דוחות ללא דגימה

הדרישות, המגבלות והתהליך של קבלת דוחות ללא דגימה.
התכונה הזו זמינה רק ב-Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.

כשדוח מבוסס על נתונים ממספר רב של הפעלות, ייתכן שתראה הודעה בחלק העליון של הדוח: דוח זה מבוסס על N הפעלות. הודעה זו מבהירה שהדוח מבוסס על דגימה של נתונים. הדגימה מתבצעת באופן אוטומטי כשבדוח נאספות יותר מ-500,000 הפעלות (100 מיליון ל-Google Analytics 360). במאמר זה מתוארת היצירה של דוחות ללא דגימה על ידי משתמשי Google Analytics 360.

במאמר זה:

דרישות ומגבלות

הפקת דוחות שמבוססים על כל הנתונים דורשת זמן עיבוד משמעותי, וכתוצאה מכך, הגישה לתכונה הזו מוגבלת. אם אתה נתקל בקשיים במציאת דוחות שמבוססים על כל הנתונים או בשימוש בהם, בדוק אם אתה עומד בדרישות מהחשבון, מגיע למגבלת נתונים או משתמש בתכונה אחרת שאינה תואמת לדוחות: ניתן למצוא פרטים נוספים על המגבלות האלה בהמשך.

דוחות שכוללים טווחי תאריכים ארוכים יותר (לדוגמה, מעל שנה) עלולים להיכשל. אם נתקלתם בכשל כזה, הגדירו טווח תאריכים קצר יותר ובצעו ייצוא כמה פעמים.

דרישות חשבון

דוחות ללא דגימה זמינים רק בחשבונות Google Analytics 360, ולמשתמשים בעלי הרשאת שיתוף פעולה בחשבון. (הרשאת קריאה וניתוח הייתה מספיקה לפני העדכון של מאי/יוני 2015.) ודא שנכנסת לחשבון Google Analytics 360.

מגבלות נתונים

המספר המרבי של ערכי מאפיינים ייחודיים (כלומר שורות) שידווחו הוא 3 מיליון. אם תנסה לייצא כמות גדולה יותר של שורות נתונים אל דוח ללא דגימה, כל השורות שחורגות מהמגבלה ירוכזו בדוח בשורה אחת בשם (other).

אין גבול למספר ההפעלות בדוחות ללא דגימה.

כאמור, דרושים משאבים משמעותיים כדי לחשב בקשה אחת של דוחות ללא דגימה, ולכן ישנה מכסה יומית המוקצית לכל נכס לקוח. המכסה חלה ברמת הנכס, אך היא משותפת ברמת התצוגה, כך שעליך להיות מודע לדבר ולא לנצל את כל המכסה שלך בתצוגה אחת. הודעות המופיעות בתיבת הדו-שיח של הבקשה וברשימת הדוחות ללא דגימה מיידעות אותך כמה מהמכסה מנצלת כל בקשה ואת סך כל ניצול המכסה לאותו יום. באופן זה, הן עוזרות לך לנהל את המכסה שלך.

מגבלות של ממשק הדיווח

בדף 'התאמה אישית' > 'דוחות ללא דגימה' מוצגים 3,000 דוחות לכל היותר מהתקופה האחרונה.

הדוחות מוסרים מהדף אם עברו יותר מ-60 ימים מאז שנוצרו. עם זאת, המערכת לעולם לא מוחקת את קובץ ייצוא הדוח שנשלח לתיקיית Google Drive של המשתמש ששלח את הבקשה. תמיד תוכלו לגשת לנתונים דרך קובץ ייצוא הדוח ששמור שם.

דוחות שנוצרו בתגובה לבקשות מה-API לדוחות ללא דגימה אינם כוללים קישורים שמאפשרים לך לפתוח את הדוחות בממשק Analytics.

עקרונות שיתוף נתונים

כל הדוחות ללא דגימה משותפים באופן אוטומטי עם כל המשתמשים שיש להם הרשאות קריאה וניתוח בתצוגת הדוחות. באופן זה, קטן הסיכוי לבקשות מיותרות (שינצלו חלק מהמכסה) ומתאפשר שיתוף מהיר וגמיש של ניתוח נתונים בארגון שלך.

תכונות מתקדמות שאינן תואמות

נתונים ללא דגימה אינם זמינים בכל הדוחות או בתכונות המתקדמות הבאות:

 • התכונה השווה לתקופה קודמת בכל דוח
 • הצגת נתוני זרימה
 • מרכז בקרה
 • דגימה המתרחשת באופן אוטומטי בדוחות 'משפך מרובה-ערוצים', כאשר הנתונים מכילים יותר ממיליון נתיבי המרות.

הורדת דוח ללא דגימה

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. עוברים לתצוגה המפורטת.
 3. פותחים את דוחות.
 4. בכרטיסייה ייצוא בסרגל התפריטים, בוחרים באפשרות דוח ללא דגימה. שים לב שהאפשרות של כל הנתונים לא זמינה בכל הדוחות.
 5. תן שם לדוח ולחץ על בקש דוח ללא דגימה. לאחר שהבקשה שלך תעובד בהצלחה, תופיע הודעה בחלק העליון של המסך.
 6. בחר בכרטיסייה התאמה אישית.
 7. בתפריט הניווט הימני, בחר דוחות שמבוססים על כל הנתונים.
 8. בחר באפשרות סקירה כללית כדי להציג את כל הדוחות שמבוססים על כל הנתונים שביקשת, ואת סטטוס הזמינות של כל אחד מהם (בהמתנה או הושלם).

אחרי שהדוח עובר לסטטוס הושלם, לוחצים על csv כדי להוריד אותו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?