Neatrinktos ataskaitos

Neatrinktų ataskaitų reikalavimai, apribojimai ir gavimo procesas.
Ši funkcija pasiekiama tik „Analytics 360“, kuri priklauso „Google Marketing Platform“.
Sužinokite daugiau apie „Google Marketing Platform“.

Kai ataskaita pagrįsta duomenimis iš daugelio seansų, ataskaitos viršuje galite matyti pastabą: ši ataskaita pagrįsta N seansais (-ų). Šiuo pranešimu įspėjama, kad ataskaita pagrįsta atrinktais duomenimis. Atranka vykdoma automatiškai, kai ataskaitai surenkama daugiau nei 500 tūkst. (100 mln. naudojant „Google Analytics 360“) seansų duomenų. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip „Google Analytics 360“ naudotojai gali kurti neatrinktas ataskaitas.

Šiame straipsnyje pateiktos toliau nurodytos skiltys.

Reikalavimai ir apribojimai

Neatrinktoms ataskaitoms generuoti reikalinga didelė apdorojimo apkrova, todėl prieiga prie šios funkcijos yra ribojama. Jei kyla sunkumų randant arba naudojant neatrinktas ataskaitas, patikrinkite, ar jūsų paskyra atitinka reikalavimus, ar nepasiekėte duomenų limito arba nenaudojate kitos, su ataskaitomis nesuderinamos, funkcijos. Toliau rasite išsamios informacijos apie šiuos apribojimus.

Gali nepavykti suformuoti ataskaitų ilgoms dienų sekoms (pvz., ilgesnėms nei vieneri metai). Jei kyla ši problema, naudokite trumpesnę dienų seką ir kelis eksportavimus.

Paskyros reikalavimai

Neatrinktos ataskaitos galimos tik „Google Analytics 360“ paskyrų naudotojams, kurie turi leidimą bendradarbiauti. (Iki 2015 m. gegužės / birželio mėn. atnaujinimo pakako leidimo skaityti ir analizuoti.) Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „Google Analytics 360“ paskyros.

Duomenų apribojimai

Maksimalus unikalių aspektų verčių (pvz., eilučių), kurios bus pateiktos, skaičius yra 3 milijonai. Jei bandysite eksportuoti daugiau duomenų eilučių į neatrinktą ataskaitą, visos limitą viršijančios eilutės ataskaitoje bus sukauptos į vieną eilutę, vadinamą (kita).

Nėra neatrinktų ataskaitų seansų apribojimų.

Kaip minėta anksčiau, neatrinktos ataskaitos reikalauja nemažai išteklių, kad būtų galima apskaičiuoti kiekvieną užklausą, o viso to rezultatas – dienos kvota, priskiriama kiekvienai kliento nuosavybei. Kvota nurodoma nuosavybės lygiu, tačiau bendrinama rodinio lygiu. Turėtumėte tai suvokti, kad neišnaudotumėte visos kvotos viename rodinyje. Pranešimuose, pateikiamuose užklausos dialogo lange ir neatrinktų ataskaitų sąraše, nurodomas kvotos kiekis, sunaudotas kiekvienai užklausai, ir iki šio meto sunaudota visa dienos kvota. Tai padeda tvarkyti kvotos duomenis.

Ataskaitų teikimo sąsajos apribojimai

Puslapyje Tinkinimas > Neatrinktos ataskaitos pateikiama daugiausia 3 000 anksčiau vykdytų ataskaitų.

Ataskaitos pašalinamos iš puslapio praėjus daugiau nei 60 dienų nuo sukūrimo datos. Tačiau ataskaitos eksportavimo failas, siunčiamas į užklausą pateikusio naudotojo „Google“ disko aplanką, niekada nebus pašalintas ir visada galėsite pasiekti savo duomenis.

Į ataskaitas, kurios yra užklausos iš Neatrinktų ataskaitų API, neįtraukiamos spustelėjamos nuorodos, kurias naudojant ataskaitas galima atidaryti „Analytics“ sąsajoje.

Duomenų bendrinimo principai

Visos neatrinktos ataskaitos automatiškai bendrinamos su visais naudotojais, turinčiais leidimą skaityti ir analizuoti ataskaitų rodinį. Tai sumažina perteklinių užklausų (kurios skaičiuojamos lyginant su kvotos naudojimu) tikimybę ir leidžia greičiau bei lanksčiau bendrinti analizę jūsų organizacijoje.

Nesuderinamos išplėstinės funkcijos

Neatrinkti duomenys pasiekiami ne visose ataskaitose arba naudojant šias išplėstines funkcijas:

 • bet kurios ataskaitos funkciją Palyginti su ankstesniu laikotarpiu;
 • srauto vizualizaciją;
 • informacijos suvestines;
 • atranką, kuri automatiškai vykdoma sudėtinių kanalų ataskaitose, kai duomenys apima daugiau nei 1 milijoną konversijos kelių.

Neatrinktos ataskaitos atsisiuntimas

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Eikite į savo rodinį.
 3. Atidarykite Ataskaitos.
 4. Meniu juostos skirtuke Eksportavimas pasirinkite Neatrinkta ataskaita. Atminkite, kad neatrinkti duomenys galimi ne visose ataskaitose.
 5. Sukurkite ataskaitos pavadinimą ir spustelėkite Pateikti neatrinktų duomenų užklausą. Jei užklausa pateikta sėkmingai, ekrano viršuje pasirodys pranešimas.
 6. Pasirinkite skirtuką Tinkinimas.
 7. Kairiajame naršymo meniu pasirinkite Neatrinktos ataskaitos.
 8. Pasirinkite Apžvalga, kad pamatytumėte visas prašytas neatrinktas ataskaitas ir kiekvienos iš jų pasiekiamumo būseną (Laukiama arba Užbaigta).

Kai atskaitos būsena bus Užbaigta, spustelėkite csv ir ją atsisiųskite.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?