Mobilapp – Beteende

Spåra i detalj hur användarna använder din app i detalj.

Beteenderapporterna visar hur användarna använder din app. I de här rapporterna kan du spåra en mängd olika typer av information om användarna, som

  • totalt antal skärmar som visas per session
  • i vilken ordning skärmarna visas
  • antalet tekniska fel, till exempel appkrascher
  • hur lång tid det tar att läsa in enskilda appelement
Innehåll i artikeln:

Översikt

Se en övergripande översikt över hur användarna använder appinnehållet. Översikten innehåller användningsmätvärden om Skärmvisningar, Krascher och Totalt antal händelser som förekommer på en skärm. Klicka på visa hela rapporten om du vill öppna rapporten och göra en mer djupgående analys.

Skärmar

Bedöm resultatet av varje skärm i din app. I den här rapporten visas mätvärden om skärmanvändning, som antal Skärmvisningar, Unika skärmvisningar och % utgång från en skärm.

Beteendeflöde

Se visuellt hur användarna gick från en skärm eller händelse till nästa. Med den här rapporten kan du ta reda på vilket appinnehåll som får användarna att fortsätta använda appen. Du kan se användarnas förflyttning mellan Skärmar, Händelser eller en blandning av Skärmar och händelser. Du måste konfigurera händelser i appspårningskoden innan de kan visas i beteendeflödet. Se Händelser nedan.

Rapporten Beteendeflöde ingår i gruppen med rapporter med flödesvisualisering. Läs Om flödesrapporter och Använda flödesrapporter.

Krascher och undantag

I den här rapporten visas de vanligaste undantagen eller tekniska felen som inträffar i app. Krascher skiljs automatiskt från andra undantag. Om du vill få mer information om andra undantag, kan du definiera ytterligare undantagstyper i appspårningskoden. Nätverksfel och tomma sökresultat är exempel på vanliga undantag som du kanske vill definiera.

Eftersom det krävs viss teknisk kunskap om appen för att definiera undantag i appspårningskoden, är det utvecklaren som bör göra detta. Se Krascher och undantag – SDK för Android eller Krascher och undantag – SDK för iOS.

Apphastighet

Använd apphastighetsrapporterna om du vill se hur lång tid det tar för olika begäranden att läsas in i appen. Du kan till exempel spåra hur snabbt en spelnivå läses in, eller hur snabbt ett sökresultat för en sökning visas.

Apphastighetsrapporterna kräver att utvecklaren gör ytterligare inställningar i appspårningskoden. Se Användartid – SDK för SDK eller Användartid – SDK för iOS. Det visas ingen data i rapporterna förrän du har definierat i appspårningskoden vilka specifika åtgärder och inläsningstider som ska spåras.

När du har gjort den extra inställningen, kan du växla mellan de här tre flikarna:

Utforskaren: Tidskategori visar namnet på en viss inläsningstid som du spårar. Genomsnittlig användartid visar hur lång tid det tar i genomsnitt att läsa in åtgärden.

Distribution: Total användartid visar den totala inläsningstiden (i sekunder) för alla åtgärder som spåras. Här visas också hur stor procentandel av det totala antalet sessioner som urvalet utgör.

Kartöversikt: Global fördelning av Genomsnittlig användartid. Mörkare nyanser indikerar längre inläsningstid.

Samtliga rapporter utgår från Exempel på användartimer för att visa hur många användare som används för att beräkna genomsnittlig längd för en viss åtgärd. I apphastighetsrapporterna anges urvalet till en procent av det totala antalet användare som standard.

Händelser

Händelser är unika innehållsåtgärder i appen som inte kräver inläsning av en ny skärm, till exempel en filhämtning, en rekommendation i ett socialt nätverk eller ett klick på en annons. Du kan anpassa händelserapporterna på olika sätt, och informationen visas inte förrän du har gjort ytterligare inställningar.

Eftersom det krävs teknisk kunskap om och tillgång till appen för att ställa in händelsespårning, är det utvecklaren som bör göra detta. Se Händelsespårning – SDK för Android eller Händelsespårning – SDK för iOS.

När du skapar händelser, väljer, definierar och spårar du upp till fem kategorier för varje händelse. Värdena som du tilldelar kategorierna visas i händelserapporterna. Ju mer strukturerat du ställer in händelsespårning, desto enklare blir det att läsa och tolka rapporterna. Mer information och exempel på kategorier finns i Om händelser.

När du har ställt in händelsespårning, kan du använda rapporten Händelseöversikt om du vill se en översikt över resultatet av händelserna. Viktigaste händelserna visar information om händelserna som ger bäst resultat. Använd rapporten Skärmar om du vill se vilka skärmar som visar de mest populära händelserna.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?