Prehľady bez vzorkovania

Požiadavky, obmedzenia a proces získania prehľadov bez vzorkovania.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Ak je prehľad založený na údajoch z veľkého počtu relácií, na začiatku prehľadu sa môže zobraziť oznámenie Tento prehľad je založený na N reláciách. Upozorňuje vás na to, že prehľad je založený na vzorkách údajov. K vzorkovaniu dochádza automaticky, keď sa pre prehľad zhromaždí viac ako 500 000 relácií (100 miliónov v službe Google Analytics 360). V tomto článku vám vysvetlíme, ako môžu používatelia služby Google Analytics 360 vytvárať prehľady bez vzorkovania.

Obsah tohto článku:

Požiadavky a obmedzenia

Spracovanie údajov pri vytváraní prehľadov bez vzorkovania si vyžaduje veľkú procesnú kapacitu, a preto je prístup k tejto funkcii obmedzený. Ak sa vám nedarí nájsť alebo použiť prehľady bez vzorkovania, overte si, či váš účet spĺňa podmienky, či ste nepresiahli obmedzenie údajov alebo nepoužívate funkciu, ktorá nie je kompatibilná s prehľadmi. Ďalšie podrobnosti o týchto obmedzeniach uvádzame nižšie.

V rámci prehľadov s dlhým obdobím (napr. dlhším ako jeden rok) môže dôjsť k zlyhaniu. V takom prípade uveďte kratšie obdobie a vykonajte viacero exportov.

Požiadavky na účet

Prehľady bez vzorkovania sú k dispozícii iba v účtoch Google Analytics 360 pre používateľov, ktorí majú v účte rolu analytika. (Pred aktualizáciou v máji alebo júni 2015 postačovala rola čitateľa.) Uistite sa, že ste sa prihlásili do účtu Google Analytics 360.

Dátové limity

Maximálny počet jedinečných hodnôt dimenzie (t. j. riadkov), ktoré bude prehľad obsahovať, sú tri milióny. Ak sa do prehľadu bez vzorkovania pokúsite exportovať viac riadkov s údajmi, všetky riadky nad rámec uvedeného limitu sa v prehľade zoskupia do riadka s názvom (other).

Na prehľady bez vzorkovania sa neuplatňujú žiadne limity relácií.

Ako uvádzame vyššie, prehľady bez vzorkovania vyžadujú na výpočet každej žiadosti značné množstvo zdrojov. V dôsledku toho je ku každému vlastníctvu klienta priradená denná kvóta. Kvóta sa uplatňuje na úrovni vlastníctva, no zdieľa sa na úrovni zobrazenia. Preto vám odporúčame postupovať tak, aby ste nespotrebovali celú kvótu v jednom zobrazení. Správy v dialógu so žiadosťou a zozname prehľadov bez vzorkovania oznamujú množstvo kvóty, ktoré bolo spotrebované každou žiadosťou a celkovú kvótu, ktorá bola spotrebovaná počas dňa. Vďaka týmto informáciám môžete spravovať svoju kvótu.

Obmedzenia rozhrania prehľadov

Na stránke Vlastné prehľady > Prehľady bez vzorkovania sa zobrazuje maximálne 3 000 prehľadov spustených v minulosti.

Prehľady sa odstránia zo stránky po uplynutí viac ako 60 dní od dátumu vytvorenia. Súbor prehľadu na export, ktorý sa odosiela do priečinka žiadateľa na Disku Google, však nebude odstránený nikdy a prístup k týmto dátam si môžete ponechať na dobu neurčitú.

Prehľady vyžiadané z rozhrania Unsampled API neobsahujú odkazy, na ktoré je možné kliknúť a otvoriť tak prehľady v rozhraní služby Analytics.

Princípy zdieľania údajov

Všetky prehľady bez vzorkovania sú automaticky zdieľané so všetkými používateľmi, ktorí majú v zobrazení prehľadov rolu čitateľa. Znižuje sa pravdepodobnosť nadbytočných žiadostí (ktoré by sa započítali do využitia kvóty) a dochádza k rýchlemu a flexibilnému zdieľaniu analýzy v celej organizácii.

Nekompatibilné pokročilé funkcie

Údaje bez vzorkovania nie sú dostupné vo všetkých prehľadoch ani v týchto pokročilých funkciách:

 • funkcia Porovnanie s predchádzajúcim obdobím v ktoromkoľvek prehľade;
 • vizualizácia toku návštevníkov;
 • informačné panely;
 • vzorkovanie, ktoré sa automaticky zobrazuje v prehľadoch viackanálového lievika, ak údaje obsahujú viac ako milión konverzných ciest.

Stiahnutie prehľadu bez vzorkovania

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na zobrazenie.
 3. Otvorte Prehľady.
 4. Na paneli s ponukami vyberte kartu Exportovať a následne Prehľady bez vzorkovania. Upozorňujeme, že údaje bez vzorkovania nie sú k dispozícii vo všetkých prehľadoch.
 5. Zadajte názov prehľadu a kliknite na tlačidlo Vyžiadať prehľad bez vzorkovania. Ak vašu žiadosť schválime, v hornej časti obrazovky sa zobrazí upozornenie.
 6. Vyberte kartu Vlastné prehľady.
 7. V ľavej navigačnej ponuke vyberte položku Prehľady bez vzorkovania.
 8. Ak vyberiete Prehľad, zobrazia sa všetky vyžiadané prehľady bez vzorkovania a stav ich dostupnosti (Nespracované alebo Dokončené).

Keď prehľad získa stav Dokončené, stiahnite si ho kliknutím na položku csv.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false