Chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động

Tìm hiểu tần suất các ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn được cài đặt và mở.

Báo cáo Chuyển đổi cung cấp cho bạn dữ liệu về cách người dùng tìm thấy ứng dụng của bạn, bao gồm tổng số người dùng mới và các thiết bị cũng như hệ điều hành phổ biến nhất. Sử dụng các báo cáo này để tìm hiểu tần suất ứng dụng của bạn được tải xuống và cài đặt, cũng như mức độ thành công trong việc thu hút người dùng của các chiến dịch tiếp thị nhất định.

Sử dụng báo cáo Người dùng mới để xác định đặc điểm của các nhóm người dùng đang dùng ứng dụng của bạn. Báo cáo Nguồn có thể giúp bạn khám phá kênh nào mà bạn có thể tối ưu hóa để thu hút thêm lượt tải xuống và khởi chạy. Báo cáo Luồng giới thiệu Google Play hiển thị số lượt tải xuống và cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Google Play theo hiển thị trực quan và tương tác.

Trong bài viết này:

Người dùng mới

Báo cáo này cung cấp cho bạn tổng quan về các lần khởi chạy đầu tiên hoặc số phiên mà ứng dụng được mở lần đầu tiên trên thiết bị, bao gồm tổng số Người dùng mới, Hệ điều hành, Phiên bản ứng dụng và Quốc gia/Lãnh thổ của họ. Lưu ý rằng Người dùng bao gồm tất cả người dùng, cả người dùng mới và người dùng cũ đã mở ứng dụng của bạn ít nhất một lần trong khoảng thời gian đã chọn.

Bạn có thể tìm thêm dữ liệu chuyên sâu về tất cả người dùng và cách họ tương tác với ứng dụng của bạn bằng báo cáo Đối tượngHành vi.

Thị trường ứng dụng

Khám phá thị trường nào người dùng truy cập để tải xuống ứng dụng của bạn. Nền tảng hệ điều hành gốc, như Google Play và nền tảng của bên thứ ba đều xuất hiện trong báo cáo này.

Với báo cáo Thị trường ứng dụng, bạn có thể xem nơi người dùng tải xuống ứng dụng của bạn thường xuyên nhất, do đó bạn có thể đánh giá hiệu suất của mình trên mỗi thị trường. Ví dụ: bạn có thể nhận thấy rằng số lần tải xuống ứng dụng của bạn nhất quán trên nhiều thị trường và đầu tư chiến dịch của bạn trên mỗi thị trường là một chiến lược thành công. Ngược lại, bạn có thể nhận thấy rằng bạn hoạt động thực sự tốt ở một thị trường và không tốt ở thị trường khác, do đó bạn có thể muốn xem xét lại chiến lược của mình và rút khỏi tất cả ngoại trừ một hoặc hai chiến dịch thị trường.

Không phải tất cả các thị trường đều hỗ trợ App Installer ID, Analytics về dữ liệu cần phải nhận dạng thị trường. Tài khoản này cho dữ liệu xuất hiện trong báo cáo này dưới dạng (not set). Ngoài ra, một số thị trường không gửi dữ liệu chiến dịch đến Analytics. Trong những trường hợp đó, tham số Nguồn/Phương tiện sẽ không hiển thị dữ liệu.

Nguồn

Với báo cáo Nguồn, bạn có thể nhận dữ liệu về mức độ hoạt động hiệu quả của ứng dụng trong các thị trường khác nhau, bao gồm iTunes Store cho ứng dụng iOS và Google Play cho ứng dụng Android. Sử dụng báo cáo này để tìm hiểu cách người dùng khám phá ứng dụng của bạn, bao gồm những gì hướng họ đến trang của bạn trong thị trường và những gì đóng góp cho số lượt tải xuống ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về báo cáo Nguồn ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Luồng giới thiệu Google Play

Luồng giới thiệu Google Play hình ảnh hóa cách người dùng chuyển qua từng bước của quy trình chuyển đổi - từ việc tìm đến khởi chạy ứng dụng - theo cách trực quan.

Tìm hiểu thêm về Luồng giới thiệu Google Play.

Báo cáo AdWords

Báo cáo AdWords cung cấp cho bạn chỉ số hiệu suất sau nhấp chuột của người dùng đã nhấp vào quảng cáo AdWords và sau đó cài đặt và bắt đầu sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Các báo cáo này cho biết chính xác các chiến dịch tìm kiếm và hiển thị của bạn đang hoạt động như thế nào và cung cấp thông tin chi tiết phong phú về loại người dùng đang hướng đến Google Play.

Để sử dụng báo cáo AdWords, bạn phải liên kết tài khoản AdWords với tài khoản Analyticsbật tự động gắn thẻ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?