Отчети с пълните данни

Изисквания, ограничения и процедура по получаването на отчети с пълните данни.
Тази функция е налице само за Google Анализ 360 – част от Google Marketing Platform.
Научете повече за Google Marketing Platform.

Когато отчет се основава на данни от голям брой сесии, може да видите съобщение в горната му част: Този отчет се основава на N сесии. То Ви сигнализира за факта, че отчетът се основава на извадка от данните. Извадките се правят автоматично, когато за отчет са събрани над 500 000 сесии (100 милиона за Google Анализ 360). Тази статия описва как потребителите на Google Анализ 360 могат да създават отчети с пълните данни.

В тази статия:

Изисквания и ограничения

Изготвянето на отчети с пълните данни изисква огромно натоварване при обработката и в резултат на това достъпът до функцията е ограничен. Ако изпитвате затруднения да намерите или използвате отчетите с пълните данни, проверете дали изпълнявате изискването за профила, дали не достигате ограничение за данните, или не използвате друга функция, която е несъвместима с отчетите: По-долу можете да намерите повече подробности относно тези ограничения.

Възможно е отчетите за дълги периоди от време (напр. над 1 година) да не бъдат успешни. В такъв случай използвайте по-кратък период от време и множество експортирания.

Изисквания за профила

Отчети с пълните данни са налице само за потребители с разрешение за сътрудничество за профили в Google Анализ 360. (Преди актуализацията от май/юни 2015 г. разрешението за четене и анализ беше достатъчно.) Уверете се, че сте влезли в профила си в Google Анализ 360.

Ограничения за данните

Максималният брой отделни стойности на величини (напр. редове), които ще бъдат отчитани, е 3 милиона. Ако опитате да експортирате повече редове с данни в отчет с пълните данни, всички редове над лимита се обобщават в отчета в един ред, наречен (other).

Отчетите с пълните данни нямат ограничения за сесиите.

Както споменахме по-горе, за изчислението на отчетите с пълните данни се изискват значителни ресурси, поради което за всяка собственост на клиент има зададена дневна квота. Квотата е на ниво собственост, но се споделя на ниво изглед, така че трябва да внимавате да не я използвате изцяло само за един изглед. Съобщенията в диалоговия прозорец за заявки и в списъка с отчетите с пълните данни Ви известяват каква част от квотата използва всяка заявка, както и за общата използвана квота досега през деня, за да можете да я управлявате.

Ограничения на отчетния интерфейс

Страницата Персонализиране > Отчети с пълните данни показва най-много 3000 изготвени преди отчети.

Отчетите се премахват от страницата след изтичането на 60 дни от датата на създаването им. Въпреки това файлът за експортиране на отчетите, който се изпраща в папката в Google Диск на подалия заявката потребител, никога няма да бъде премахнат и ще можете да имате постоянен достъп до данните си.

Отчети, които са заявени от приложния програмен интерфейс (API) за пълните данни, не включват връзки, върху които може да се кликне, които Ви позволяват да отваряте отчетите в интерфейса на Google Анализ.

Принципи относно споделянето на данни

Всички отчети с пълните данни се споделят автоматично в изгледа на собствеността за отчитане с всички потребители, които имат разрешение за четене и анализ. Това намалява вероятността от излишни заявки (които биха се отчели към използваната квота) и осигурява бързо и гъвкаво споделяне на анализа в организацията Ви.

Несъвместими разширени функции

Пълните данни не са налице във всички отчети, нито в следните разширени функции:

 • Функцията за сравняване с предходен период във всеки отчет;
 • Визуализация на потока;
 • Табла за управление;
 • Извадки, които се създават автоматично в отчетите за многоканалните фунии, когато данните включват повече от 1 млн. пътища до реализация.

Изтегляне на отчет с пълните данни

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете изгледа си на собственост.
 3. Отворете Отчети.
 4. От раздела Експортиране в лентата с менюта изберете Отчет с пълните данни. Имайте предвид, че пълните данни не са налице за всички отчети.
 5. Дайте име на отчета и кликнете върху Заявка за пълните данни. При успешна заявка се показва известие в горната част на екрана.
 6. Изберете раздела Персонализиране.
 7. От менюто за навигация вляво изберете Отчети с пълните данни.
 8. Изберете Общ преглед, за да видите всички заявени от Вас отчети с пълните данни и състоянието на достъпност на всеки от тях (Предстоящ или Завършен).

След като отчетът стане със състояние Завършен, кликнете върху csv, за да го изтеглите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?