[UA] Rapporter utan urval

Krav och begränsningar för rapporter utan urval och hur du skapar en sådan rapport.
Denna funktion är endast tillgänglig i Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.
Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder en Google Analytics 4-egendom kan du i stället gå till [GA4] Förstå hur Analytics lagrar och visar data.

När en rapport baseras på data från ett stort antal sessioner kan följande meddelande visas högst upp i rapporten: Rapporten baseras på N av sessionerna. Meddelandet anger att rapporten bygger på ett dataurval. Dataurvalet sker automatiskt när fler än 500 000 sessioner (100 miljoner för Google Analytics 360) har samlats in för en rapport. I den här artikeln beskriver vi hur Google Analytics 360-användare kan skapa rapporter utan urval.

Innehåll i artikeln:

Krav och begränsningar

Rapporter utan urval kräver mycket hög bearbetningskapacitet. Åtkomsten till denna funktion är därför begränsad. Om du har problem med att hitta eller använda rapporter utan urval kan du kontrollera om du uppfyller kontokraven, når en datagräns eller använder en funktion som inte är kompatibel med rapporterna. Mer information om dessa begränsningar finns nedan.

Rapporter med långa datumintervall (till exempel mer än ett år) kan misslyckas. Använd ett kortare datumintervall och flera exporter om detta fel inträffar.

Kontokrav

Rapporter utan urval är endast tillgängliga i Google Analytics 360-konton för användare som har rollen Analytiker för kontot. (Fram till uppdateringen i maj/juni 2015 räckte det att ha Rollen Läsbehörig.) Se till att du är inloggad på ett Google Analytics 360-konto.

Datagränser

Det högsta antalet unika dimensionsvärden (till exempel rader) som rapporteras är tre miljoner. Om du försöker exportera fler datarader i en rapport utan urval samlas alla rader som överstiger gränsvärdet på en enda rad under namnet (övrigt) i rapporten.

Det finns inga sessionsgränser för rapporter utan urval.

Som nämndes ovan krävs det stora resurser för att bearbeta varje begäran av rapporter utan urval. Därför har varje kundegendom en daglig kvot. Kvoten tillämpas på egendomsnivå men delas på vynivå. Du bör därför vara medveten om kvoten på varje nivå så att du inte förbrukar den av misstag. Du kan se hur stor del av kvoten som varje begäran förbrukar samt total förbrukningen av kvoten hittills under dagen i dialogrutan för rapportbegäran och på listan över rapporter utan urval.

Begränsningar i rapportgränssnittet

Sidan Anpassning > Rapporter utan urval visar högst 3 000 tidigare rapporter.

Rapporterna tas bort från sidan efter 60 dagar. Rapportexportfilen som skickas till den begärande användarens Google Drive-mapp tas aldrig bort. Du kan därför alltid komma åt data där.

Rapporter som begärs via API:et utan urval innehåller inte klickbara länkar som gör det möjligt att öppna rapporterna i Analytics-gränssnittet.

Principer för datadelning

Alla rapporter utan urval delas automatiskt med alla användare som har rollen Läsbehörig i rapportvyn. Detta minskar risken för överflödiga förfrågningar (som räknas av mot kvoten) och gör att du snabbt och flexibelt kan dela analysen i din organisation.

Inkompatibla avancerade funktioner

Data utan urval är inte tillgänglig i alla rapporter eller med följande avancerade funktioner:

 • funktionen Jämför med föregående period i alla rapporter
 • flödesvisualisering
 • översikter
 • urval som sker automatiskt i rapporterna över flerkanalstrattar där informationen inbegriper mer än en miljon konverteringsvägar

Ladda ned en rapport utan urval

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Gå till vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Rapport utan urval på menyn Export. Data utan urval är inte tillgänglig i alla rapporter.
 5. Ge rapporten ett namn och klicka på Begär utan urval. När begäran har lyckats visas ett meddelande högst upp på skärmen.
 6. Klicka på fliken Anpassning.
 7. Välj Rapporter utan urval på den vänstra navigeringsmenyn.
 8. Välj Översikt för att se alla rapporter utan urval som du har begärt samt motsvarande Status (Väntande eller Slutförd).

När en rapport har statusen Slutförd klickar du på csv för att hämta den.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1127979874769518122
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true