Nevzorkované přehledy

Požadavky, omezení a postup získání nevzorkovaných přehledů
Tato funkce je k dispozici pouze ve službě Analytics 360, která je součástí Google Marketing Platform.
Další informace o sadě služeb Google Marketing Platform.

Vychází-li přehled z údajů o velkém množství návštěv, může se v horní části zobrazit upozornění: Tento přehled je založen na N návštěvách. Podle něj poznáte, že přehled je založen na vzorkovaných datech. Vzorkování se provádí automaticky, jakmile je pro nějaký přehled k dispozici více než 500 tisíc návštěv (100 milionů v případě Google Analytics 360). V tomto článku se dozvíte, jak mohou uživatelé služby Google Analytics 360 vytvářet nevzorkované přehledy.

Obsah tohoto článku:

Požadavky a omezení

Vytvoření nevzorkovaného přehledu vyžaduje značný výpočetní výkon, proto je dostupnost této funkce omezená. Pokud máte potíže s vyhledáním nebo používáním nevzorkovaných přehledů, zkontrolujte, zda váš účet splňuje požadavky, zda jste nepřekročili datový limit nebo zda nepoužíváte nějakou jinou funkci, která není s těmito přehledy kompatibilní. Tato omezení jsou podrobněji popsána dále.

Potíže mohou nastat u přehledů s dlouhým obdobím (např. více než 1 rok). Jestliže se vám přehled nevytvoří, zadejte kratší období a více exportů.

Požadavky na účet

Nevzorkované přehledy jsou dostupné pouze na účtech Google Analytics 360, a to uživatelům s oprávněním ke spolupráci na daném účtu. (Před aktualizací z května/června 2015 postačovalo oprávnění ke čtení a analýze.) Nezapomeňte se tedy přihlásit k účtu Google Analytics 360.

Datové limity

Maximální počet zpracovaných jedinečných hodnot dimenze (tj. řádků) je tři miliony. Pokud se pokusíte exportovat do nevzorkovaného přehledu více řádků s údaji, budou v něm všechny řádky přesahující limit sloučeny do jediného řádku s názvem (další).

Počet návštěv není v nevzorkovaných přehledech nijak omezen.

Jak již bylo uvedeno, výpočet každého požadavku na nevzorkované přehledy vyžaduje značné množství prostředků. Proto má každá klientská služba přidělenu denní kvótu. Ta je stanovena na úrovni služby, je však sdílena na úrovni výběru dat. Je tedy třeba dbát na to, abyste si ji nevyčerpali celou v jediném výběru dat. Udržovat si přehled o aktuálním stavu kvóty vám pomohou zprávy v dialogovém okně požadavku a v seznamu Nevzorkované přehledy. Z nich se dozvíte, kolik z přidělené kvóty spotřebuje určitý požadavek a kolik jste již za den celkem vyčerpali.

Limity rozhraní přehledů

Na stránce Přizpůsobení > Nevzorkované přehledy se zobrazí maximálně 3000 dříve spuštěných přehledů.

Přehledy se ze stránky odstraňují, jakmile uplyne více než 60 dnů od jejich vytvoření. Soubor s exportovaným přehledem uložený do složky na Disku Google uživatele, který si přehled vyžádal, však není odstraněn nikdy a údaje v něm uložené jsou tedy přístupné po neomezenou dobu.

Přehledy vyžádané z rozhraní Unsampled API neobsahují odkazy umožňující kliknutím otevřít přehledy v rozhraní Analytics.

Principy sdílení údajů

Všechny nevzorkované přehledy jsou automaticky sdíleny se všemi uživateli, kteří ve výběru dat pro přehledy mají oprávnění Číst a analyzovat. Tím klesá riziko vzniku duplicitních požadavků (které by se zbytečně započítávaly do využití kvóty). Navíc to umožňuje rychlé a flexibilní sdílení analýz v rámci vaší organizace.

Nekompatibilní pokročilé funkce

V některých přehledech a pro následující pokročilé funkce nejsou nevzorkované údaje dostupné:

 • funkce Porovnat s předchozím obdobím v libovolném přehledu,
 • Vizualizace toku,
 • Panely,
 • vzorkování, které automaticky proběhne v přehledech vícekanálových cest, u kterých údaje obsahují více než 1 milion konverzních tras.

Stažení nevzorkovaného přehledu

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte ke svému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Z karty Export v liště nabídky vyberte Nevzorkovaný přehled. Nevzorkované údaje nejsou k dispozici u všech přehledů.
 5. Pojmenujte přehled a klikněte na Požádat o nevzorkované údaje. Bude-li požadavek úspěšný, zobrazí se v horní části stránky oznámení.
 6. Přejděte na kartu Přizpůsobení.
 7. Z levé navigační lišty vyberte Nevzorkované přehledy.
 8. Vyberte Přehled a zobrazí se všechny vyžádané nevzorkované přehledy. U každého bude uveden stav jeho dostupnosti (Nevyřízeno nebo Dokončeno).

Jakmile má přehled stav Dokončeno, klikněte na csv a stáhněte jej.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?