Реализации от мобилните приложения: Отчети за целите и електронната търговия

Разберете каква е действителната стойност на мобилните Ви приложения.

Използване на отчетите за реализациите за проследяване на цели за ефективността и приходите.

Чрез целите разполагате с гъвкав начин за измерване на това, колко добре приложението Ви изпълнява персонализирани, насочени задачи. Можете да настроите отделни цели, за да проследявате конкретни действия, като минимална продължителност на сесията или завършването на определено ниво в игра, и да използвате отчетите за измерване на реализациите или степента на изпълнение на тези действия.

Отчетите „Електронна търговия“ Ви позволяват да проследявате данни за покупки в приложението, включително продажбите на продукти или услуги, общи приходи и приходи на транзакция. Можете също да проследявате средния брой сесии, които са нужни за извършването на транзакция.

Отчетите „Цели“ и „Електронна търговия“ изискват допълнително настройване в профила Ви в Google Анализ. За „Електронна търговия“ е необходимо също да се промени изходният код на приложението. В тези отчети не се показват данни, докато не извършите задължителното допълнително настройване.

В тази статия:

Цели

Следвайте указанията за настройване на цели. Процедурата за отчетен изглед на собственост за уебсайт или приложение е една и съща.

Щом извършите настройването на целите, ще видите данни в тук описаните отчети. По подразбиране в тях се показват данни за всичките Ви цели. За да видите информация за конкретна цел в който и да е отчет, направете избора си от падащото меню Опция за целта над раздела Общ преглед.

Общ преглед

Получете обобщена информация за ефективността на целите си. Вижте броя Изпълнения на целите, Процент на реализация и Процент на изоставяне, както и всяка стойност, която може да сте свързали с целите си. Можете също да видите списък с водещите местоположения на изпълнение на целите или екраните с най-висок процент на реализация.

Екрани на целите

Отчетът Местоположение на изпълнението на целта Ви позволява да видите доколко добра ефективност постига всеки екран с цели, включително общия брой Изпълнения на целите и общата Целева стойност, свързани с всеки екран.

Поток на целта

Отчетът „Поток на целта“ визуализира пътя, изминат от потребителите Ви към дадена цел. Той може да Ви помогне да видите колко добре те са изпълнили поставената цел в приложението Ви. Отчетът „Поток на целта“ е същият както за уеб, така и за приложни собствености. Прочетете статиите за потока на целта.

Отчетът „Поток на целта“ е част от семейството отчети „Визуализация на потока“. Прочетете Всичко за отчетите за потока и Използване на отчети за потока.

Електронна търговия

След като настроите проследяването на електронната търговия, ще видите следните отчети в профила си:

Общ преглед

Използвайте отчета „Общ преглед“, за да получите обобщени данни за електронната търговия, включително Приходи, общия брой Транзакции, процента сесии, включващи транзакция (Процент на реализации от електронна търговия), както и Средна стойност на транзакциите, извършвани в приложението Ви. Можете също да видите най-продаваните Продукти и какъв е процентът на всеки от тях в общите продажби.

Ефективност на продуктите

Анализирайте показателите за продуктите, включително общото продадено Количество, броя Отделни покупки и Приходи от продукти. В зависимост от това, кои полета за транзакции и артикули включите в настройката си за електронната търговия, можете да видите и Категории продукти, и складовите единици на продуктите.

Не забравяйте, че можете да дефинирате какво е „продукт“, когато настройвате проследяването на електронната търговия, и че можете да включите нематериални, цифрови покупки, като достъп до по-високо ниво в игра или информационен пакет.

Ефективност на продажбите

Вижте Дати и Приходи от всички продажби. По подразбиране тези отчети показват данни за Общо приходи. За други данни кликнете върху връзките Процент на реализация и Средна стойност на поръчката в раздела Детайлно представяне.

Транзакции

Вижте по-подробни данни за транзакциите, включително Данък, Доставка и други допълнителни такси за отделни транзакции.

Време до покупка

Разберете броя дни, които всяка транзакция отнема.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?