SDK dành cho Android và iOS

Firebase là nền tảng nhà phát triển ứng dụng tích hợp của Google. SDK Firebase được thiết kế để bật phiên bản báo cáo ứng dụng mới nhất trong Google Analytics một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hãy sử dụng SDK Firebase để có báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động cập nhật nhất trong Analytics.

Bộ phát triển phần mềm Firebase (SDK) dành cho:

Có sẵn nhiều tùy chọn đo lường cho ứng dụng dành cho thiết bị di động khác trong Google Analytics. Các tùy chọn này bao gồm SDK dịch vụ Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google. Khách hàng nên chọn tùy chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu và các phương pháp phát triển của họ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?