Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Zlepšite výkonnosť vstupných stránok

Ak nájdete vstupnú stránku s vysokou mierou odchodov, príslušná cieľová adresa URL nemusí spĺňať očakávania vytvorené vaším reklamným textom, prípadne nemá pútavý obsah s prehľadnou navigáciou.

Vyhodnoťte a upravte svoje vstupné stránky, aby vám pomohli predĺžiť čas, ktorý trávi používateľ na vašich webových stránkach, a zvýšiť mieru pravdepodobnosti získania konverzie.

Prieskum

Vytvorte a použite spresňujúci segment na zobrazenie mier odchodov zo vstupných stránok zo strany najdôležitejších zdrojov návštevnosti.

 1. Prejdite na položku Obsah > Obsah stránky> Vstupné stránky.

 2. Podľa postupu nižšie zostavte vlastný segment pre návštevnosť z plateného vyhľadávania:

  • Zahrnúť Médium obsahujúce CZK
  • Operátor A
  • Zahrnúť Zdroj zhodný s RegExp google|bing|yahoo

 3. Na karte Prieskumník nechajte vybratú predvolenú skupinu metrík Používanosť stránok.

 4. Pomocou tabuľky preskúmajte konkrétnu vstupnú stránku. Pomocou rozšíreného filtra vyhľadajte ďalšie stránky. Ak chcete získať lepší prehľad, pridajte sekundárnu dimenziu ako Kampaň alebo Reklamná skupina.

Akcia

Vyhodnoťte mieru odchodov pre každú vstupnú stránku samostatne. Miery odchodov môžu na jednotlivých stránkach vykazovať výrazné rozdiely. Ak chcete zistiť úroveň pokroku, porovnajte každú stránku s jej výkonnosťou v minulosti, nie s inou stránkou.

Zlepšenie vstupných stránok:

 • Uistite sa, že cieľová adresa URL vstupnej stránky a reklamného textu sa zhodujú. Ak vaša reklama uvádza produkt A, prispôsobte vstupnú stránku pre produkt A. Je to lepšie, ako použiť všeobecnejšiu alebo nesúvisiacu stránku.

 • Optimalizujte vzhľad vstupnej stránky. Zahrňte dizajnové a obsahové prvky z úspešných stránok v rámci svojej webovej lokality. Vyskúšajte funkciu Experimenty s obsahom na vytvorenie a otestovanie viacerých verzií webových stránok a vyberte najlepší návrh.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false