Denna artikel handlar om Universal Analytics-egendomar som upphör att bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). Börja använda en Google Analytics 4-egendom om du inte redan har gjort det.

Mobilapp – Förvärv

Ta reda på hur ofta dina mobilappar installeras och öppnas.

Förvärvsrapporterna visar information om hur användarna hittar din app, bland annat totalt antal nya användare och de mest populära enheterna och operativsystemen. Använd de här rapporterna när du vill ta reda på hur ofta din app hämtas och installeras och hur väl särskilda marknadsföringskampanjer lyckas dra användare.

Använd rapporten Nya användare när du vill ta reda på vad som kännetecknar användargrupperna som hämtar din app. Rapporten Källor visar vilka kanaler du bör optimera för att få fler hämtningar och appanvändningar. I rapporten Hänvisningsflöde på Google Play visas hämtningar och installationer av appen från Google Play Butik som överskådlig och interaktiv grafik.

Innehåll i artikeln:

Nya användare

I den här rapporten visas en översikt över första starter, det vill säga antalet sessioner där appen öppnades första gången på en viss enhet, bland annat totalt antal nya användare, deras operativsystem, appversion och land/område. Tänk på att Användare inbegriper alla användare, både nya och återkommande, som har startat appen minst en gång under den valda tidsperioden.

Du hittar mer ingående information om alla användare och hur de använder din app i rapporterna Målgrupp och Beteende.

Appmarknadsplats

Ta reda på från vilka marknadsplatser användarna hämtar din app. I den här rapporten visas både Googles operativsystemplattformar som Google Play och plattformar från tredje part.

I rapporten Appmarknadsplats kan du se var användarna oftast hämtar din app, så att du kan utvärdera resultatet för varje marknadsplats. Till exempel kanske du upptäcker att appen har hämtats ungefär lika många gånger från flera olika marknadsplatser och att din kampanjinvestering i dem därför har varit lönsam. Eller så kanske du upptäcker att det går riktigt bra på en marknadsplats men inte på en annan, och att det kan vara klokt att se över strategin och avsluta alla utom en eller två av kampanjerna.

Alla marknadsplatser har inte stöd för App Installer ID, vilket är den information Analytics behöver för att känna igen en marknadsplats. Det är därför som data i rapporten kan visas som (not set). Dessutom finns det marknadsplatser som inte skickar kampanjdata till Analytics. I sådana fall innehåller dimensionen Källa/media inga uppgifter.

Källor

I rapporten Källor visas information om hur det går för dina appar på olika marknadsplatser, till exempel iTunes Store för iOS-appar och Google Play för Android-appar. Använd den här rapporten när du vill ta reda på hur användarna hittar din app, till exempel hur de kommer till din sida på marknadsplatsen och vad som leder till apphämtningar.

Läs mer om rapporten Mobilappskällor.

Hänvisningsflöde i Google Play

Hänvisningsflöde på Google Play visar grafiskt användarnas väg genom förvärvet – från att de hittar appen till att de startar den.

Läs mer om Hänvisningsflöde på Google Play.

Google Ads-rapporter

Google Ads-rapporterna innehåller efterklicksstatistik om användare som klickade på din Google Ads-annons och sedan installerade och använde din app. Rapporterna visar exakt hur det går för dina kampanjer i söknätverket och Display-nätverket, och ger tydliga kunskaper om vilka typer av användare som kampanjerna leder till Google Play.

För att kunna använda Google Ads-rapporterna måste du länka ditt Google Ads- och Analytics-konto och aktivera automatisk taggning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false