dienų seką ir pasirinkite dienų sekas, kad galėtumėte jas palyginti.

Į pradžią

6 Ataskaitų skirtukai

Explorer tab

„Analytics“ ataskaitose pateikiami duomenys viename ar daugiau skirtukų, todėl jums vienoje vietoje teikiami keli duomenų rodiniai. Daugelyje standartinių ataskaitų yra skirtukas „Naršyklė“, kurį paprastai sudaro dvi dalys: jūsų duomenų diagrama viršuje ir toliau pateikta duomenų lentelė. Kai kuriose ataskaitose yra papildomų skirtukų, pvz., „Apžvalga“ ar „Žemėlapio perdanga“.

Naudokite po skirtuko etikete esančias metrikos grupių nuorodas, kad galėtumėte nustatyti, kuri metrika rodoma duomenų lentelėje, pvz., Suvestinė, Svetainės naudojimas, 1 tikslų rinkinys.

Į pradžią

7 Diagrama

Viršutinėje daugelio skirtukų „Naršyklė“ dalyje rodomas jūsų duomenų diagramos rodinys. Diagramos valdikliai apima toliau nurodytus dalykus.

 • Grafinės metrikos parinkiklis: pakeiskite metriką, išdėstytą diagramos rodinyje. Diagramoje galite palyginti 2 metrikas, pvz., „Seansai“ ir „Atmetimo rodiklis“. Yra po metrikos grupės nuorodomis.
 • Diagramos laiko mastelio mygtukai: pakeiskite diagramos laiko mastelį. Pasirinkite dieną, savaitę arba mėnesį. Yra diagramos metrikos parinkiklio dešinėje.
 • Diagramos tipo mygtukai: pakeiskite diagramos vaizdą. Pasirinkite linijinę diagramą arba judančią diagramą. Yra šalia diagramos laiko mastelio mygtukų.
 • Spustelėkite , kad atidarytumėte skydelį Komentarai. Galite pateikti pastabą tiesiai ataskaitoje. Šis valdiklis pateikiamas iš karto po diagramos laiko ašimi.
Kai komentarų kūrėjai ištrina savo „Google“ paskyras, jų sukurti komentarai (bendrinami ir privatūs) taip pat ištrinami.
Į pradžią

8 Duomenų lentelė

Apatinėje skirtuko „Naršyklė“ dalyje duomenys pateikiami lentelėje. Rodomas pagrindinis aspektas ir metrika priklauso nuo ataskaitos tipo ir metrikos grupės, pasirinktos skirtuko „Naršyklė“ valdikliuose.

Duomenų lentelės valdikliai apima toliau nurodytus dalykus.

 • Pagrindinio aspekto nuorodos: pakeiskite pagrindinį aspektą ataskaitoje.
 • Mygtukas Braižyti eilutes: prie diagramos pridėkite pasirinktų eilučių.
 • Antrinio aspekto meniu: pridėkite kitą aspektą prie ataskaitos.

  Jei norite pašalinti antrinį aspektą, aspekto stulpelio antraštėje spustelėkite X.

 • Rūšiavimo tipo meniu: pakeiskite eilučių tvarką duomenų lentelėje. Toliau nurodyti galimi pasirinkimai.
  • Numatytasis: pagrindinis rūšiavimas pagal abėcėlę. Numatytoji tvarka: nuo didžiausio iki mažiausio. Galite pakeisti ją spustelėdami stulpelio antraštę.
  • Absoliutusis pokytis: dienų sekos laikotarpio palyginamieji duomenys rūšiuojami pagal pokyčio dydį, o ne absoliučias vertes.
  • Svertinis rūšiavimas: procentiniai duomenys rūšiuojami pagal svarbą, o ne pagal skaitinę reikšmę.
 • Paieška: rodomos tik paieškos terminą atitinkančios eilutės. Jei norite nurodyti sudėtingesnius filtrus, spustelėkite išplėstinis.
 • Lentelės rodymo mygtukai: keičiamas duomenų lentelės rodymo būdas. Toliau pateikiami jūsų pasirinkimai.
  • Data graph button icon Duomenys: duomenys pateikiami lentelės peržiūroje. Tai yra numatytoji lentelės peržiūra.
  • Percentage graph button icon Procentai: rodoma skritulinė diagrama, kurioje pateikiamas visas pasirinktos metrikos indėlis.
  • Performance graph button icon Našumas: rodoma horizontalioji juostinė diagrama, kurioje pateikiamas santykinis pasirinktos metrikos našumas.
  • Comparison graph button icon Palyginimas: rodoma juostinė diagrama, kurioje išdėstytas pasirinktos metrikos našumas, palygintas su svetainės vidurkiu.
  • Term cloud button icon Terminų debesis: rodoma vaizdinė raktinių žodžių našumo pateiktis (pasiekiama ne visose ataskaitose).
  • Pivot graph button icon Suvestinė: pertvarkoma tam tikrų ataskaitų informacija lentelėje, pateikiant antrojo aspekto duomenų suvestinę.

Yra keli papildomi sąsajos žemėlapio vaizde nerodomi skirtukai, pateikiami šio straipsnio pradžioje:

 • Puslapių numeravimo valdikliai: keičiamas rodomų eilučių skaičius, peršokama į konkretų duomenų puslapį arba naršomas puslapis po puslapio naudojant valdiklius po duomenų lentele.
 • Ataskaitos atnaujinimo nuoroda: atnaujinkite ataskaitoje rodomus duomenis spustelėję nuorodą, esančią pačioje puslapio apačioje, šalia sukūrimo datos.

Duomenų lentelės supratimas ir sąveikavimas su ja

Pirmas lentelės stulpelis yra pirminis aspektas. Jūsų duomenys grupuojami pagal šį stulpelį. Jei pasirinksite antrinį aspektą, jis rodomas kitame stulpelyje, o jūsų duomenys bus grupuojami toliau. Likę stulpeliai lentelėje yra metrika, susijusi su pasirinktais aspektais.

Tiesiai lentelėje galite atlikti daug veiksmų, pvz., toliau pateiktuosius.

 • Naudokite žymimuosius laukelius prieš eilutę, kad pasirinktumėte šią eilutę. Tada galite išdėstyti pasirinktas eilutes savo diagramos rodinyje naudodami mygtuką Braižyti eilutes.
 • Perkelkite žymeklį virš piktogramos ? stulpelio etiketėje ir peržiūrėkite šio aspekto arba metrikos apibrėžimą.
 • Rūšiuokite lentelę pagal stulpelį spustelėję stulpelio antraštę. Pastaba: tai paprastas ASCII rūšiavimas. Jei norite atlikti sudėtingesnį rūšiavimą, naudokite mygtuką Rūšiavimo tipas.
Į pradžią
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false