Brukeranskaffelse for mobilapper

Finn ut hvor ofte mobilappene dine blir installert og åpnet.

Brukeranskaffelse-rapportene inneholder data om hvordan brukerne finner appen din, blant annet antallet nye brukere og de mest populære enhetene og operativsystemene. Bruk denne rapporten for å finne ut hvor ofte appen din blir lastet ned og installert, og hvor godt visse markedsføringskampanjer lykkes i å tiltrekke brukere.

Bruk Nye brukere-rapporten for å identifisere kjennetegn ved brukergruppene som tar i bruk appen din. I Kilder-rapporten kan du finne ut hvilke kanaler du bør optimalisere for at appen din skal lastes ned og startes flere ganger. I Henvisningsflyt for Google Play-rapporten kan du se nedlastinger og installasjoner av appen fra Google Play-butikken i en intuitiv og interaktiv visuell fremstilling.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Nye brukere

Med denne rapporten får du en oversikt over de første gangene appen din startes, eller antallet økter der appen åpnes for første gang på en enhet, blant annet antallet nye brukere og brukernes operativsystem, appversjon og land/område. Vær oppmerksom på at med «brukere» mener vi alle brukerne – både nye og returnerende brukere som har åpnet appen din minst én gang i løpet av tidsperioden som er angitt.

Du finner mer detaljerte data om alle brukerne dine og hvordan de bruker appen din, i Målgruppe- og Atferd-rapportene.

App-markedsplass

Finn ut hvilke markedsplasser brukerne besøker for å laste ned appen din. I denne rapporten vises både plattformer for egne operativsystemer, som Google Play, og for plattformer fra tredjeparter.

Ved hjelp av rapporten «App-markedsplass» kan du se hvor brukere oftest laster ned appen din, slik at du kan vurdere resultatene dine for hver enkelt markedsplass. Du oppdager kanskje at antallet nedlastinger av appen din er jevnt fordelt mellom flere markedsplasser, og at du dermed oppnår gode resultater for kampanjeinvesteringen i hver enkelt av disse. Og omvendt: Du oppdager kanskje at én bestemt markedsplass gir spesielt gode resultater, mens en annen ikke gjør det. Da kan det være hensiktsmessig å revurdere strategien og fokusere på én eller to markedsplasskampanjer og trekke seg ut av resten.

Ikke alle markedsplasser støtter App Installer ID – dataene som Analytics trenger for å kjenne igjen en markedsplass. Dette er årsaken hvis data vises som (not set) i denne rapporten. I tillegg er det enkelte markedsplasser som ikke sender kampanjedata til Analytics. I slike tilfeller viser ikke Kilde/medium-dimensjonen data.

Kilder

I Kilder-rapporten finner du data om hvor gode resultater appene dine oppnår på ulike markedsplasser, inkludert iTunes-butikken for iOS-apper og Google Play for Android-apper. Bruk denne rapporten for å finne ut hvordan brukerne oppdager appen din, innbefattet hva som leder dem til siden din på markedsplassen, og hva som bidrar til appnedlastinger.

Finn ut mer om Kilder-rapporten for mobilapper.

Henvisningsflyt for Google Play

I Henvisningsflyt for Google Play-rapporten kan du se hvordan brukerne navigerer gjennom hvert trinn i kjøpsprosessen – fra trinnet der de finner appen din, til trinnet der de starter appen din – på en intuitiv måte.

Finn ut mer om henvisningsflyten for Google Play.

AdWords-rapporter

I AdWords-rapportene kan du se nærmere på resultatberegninger etter klikk for brukere som klikket på AdWords-annonsen din og deretter installerte og begynte å bruke mobilappen din. I disse rapportene fremgår det eksakte resultater for søke- og bannerkampanjene dine, og her kan du få dyp innsikt i brukertypene kampanjene leder til Google Play.

Hvis du ønsker å bruke AdWords-rapportene, må du koble sammen AdWords- og Analytics-kontoen din og slå på automatisk merking.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?