Adquisició en aplicacions per a mòbils

Descobriu amb quina freqüència s'instal·len i s'obren les vostres aplicacions per a mòbils.

L'informe Adquisició proporciona dades sobre com han arribat els usuaris a l'aplicació. Això inclou el nombre total d'usuaris nous, i els dispositius i els sistemes operatius més utilitzats. Aquests informes permeten esbrinar la freqüència amb què es baixa i s'instal·la la vostra aplicació i l'èxit que tenen determinades campanyes de màrqueting a l'hora d'atraure usuaris.

Podeu utilitzar l'informe Usuaris nous per identificar característiques dels grups d'usuaris que utilitzen la vostra aplicació. D'altra banda, l'informe Fonts us pot ajudar a saber quins canals heu d'optimitzar per atraure més baixades i inicis de l'aplicació. A l'informe Flux de referència de Google Play es mostren d'una manera intuïtiva i interactiva les baixades i les instal·lacions de l'aplicació que s'han fet des de Google Play Store.

Contingut d'aquest article:

Usuaris nous

Aquest informe proporciona una visió general dels primers inicis o del nombre de sessions en què s'ha obert l'aplicació per primera vegada en un dispositiu, inclòs el nombre total d'usuaris nous, el seu sistema operatiu, la versió de l'aplicació i el país o el territori. Tingueu en compte que Usuaris inclou tots els usuaris, tant els nous com els recurrents, que han obert l'aplicació com a mínim una vegada durant el període de temps seleccionat.

Als informes Públic i Comportament trobareu dades més detallades sobre tots els usuaris i sobre la manera com interaccionen amb l'aplicació.

Mercat d'aplicacions

Descobriu quins mercats visiten els usuaris per baixar la vostra aplicació. En aquest informe apareixen plataformes de sistemes operatius natius, com ara Google Play, i plataformes de tercers.

A l'informe Mercat d'aplicacions podeu veure el lloc des del qual els usuaris baixen amb més freqüència l'aplicació, cosa que us permet avaluar el vostre rendiment en cada mercat. Per exemple, pot ser que vegeu que el nombre de vegades que l'aplicació es baixa és la mateixa en tots els mercats i que la inversió de la campanya en cada mercat és una bona estratègia. En canvi, pot ser que vegeu que teniu molt bon rendiment en un mercat i no en un altre, de manera que potser us interessa reconsiderar l'estratègia i desinvertir de totes les campanyes, llevat d'una o dues.

No tots els mercats admeten l'App Installer ID, que són les dades que Analytics necessita per reconèixer un mercat. Això queda reflectit a les dades que apareixen a l'informe com a (no definit). A més, alguns mercats no envien dades de campanya a Analytics. En aquests casos, la dimensió "Font/Mitjà" no mostrarà cap dada.

Fonts

A l'informe Fonts podreu consultar dades sobre el rendiment de l'aplicació als diversos mercats, com ara iTunes Store per a les aplicacions d'iOS i Google Play per a les aplicacions d'Android. Utilitzeu aquest informe per esbrinar la manera com els usuaris han descobert l'aplicació, i, entre altres coses, què els ha portat a la vostra pàgina i a baixar l'aplicació.

Obteniu més informació sobre l'informe Fonts d'aplicacions per a mòbils.

Flux de referència de Google Play

L'informe Flux de referència de Google Play il·lustra de forma intuïtiva cadascuna de les fases del procés d'adquisició per les quals passen els usuaris, des que cerquen l'aplicació fins que l'executen.

Obteniu més informació sobre l'informe Flux de referència de Google Play.

Informes d'AdWords

Els informes d'AdWords proporcionen mètriques de rendiment posteriors al clic dels usuaris que han fet clic al vostre anunci d'AdWords i després han instal·lat i utilitzat la vostra aplicació per a mòbils. Aquests informes mostren exactament el rendiment de les campanyes de les Xarxes de Cerca i Display, i us aporten informació molt valuosa sobre el tipus d'usuaris que les campanyes dirigeixen a Google Play.

Per utilitzar els informes d'AdWords, cal que enllaceu els comptes d'AdWords i de Analytics i que activeu l'etiquetatge automàtic.

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?