Overview

Experimenten en cloaking

Er is sprake van cloaking wanneer zoekmachines een andere versie van een webpagina te zien krijgen dan gebruikers, met als doel zoekmachines te misleiden om een hogere notering te krijgen in de zoekindex.

Google ziet het verantwoorde gebruik van testtools zoals Contentexperimenten niet als cloaking.

We moedigen constructief testen aan. Het optimaliseren van uw webpagina is goed voor zowel adverteerders als gebruikers doordat het aantal conversies wordt vergroot en omdat de gewenste informatie op een efficiëntere manier wordt getoond. Om ervoor te zorgen dat uw experimenten niet worden gezien als cloaking, suggereren we de volgende algemene richtlijnen:

  • De variantpagina's moeten de strekking van de inhoud van uw oorspronkelijke pagina's behouden. De varianten mogen de betekenis van of de algemene perceptie die uw gebruikers hebben van de oorspronkelijke inhoud niet veranderen.

  • Houd uw broncode actueel. Een experiment eindigt wanneer Contentexperimenten voldoende gegevens heeft ingewonnen. U moet snel daarna de broncode van uw testpagina bijwerken met de winnende combinatie.

We behouden ons het recht voor maatregelen te nemen tegen sites die in strijd zijn met de Richtlijnen voor webmasters van Google of die volgens ons gebruikers misleiden of bedriegen. Een site waarvan de oorspronkelijke pagina bijvoorbeeld zoekwoorden bevat die geen relatie hebben met de combinaties die gebruikers te zien krijgen, kan uit onze index worden verwijderd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?