Fullstendige rapporter

Krav og begrensninger samt prosessen for å generere fullstendige rapporter.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Når en rapport er basert på data fra et stort antall økter, ser du muligens følgende merknad øverst i rapporten: Denne rapporten er basert på N økter. Dette er et varsel om at rapporten er basert på samplede data. Sampling skjer automatisk når det samles inn flere enn 500 000 økter (100 millioner for Google Analytics 360) for en rapport. I denne artikkelen forklarer vi hvordan Google Analytics 360-brukere kan opprette fullstendige rapporter.

Innholdet i denne artikkelen:

Krav og begrensinger

Det er veldig ressurskrevende å produsere fullstendige rapporter, og som en følge av dette er tilgangen til denne funksjonen begrenset. Hvis du har problemer med å finne eller bruke fullstendige rapporter, bør du kontrollere om du oppfyller kontokravene, overskrider en datagrense eller bruker en annen funksjon som ikke er kompatibel med rapportene. Du finner nærmere informasjon om disse begrensningene nedenfor.

Rapporter med lange datoperioder (f.eks. mer enn ett år) kan mislykkes. Hvis denne feilen oppstår, kan du bruke en kortere datoperiode og eksportere dataene i flere omganger.

Kontokrav

Fullstendige rapporter er bare tilgjengelige i Google Analytics 360-kontoer for brukere med samarbeidstillatelse i kontoen. (Før oppdateringen i mai/juni 2015 var det tilstrekkelig med lese- og analysetillatelse.) Påse at du er logget på en Google Analytics 360-konto.

Datagrenser

Det maksimale antallet unike dimensjonsverdier (dvs. rader) som blir rapportert, er 3 millioner. Hvis du prøver å eksportere flere datarader til en fullstendig rapport, blir alle radene som overgår grensen, samlet i én rad med navnet (annet) i rapporten.

Det er ingen grenser for antall økter i fullstendige rapporter.

Som nevnt ovenfor må det gjøres svært ressurskrevende beregninger for hver enkelt forespørsel om en fullstendig rapport, og hvert kundeområde er derfor tilordnet en daglig kvote. Kvoten gjelder for hele området, men deles også på datautvalgnivå. Du må derfor passe på at du ikke bruker opp hele kvoten i ett enkelt datautvalg. Via meldingene i dialogboksen for forespørselen og i listen over fullstendige rapporter blir du varslet om hvor stor andel av kvoten som er brukt for hver forespørsel, og hvor mye av dagens kvote som er brukt.

Begrensninger ved rapporteringsgrensesnittet

På siden Tilpasset > Fullstendige rapporter vises maksimalt 3000 tidligere kjørte rapporter.

Rapporter fjernes fra siden når det er mer enn 60 dager siden de ble opprettet. Eksportfilen for rapporten, som sendes til Google Disk-mappen til brukeren som sendte forespørselen, fjernes imidlertid aldri. Du har altså tilgang til disse dataene så lenge du ønsker.

Det tas ikke med klikkbare linker i rapporter for forespørsler fra API-et for fullstendige rapporter, og du kan derfor ikke åpne disse rapportene i Analytics-grensesnittet.

Prinsipper for datadeling

Alle fullstendige rapporter deles automatisk med alle brukere som har lese- og analysetilgang til rapporteringsvisningen. Dette reduserer sannsynligheten for overflødige forespørsler (som regnes med i kvoten) og gjør det mulig å dele analyser raskt og enkelt i organisasjonen din.

Avanserte funksjoner som ikke er kompatible

Fullstendige data er ikke tilgjengelige i alle rapporter eller i følgende avanserte funksjoner:

 • Sammenlign med forrige periode-funksjonen i alle rapporter
 • Flytvisualisering
 • Oversikter
 • Samplingen som skjer automatisk i rapporter for multikanalstrakter når dataene omfatter over én million konverteringstrakter

Last ned fullstendige rapporter

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Gå til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Fullstendig rapportEksport-fanen på menylinjen. Vær oppmerksom på at fullstendige data ikke er tilgjengelige for alle rapporter.
 5. Gi rapporten et navn, og klikk på Be om en fullstendig rapport. Hvis forespørselen godkjennes, vises det et varsel øverst på siden.
 6. Velg Tilpasset-fanen.
 7. Velg Fullstendige rapporter på navigeringsmenyen til venstre.
 8. Velg Oversikt for å se alle de fullstendige rapportene du har bedt om, og statusen som viser tilgjengeligheten for hver av dem (Venter eller Fullført).

Når en rapport har statusen Fullført, klikker du på CSV for å laste den ned.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt