Niespróbkowane raporty

Generowanie niespróbkowanych raportów oraz związane z nimi wymagania i ograniczenia
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Jeśli raport został wygenerowany na podstawie danych z bardzo dużej liczby sesji, u jego góry może się pojawić komunikat Raport wygenerowany na podstawie N sesji. Oznacza to, że raport powstał na podstawie próbki danych. Próbkowanie odbywa się automatycznie po zebraniu 500 tys. sesji (100 mln w przypadku Google Analytics 360) dla danego raportu. Z tego artykułu dowiesz się, jak użytkownicy Google Analytics 360 mogą tworzyć niespróbkowane raporty.

Tematy w tym artykule:

Wymagania i ograniczenia

Generowanie niespróbkowanych raportów wymaga dużej mocy obliczeniowej, dlatego dostęp do tej funkcji jest ograniczony. Jeśli masz problem ze znalezieniem niespróbkowanych raportów lub korzystaniem z nich, sprawdź, czy Twoje konto spełnia wymagania, czy osiągasz limit danych oraz czy nie korzystasz z innej funkcji, która jest niezgodna z tymi raportami. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis ograniczeń.

Wygenerowanie raportu z długim zakresem dat (np. ponad rok) może się nie powieść. W takiej sytuacji utwórz kilka eksportów z krótszymi zakresami dat.

Wymagania dotyczące konta

Niespróbkowane raporty są dostępne tylko na kontach Google Analytics 360 dla użytkowników mających rolę analityka (przed zmianami z maja/czerwca 2015 r. wystarczała rola przeglądającego). Pamiętaj, aby zalogować się na konto Google Analytics 360.

Limity danych

Maksymalna liczba niepowtarzalnych wartości wymiarów (tj. wierszy) w raporcie wynosi 3 miliony. Gdy spróbujesz wyeksportować do niespróbkowanego raportu więcej danych, wszystkie wiersze powyżej limitu zostaną zebrane w jeden wiersz o nazwie (inne).

W przypadku niespróbkowanych raportów nie ma limitów sesji.

Jak wspomniano powyżej, niespróbkowane raporty wymagają znacznych zasobów do obliczenia każdego żądania, dlatego do każdej usługi klienta jest przypisany dzienny limit. Limit jest aktywny na poziomie usługi, ale jest udostępniany na poziomie widoku, więc ważne jest, aby nie zużyć całego limitu w jednym widoku. Komunikaty w oknie dialogowym żądania i w niespróbkowanych raportach powiadamiają o tym, jaką część limitu zużyły poszczególne żądania, oraz o łącznym zużyciu limitu do tej pory w ciągu dnia, co umożliwia zarządzanie nim.

Ograniczenia interfejsu raportowania

Strona Dostosowanie > Niespróbkowane raporty wyświetla maks. 3 tys. wcześniej wygenerowanych raportów.

Raporty są usuwane ze strony po upływie ponad 60 dni od daty ich utworzenia. Wyeksportowany plik z raportem wysłany do folderu na Dysku Google użytkownika, który o niego poprosił, nigdy nie zostanie jednak usunięty i możesz zachować stały dostęp do zawartych w nim danych.

Raporty będące żądaniami z niespróbkowanego interfejsu API nie zawierają klikalnych linków, które umożliwiają ich otwarcie w interfejsie Analytics.

Zasady dotyczące udostępniania danych

Wszystkie niespróbkowane raporty są automatycznie udostępniane wszystkim użytkownikom, którzy w widoku raportów mają rolę przeglądającego. Zmniejsza to ryzyko powielania żądań (które wykorzystywałyby dostępny limit) oraz umożliwia szybkie i elastyczne udostępnianie analizy w organizacji.

Niezgodne funkcje zaawansowane

Niespróbkowane dane są niedostępne w niektórych raportach i w następujących funkcjach zaawansowanych:

 • Porównaj z poprzednim okresem w każdym raporcie
 • Wizualizacja procesu
 • Panele informacyjne
 • Próbkowanie następuje automatycznie w raportach o ścieżkach wielokanałowych, gdy dane obejmują ponad milion ścieżek konwersji.

Pobieranie niespróbkowanego raportu

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Otwórz odpowiedni widok danych
 3. Otwórz Raporty.
 4. Na karcie Eksportuj na pasku menu kliknij Niespróbkowany raport. Pamiętaj, że niespróbkowane dane są niedostępne w przypadku niektórych raportów.
 5. Nazwij raport i kliknij Zażądaj niespróbkowanych. Gdy żądanie zostanie pomyślnie przetworzone, u góry ekranu pojawi się powiadomienie.
 6. Kliknij kartę Dostosowanie.
 7. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Niespróbkowane raporty.
 8. Kliknij Ogółem, aby wyświetlić wszystkie żądane niespróbkowane raporty oraz stan dostępności każdego z nich (Oczekuje lub Ukończono).

Gdy raport ma status Gotowy, kliknij csv, by go pobrać.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false