Mobiilisovellusten Käyttäytyminen-raportti

Selvitä sovelluksen käytön yksityiskohdat.

Käyttäytyminen-raporttien avulla selvität, kuinka käyttäjät kommunikoivat sivustosi tai sovelluksesi kanssa. Voit tarkastella muun muassa seuraavia käyttäjiin liittyviä tietoja:

  • istunnon aikana tarkasteltujen näkymien kokonaismäärä
  • näkymien tarkastelujärjestys
  • teknisten virheiden määrä sovelluksen kaatumiset mukaan lukien
  • sovelluksen eri osien latautumisajat.
Tässä artikkelissa:

Yleiskatsaus

Yleisluontoinen yhteenveto käyttäjien vuorovaikutuksesta sovelluksen sisällön kanssa. Yleiskatsaukseen sisältyviä käyttötietoja ovat esimerkiksi näkymän katselut, kaatumiset ja näkymään liittyvien tapahtumien kokonaismäärä. Valitse näytä koko raportti, jos haluat avata raportin tarkempaa analysointia varten.

Näkymät

Arvioi sovelluksesi näkymien tehokkuutta. Raportti sisältää näkymien käyttötietoja, kuten näkymän katselukertojen määrän, yksittäiset näkymän katselukerrat ja näkymästä poistumisten prosenttiosuuden.

Kävijän kulku

Tässä raportissa visualisoidaan käyttäjien reitti näkymästä tai tapahtumasta toiseen. Raportin avulla voit saada selville, mikä sisältö houkuttelee käyttäjiä hyödyntämään sovellustasi. Voit tarkastella käyttäjien siirtymistä näkymien ja tapahtumien välillä tai valita yhdistetyn Näkymät ja tapahtumat -raportin. Tapahtumat on määritettävä sovelluksen seurantakoodiin, jotta tiedot näkyvät Kävijän kulku -raportissa. Katso alla oleva kappale Tapahtumat.

Kävijän kulku -raportti lukeutuu liikenteen visualisoinnin raportteihin. Lue artikkelit Tietoja reittiraporteista ja Reittiraporttien käyttö.

Kaatumiset ja poikkeukset

Tähän raporttiin on koottu sovelluksen yleisimpien poikkeuksien eli teknisten virheiden nimet lyhyine kuvauksineen. Kaatumiset on eroteltu muista poikkeuksista automaattisesti. Voit määrittää sovelluksen seurantakoodiin lisää poikkeustyyppejä, jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja muista poikkeuksista. Esimerkiksi verkkoviat ja tyhjät hakutulokset ovat yleisiä poikkeuksia, jotka kannattaa määrittää seurantakoodiin.

Poikkeuksien määrittäminen sovelluksen seurantakoodiin edellyttää teknistä osaamista, ja se on annettava kehittäjän tehtäväksi. Lue artikkeli Kaatumiset ja poikkeukset – Android SDK tai Kaatumiset ja poikkeukset – iOS SDK.

Sovelluksen nopeus

Sovelluksen nopeus -raportista voit tarkistaa, kauanko eri pyyntöjen lataaminen kestää sovelluksessasi. Voit esimerkiksi seurata, miten nopeasti pelin taso latautuu tai hakutulokset palautetaan.

Sovelluksen nopeus -raporteissa sovelluksen seurantakoodiin on tehtävä lisämäärityksiä. Tämä on annettava kehittäjän tehtäväksi. Lue artikkeli Käyttäjien ajankäyttö – Android SDK tai Käyttäjien ajankäyttö – iOS SDK. Näissä raporteissa ei näy tietoja, ennen kuin seurattavat toiminnot ja latausajat on määritetty sovelluksen seurantakoodiin.

Kun lisämääritykset on tehty, voit tarkastella tietoja alla kuvatuissa välilehdissä.

Tutki: Ajankäytön luokka sisältää seurattavan latausajan ja sille määritetyn nimen. Keskim. käyttäjien ajankäyttö -tietotyyppi kertoo kyseisen toiminnon lataamiseen keskimäärin kuluvan ajan.

Jakaminen: Käyttäjän ajankäyttöryhmä näyttää kaikkien seurattavien toimintojen yhteenlasketun latausajan (sekunteina). Lisäksi näet otoksen edustamien istuntojen yhteenlasketun prosenttiosuuden.

Kartan peittokuva: Käyttäjien keskimääräisen ajankäytön maailmanlaajuinen jakauma. Pitkät latausajat näkyvät tummennettuina.

Kaikkiin näihin raportteihin sisältyy Käyttäjien ajankäytön otos, joka osoittaa käyttäjien määrän, jonka perusteella lasketaan tietyn toiminnon keskimääräinen kesto. Sovelluksen nopeus -raporteissa tämä otos on oletuksena yksi prosentti kaikista käyttäjistä.

Tapahtumat

Tapahtumat ovat yksilöityjä, sovelluksen sisältöön liittyviä toimintoja, joiden lataaminen ei edellytä näkymän vaihtamista. Tapahtumia ovat esimerkiksi sosiaaliset suositukset ja mainoksen klikkaukset. Tapahtumat-raportteja voi muokata monipuolisesti. Tiedot eivät näy, ennen kuin tarvittavat lisämääritykset on tehty.

Tapahtumaseurannan määrittäminen edellyttää teknistä osaamista ja sovelluksen käyttöoikeutta. Se on annettava kehittäjän tehtäväksi. Lue artikkeli Tapahtumaseuranta – Android SDK tai Tapahtumaseuranta – iOS SDK.

Tapahtumia määritettäessä valitaan kullekin tapahtumalle seurattaviksi enintään viisi tapahtuman osaa tai luokkaa. Tiedot näytetään Tapahtumat-raporteissa näihin luokkiin määrittämiesi arvojen mukaan. Mitä huolellisemmin olet määrittänyt tapahtumaseurannan, sitä helpompi raportteja on lukea ja tulkita. Lisätietoja ja esimerkkejä näistä luokista on kohdassa .

Kun olet ottanut tapahtumaseurannan käyttöön, näet yhteenvedon kaikkien tapahtumien tehokkuudesta Tapahtumien esittely -raportissa. Tehokkaimpien tapahtumien tiedot näkyvät Suosituimmat tapahtumat -raportissa. Näkymät-raportista voit tarkistaa, mihin näkymiin suosituimmat tapahtumat sijoittuvat.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?