Chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động: Báo cáo Mục tiêu và thương mại điện tử

Tìm giá trị thực của các ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Sử dụng báo cáo Chuyển đổi để theo dõi các mục tiêu hiệu suất và mục tiêu doanh thu.

Mục tiêu là một cách linh hoạt để đo lường mức độ ứng dụng của bạn hoàn thành các mục tiêu tùy chỉnh và được nhắm mục tiêu. Bạn có thể thiết lập Mục tiêu riêng lẻ để theo dõi các hành động gián đoạn như thời gian tối thiểu của phiên hoặc hoàn thành một cấp độ nhất định trong một trò chơi và sử dụng báo cáo để đo lường chuyển đổi hoặc tỷ lệ hoàn thành các hành động này.

Báo cáo Thương mại điện tử cho phép bạn theo dõi dữ liệu mua hàng trong ứng dụng, bao gồm bán sản phẩm hoặc dịch vụ, tổng doanh thu và doanh thu mỗi giao dịch. Bạn cũng có thể theo dõi số lượng phiên trung bình cần để hoàn thành giao dịch.

Cả báo cáo Mục tiêu và Thương mại điện tử đều yêu cầu thiết lập bổ sung trong tài khoản Analytics của bạn. Thương mại điện tử cũng yêu cầu sửa đổi mã nguồn ứng dụng. Dữ liệu không xuất hiện trong các báo cáo này cho đến khi bạn hoàn thành thiết lập bổ sung bắt buộc.

Trong bài viết này:

Mục tiêu

Thực hiện theo hướng dẫn để thiết lập Mục tiêu. Quy trình cho chế độ xem báo cáo ứng dụng hoặc web giống nhau.

Sau khi hoàn thành thiết lập Mục tiêu, bạn sẽ thấy dữ liệu trong các báo cáo được mô tả tại đây. Theo mặc định, các báo cáo này hiển thị dữ liệu cho tất cả các Mục tiêu của bạn. Để xem dữ liệu cho Mục tiêu cụ thể trong bất kỳ báo cáo nào, hãy chọn từ trình đơn thả xuống Tùy chọn mục tiêu phía trên tab Tổng quan.

Tổng quan

Nhận tóm tắt hiệu suất củMục tiêu của bạn. Xem số Hoàn thành mục tiêu, Tỷ lệ chuyển đổiTỷ lệ bỏ qua, cũng như bất kỳ giá trị nào mà bạn có thể đã kết hợp với Mục tiêu của mình. Bạn cũng có thể xem danh sách Vị trí hoàn thành mục tiêu hàng đầu hoặc màn hình có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Màn hình mục tiêu

Vị trí hoàn thành mục tiêu cho phép bạn xem mỗi màn hình có Mục tiêu hoạt động tốt như thế nào, bao gồm tổng số Hoàn thành mục tiêu và tổng Giá trị mục tiêu được kết hợp với mỗi màn hình.

Luồng mục tiêu

Báo cáo luồng mục tiêu hình ảnh hóa đường dẫn mà khách truy cập của bạn đã đi hướng vào Mục tiêu. Báo cáo này có thể giúp bạn thấy người dùng đã hoàn tất mục tiêu được nhắm mục tiêu trong ứng dụng của bạn tốt như thế nào. Báo cáo luồng mục tiêu giống nhau cho cả thuộc tính web và ứng dụng. Đọc các bài viết về Luồng mục tiêu.

Báo cáo luồng mục tiêu là một phần của họ Báo cáo hình ảnh hóa dòng. Đọc Giới thiệu về báo cáo luồngSử dụng báo cáo luồng.

Thương mại điện tử

Sau khi thiết lập Theo dõi thương mại điện tử, bạn sẽ thấy các báo cáo này trong tài khoản của mình:

Tổng quan

Sử dụng báo cáo Tổng quan để có tóm tắt về dữ liệu Thương mại điện tử, bao gồm Doanh thu, tổng số Giao dịch, tỷ lệ phiên đã bao gồm giao dịch (Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử) và Giá trị trung bình của giao dịch xảy ra trong ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể thấy các Sản phẩm bán chạy nhất và tỷ lệ từng sản phẩm đóng góp vào tổng doanh số bán hàng.

Hiệu suất sản phẩm

Phân tích số liệu sản phẩm, bao gồm tổng Số lượng đã bán, Số lần mua hàng duy nhấtDoanh thu sản phẩm. Tùy thuộc vào trường giao dịch và mục nào mà bạn bao gồm trong thiết lập Thương mại điện tử, bạn cũng có thể xem Danh mục sản phẩmSKU.

Hãy nhớ rằng bạn có thể xác định “sản phẩm” là gì khi bạn thiết lập Theo dõi thương mại điện tử và bạn có thể bao gồm mua hàng phi vật thể, số, giống như truy cập vào cấp độ trò chơi cao hơn hoặc gói thông tin.

Hiệu suất bán hàng

Xem NgàyDoanh thu từ tất cả doanh số bán hàng. Theo mặc định, các báo cáo này hiển thị dữ liệu cho Tổng doanh thu. Nhấp vào các liên kết Tỷ lệ chuyển đổiGiá trị đặt hàng trung bình bên dưới tab Trình khám phá cho dữ liệu khác.

Giao dịch

Xem dữ liệu giao dịch chi tiết hơn, bao gồm Thuế, Vận chuyển và các phí bổ sung khác cho giao dịch riêng lẻ.

Thời gian mua hàng

Tìm hiểu số ngày mỗi giao dịch diễn ra.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?