Analytics cho ứng dụng dành cho thiết bị di động

Thực hiện theo các bước sau để thiết lập Analytics cho ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Để sử dụng tính năng báo cáo ứng dụng thế hệ mới nhất trong Google Analytics, bạn cần cài đặt SDK Firebase. Nếu bạn không có dự án Firebase, hãy truy cập vào firebase.google.com để bắt đầu. Sau khi bạn đã thiết lập xong, hãy quay lại Google Analytics và hoàn thành các bước bên dưới.

Để kết nối với dự án Firebase, bạn phải là Chủ sở hữu của dự án.

Tạo tài khoản mới để báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong cột Tài khoản, nhấp vào + Tạo tài khoản.
 4. Chọn Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 5. Trong Thiết lập Tài khoản:
  • Nhập Tên tài khoản.
   Hãy sử dụng tên mang tính mô tả và cụ thể để bạn có thể dễ dàng nhận biết tài khoản này dùng để làm gì khi bạn xem tên trong danh sách Tài khoản.
  • Chấp nhận tùy chọn mặc định để thêm tài khoản vào tổ chức hiện tại của bạn. Bỏ chọn hộp kiểm để tạo tài khoản bên ngoài tổ chức.
 6. Trong Thiết lập thuộc tính của bạn, nhập Tên ứng dụng. Tên này sẽ là tên của thuộc tính mặc định trong tài khoản.

  Nếu bạn định theo dõi nhiều hơn một ứng dụng trong tài khoản này, hãy sử dụng tên mang tính mô tả, cụ thể và bao gồm số phiên bản. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp các thuộc tính ứng dụng một cách có tổ chức trong tài khoản.

 7. Chọn Danh mục ngành.
 8. Chọn Múi giờ báo cáo.
  Điều này được sử dụng làm ranh giới ngày cho báo cáo của bạn, bất kể nguồn gốc của dữ liệu.
  • Tùy chọn cài đặt múi giờ chỉ ảnh hưởng đến cách dữ liệu xuất hiện trong báo cáo chứ không ảnh hưởng đến cách bạn thu thập dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn chọn Hoa Kỳ, Giờ Thái Bình Dương, thì đầu và cuối mỗi ngày được tính toán dựa trên Giờ Thái Bình Dương, bất kể phiên hoạt động bắt nguồn từ New York, London hay Moscow.
  • Nếu tài khoản Analytics của bạn được liên kết với tài khoản Google Ads, thì múi giờ được tự động đặt thành tùy chọn Google Ads và bạn sẽ không thấy tùy chọn này. Điều này đảm bảo việc báo cáo chính xác về các chiến dịch trên Google Ads của bạn.
  • Việc thay đổi múi giờ của bạn sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu về sau và không có hiệu lực trở về trước. Bạn có thể nhận thấy dữ liệu báo cáo của mình đi ngang hoặc tăng/giảm đột ngột trong một khoảng thời gian nếu bạn cập nhật cài đặt giờ sau khi đã sử dụng thuộc tính này. Báo cáo của bạn cũng có thể dựa vào múi giờ cũ trong khoảng thời gian ngắn sau khi bạn cập nhật cài đặt này.
 9. Trong mục Cài đặt chia sẻ dữ liệu, hãy chọn tùy chọn cài đặt bạn muốn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu.
 10. Nhấp vào Nhận ID theo dõi để tải SDK Firebase xuống.

Tạo thuộc tính mới trong tài khoản hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong cột Thuộc tính, nhấp vào + Tạo thuộc tính.
 4. Chọn Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 5. Kết nối với Firebase.
  Chọn dự án Firebase cho ứng dụng của bạn.
  Nếu bạn chưa có dự án Firebase, hãy truy cập vào firebase.google.com để bắt đầu. Sau khi bạn đã thiết lập xong, hãy quay lại Google Analytics và hoàn tất các bước ở trên.

 

 

Thiết lập bằng cách sử dụng SDK dịch vụ Google Analytics cũ

Để thiết lập tính năng báo cáo ứng dụng bằng SDK dịch vụ Google Analytics dành cho iOS và Android, hãy hoàn thành các bước sau. Lưu ý rằng SDK Firebase là giải pháp theo dõi được đề xuất cho Google Analytics.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong cột Thuộc tính, nhấp vào + Tạo thuộc tính.
 4. Chọn Trang web.
 5. Nhập Tên trang web. Bạn có thể sử dụng tên ứng dụng của mình.
 6. Nhập URL trang web. Bạn có thể sử dụng URL công ty của bạn hoặc URL cho trang web tiếp thị của ứng dụng.
 7. Nhấp vào Nhận ID theo dõi.
 8. Trong cột CHẾ ĐỘ XEM, chọn Tạo chế độ xem mới từ menu thả xuống.
 9. Chọn Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 10. Nhập Tên chế độ xem báo cáo.
 11. Nhấp vào Tạo chế độ xem.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?