Nevzorčena poročila

Zahteve, omejitve in postopek pridobivanja nevzorčenih poročil.
Ta funkcija je na voljo v storitvi Analytics 360, ki je del storitve Google Marketing Platform.
Preberite več o storitvi Google Marketing Platform.

Ko poročilo temelji na podatkih, pridobljenih iz velikega števila sej, boste na vrhu poročila morda videli obvestilo: To poročilo temelji na N sejah. To obvestilo vas opozarja, da poročilo temelji na vzorčenih podatkih. Postopek vzorčenja se sproži samodejno, ko je za poročilo zbranih več kot 500.000 sej (100 milijonov v računu Google Analytics 360). V tem članku je opisano, kako lahko uporabniki računov Google Analytics 360 ustvarijo nevzorčena poročila.

V tem članku:

Zahteve in omejitve

Priprava nevzorčenih poročil je pri obdelavi zelo potratna, zato je dostop do te funkcije omejen. Če imate težave pri iskanju ali uporabi nevzorčenih poročil, preverite, ali račun izpolnjuje zahteve, ali ste dosegli omejitev količine podatkov oziroma ali uporabljate drugo funkcijo, ki ni združljiva s poročili. Podrobnejše informacije o teh omejitvah so na voljo v spodnjih razdelkih.

Pri poročilih z daljšimi časovnimi obdobji (npr. več kot eno leto) lahko pride do napake. Če pride do te težave, izberite krajše časovno obdobje in izvozite več poročil.

Zahteve za račun

Nevzorčena poročila so na voljo le v računih Google Analytics 360, in sicer za uporabnike z dovoljenjem za sodelovanje v računu. (Pred nadgradnjo v maju/juniju 2015 je zadostovalo tudi dovoljenje za branje in analizo.) Preverite, ali ste prijavljeni v račun Google Analytics 360.

Omejitve podatkov

Največje število enoličnih vrednosti razsežnosti (tj. vrstic), ki bodo vključene v poročilo, znaša 3 milijone. Če poskusite v nevzorčeno poročilo izvoziti več vrstic s podatki, bodo vrstice, ki presegajo omejitev, v poročilu združene v eno samo vrstico, poimenovano (other) (drugo).

Za nevzorčena poročila ne veljajo omejitve sej.

Kot že omenjeno, je pri nevzorčenih poročilih za posamezno zahtevo potrebna precejšnja računska moč. Zaradi tega za vsako znamko stranke velja dnevna omejitev. Omejitev velja na ravni znamke, vendar je porazdeljena med pogledi, zato pazite, da celotne omejitve ne porabite znotraj enega pogleda. Upravljanje omejitve vam omogočajo sporočila v pogovornem oknu zahteve in seznamu nevzorčenih poročil, prek katerih ste obveščeni o deležu omejitve, ki ga porabite ob posamezni zahtevi, ter skupnem deležu omejitve, ki je porabljen tistega dne.

Omejitve poročevalskega vmesnika

Na strani Prilagajanje > Nevzorčena poročila je lahko prikazanih največ 3000 predhodno ustvarjenih poročil.

Poročila so s strani odstranjena po 60 dneh od datuma ustvarjanja. Nasprotno pa datoteka za izvoz poročila, poslana v mapo Google Drive uporabnika, ki je dal zahtevo, ne bo nikoli odstranjena, zato lahko vedno dostopate do podatkov v njej.

Poročila, za katera je bila zahteva poslana iz API-ja za nevzorčena poročila, ne vsebujejo povezav, ki po kliku odprejo poročila v vmesniku storitve Google Analytics.

Načela skupne rabe podatkov

Vsa nevzorčena poročila so samodejno dana v skupno rabo z vsemi uporabniki, ki imajo dovoljenje za branje in analizo v poročevalskem pogledu. Tako se zmanjša verjetnost za odvečne zahteve (ki bi se upoštevale pri omejitvi) ter zagotovi hitra in prilagodljiva skupna raba analiz v organizaciji.

Nezdružljive napredne funkcije

Nevzorčeni podatki niso na voljo v vseh poročilih, prav tako niso na voljo v naslednjih naprednih funkcijah:

 • funkcija Primerjaj z/s: prejšnjim obdobjem v vseh poročilih,
 • ponazoritev toka,
 • nadzorne plošče,
 • vzorčenje, ki se samodejno izvede v poročilih o večkanalnih tokovih, ko podatki vsebujejo več kot 1 milijon poti konverzij.

Prenos nevzorčenega poročila

 1. Prijavite se v Google Analytics.
 2. Pomaknite se na pogled.
 3. Odprite Poročila.
 4. Na kartici Izvoz v menijski vrstici izberite Nevzorčeno poročilo. Upoštevajte, da nevzorčeni podatki niso na voljo v nekaterih poročilih.
 5. Poimenujte poročilo in kliknite Zahtevaj nevzorčeno. Ko bo zahteva uspešno obdelana, se prikaže obvestilo na vrhu zaslona.
 6. Izberite kartico Prilagajanje.
 7. V levem navigacijskem meniju izberite Nevzorčena poročila.
 8. Izberite Pregled za ogled vseh nevzorčenih poročil, ki ste jih zahtevali, in stanja razpoložljivosti za vsakega od poročil (V teku ali Dokončano).

Ko je za poročilo prikazano stanje Dokončano, kliknite csv, da ga prenesete

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?