Rīcība mobilajās lietotnēs

Izsekojiet dažādos veidus, kā lietotāji mijiedarbojas ar jūsu lietotni.

Pārskatos Rīcība varat atklāt, kā lietotāji mijiedarbojas ar jūsu lietotni. Varat izmantot šo pārskatu kopu, lai izsekotu daudzveidīgu informāciju par lietotājiem, tostarp:

  • sesijas laikā skatīto ekrānu kopskaitu;
  • ekrānu skatīšanas secību;
  • tehnisko kļūdu, tostarp lietotnes avāriju, skaitu;
  • atsevišķu lietotnes elementu ielādes laiku.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Kopsavilkums

Iegūstiet kvalitatīvu kopsavilkumu par lietotāju mijiedarbību ar lietotnes saturu. Pārskatā “Kopsavilkums” ir ietverta tāda metrika kā ekrāna skatījumi, avārijas un ekrānā radušos notikumu kopējais skaits. Noklikšķiniet uz Skatīt visu pārskatu, lai pārietu uz konkrēto pārskatu un veiktu padziļinātu analīzi.

Ekrāni

Novērtējiet katra savas lietotnes ekrāna veiktspēju. Šajā pārskatā tiek izdalīta ekrāna lietojuma metrika, piemēram, ekrāna skatījumu skaits, unikālo ekrāna skatījumu skaits un ekrāna izejas gadījumu skaits procentos.

Darbību plūsma

Vizualizējiet ceļu, ko lietotāji veica no viena ekrāna vai notikuma uz nākamo. Šis pārskats var palīdzēt uzzināt, kurš lietotnes saturs nodrošina lietotāju piesaisti jūsu lietotnei. Skatiet lietotāju pārvietošanos starp ekrāniem, pasākumiem vai ekrānu un notikumu apvienojumu. Lai pārskatā “Darbību plūsma” tiktu rādīti notikumi, tie ir jāiestata lietotnes izsekošanas kodā. Skatiet sadaļu Notikumi, kas redzama tālāk.

Pārskats Darbību plūsma ir daļa no plūsmas vizualizācijas pārskatu saimes. Izlasiet rakstu Par plūsmas pārskatiem un Plūsmas pārskatu izmantošana.

Avārijas un izņēmumi

Šajā pārskatā tiek rādīts nosaukums un īss apraksts izņēmumiem vai tehniskajām kļūdām, kas jūsu lietotnē rodas visbiežāk. Avārijas automātiski tiek nošķirtas no citiem izņēmumiem. Lai saņemtu detalizētu informāciju par citiem izņēmumiem, lietotnes izsekošanas kodā varat definēt papildu izņēmumu veidus. Divi no visbiežāk sastopamajiem izņēmumiem, kurus varat definēt, ir tīkla kļūmes un tukši meklēšanas rezultāti.

Lai lietotnes izsekošanas kodā varētu definēt izņēmumus, ir nepieciešamas attiecīgas tehniskās zināšanas par lietotni, un tas būtu jāveic izstrādātājam. Skatiet rakstu Avārijas un izņēmumi — Android SDK vai Avārijas un izņēmumi — iOS SDK.

Lietotnes ātrums

Izmantojiet pārskatu Lietotnes ātrums, lai uzzinātu, cik daudz laika ir nepieciešams dažādu pieprasījumu ielādēšanai jūsu lietotnē. Piemēram, varat noskaidrot, cik ātri tiek ielādēts spēles līmenis vai cik ātri tiek parādīts rezultāts pēc meklēšanas vienuma ievadīšanas.

Lai izmantotu pārskatus Lietotnes ātrums, izstrādātājam ir jāveic papildu iestatīšana lietotnes izsekošanas kodā. Skatiet rakstu Lietotāja laiks — Android SDK vai Lietotāja laiks — iOS SDK. Dati šajos pārskatos tiek rādīti tikai pēc tam, kad lietotnes izsekošanas kodā esat definējis, kādas konkrētas darbības un ielādes laiki ir jāizseko.

Kad esat pabeidzis papildu iestatīšanu, izmantojiet visas trīs tālāk norādītās cilnes un skatiet attiecīgos datus.

Pārlūks: sadaļā Laika kategorija tiek rādīts nosaukums, ko esat saistījis ar konkrētu izsekoto ielādes laiku. Metrika Lietotāju vidējais patērētais laiks atspoguļo vidējo laiku, kas nepieciešams šīs darbības ielādei.

Izplatīšana: lietotāju patērētā laika intervāls atspoguļo, kāds ir kopējais visu izsekoto darbību ielādei nepieciešamais laiks (sekundēs). Tiek rādīta arī tas, cik liela sesiju procentuālā daļa ir ietverta izlasē.

Kartes pārklājums: lietotāju vidējā patērētā laika izplatība globāli. Tumšāki toņi norāda uz ilgāku ielādes laiku.

Visos šajos pārskatos, lai attēlotu lietotāju skaitu, pēc kura tiek aprēķināts konkrētas darbības vidējais ilgums, tiek izmantots lietotāju patērētā laika paraugs. Pārskatā Lietotnes ātrums šis parauga rādītājs pēc noklusējuma ir iestatīts kā 1% no kopējā lietotāju skaita.

Notikumi

Notikumi ir unikālas jūsu lietotnes satura darbības, kas var tikt ielādētas, neatverot jaunu ekrānu, piemēram, lejupielāde, sociālais ieteikums vai klikšķis uz reklāmas. Pārskati “Notikumi” ir īpaši pielāgojami, un dati tajos tiek rādīti tikai pēc tam, kad esat veicis papildu iestatīšanu.

Lai iestatītu notikumu izsekošanu, ir nepieciešamas tehniskās zināšanas par jūsu lietotni un piekļuve tai, un tas būtu jādara izstrādātājam. Skatiet rakstu Notikumu izsekošana — Android SDK vai Notikumu izsekošana — iOS SDK.

Iestatot notikumus, jūs katram notikumam izvēlaties, definējat un izsekojat līdz pat pieciem komponentiem vai kategorijām. Vērtības, ko piešķirat šīm kategorijām, ir pārskatos Notikumi attēlotie dati. Jo rūpīgāk iestatāt notikumu izsekošanu, jo vieglāk būs lasīt un interpretēt jūsu pārskatus. Lai iegūtu plašāku informāciju un skatītu piemērus par šīm kategorijām, lasiet rakstu Par notikumiem.

Kad esat iestatījis notikumu izsekošanu, izmantojiet pārskatu Notikumu kopsavilkums, lai skatītu kopsavilkumu par visu notikumu veiktspēju. Sadaļā Vispopulārākie notikumi tiek rādīti dati par notikumiem ar visaugstāko veiktspēju. Pārskatā Ekrāni varat noskaidrot, kuros ekrānos tiek konstatēti vispopulārākie notikumi.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?