De prestaties van uw bestemmingspagina's verbeteren

Als u een bestemmingspagina tegenkomt met een hoog bouncepercentage, komt de bestemmings-URL mogelijk niet overeen met de verwachting die u wekt in uw advertentietekst, of bevat de pagina geen boeiende inhoud met een duidelijk navigatiepad.

Evalueer uw bestemmingspagina's en pas ze aan om gebruikers beter vast te houden en de conversiemogelijkheden op uw site te verhogen.

Onderzoek

Maak en gebruik een geavanceerd segment om de bouncepercentages van de belangrijkste verkeersbronnen op uw bestemmingspagina's te zien.

 1. Ga naar Inhoud > Site-inhoud > Bestemmingspagina's.

 2. Maak een nieuw aangepast segment voor betaald zoekverkeer. Dit bouwt u als volgt op:

  • Medium opnemen in CPC
  • 'EN'-instructie toevoegen
  • Opnemen Bron Komt overeen met RegExp google|bing|yahoo

 3. Op het tabblad Verkenner moet de standaardreeks statistieken Sitegebruik geselecteerd blijven.

 4. Gebruik de tabel om een specifieke bestemmingspagina te onderzoeken. Gebruik het geavanceerde filter om te zoeken naar andere pagina's. Voeg een tweede dimensie toe zoals Campagne of Advertentiegroep om een dieper inzicht te verkrijgen.

Actie

Evalueer per bestemmingspagina het bouncepercentage; bouncepercentages kunnen per pagina sterk verschillen. Om de progressie te bepalen, vergelijkt u daarom iedere pagina met de eigen prestaties uit het verleden, niet met een andere pagina.

Ga als volgt te werk om uw bestemmingspagina's te verbeteren:

 • Zorg ervoor dat de bestemmings-URL van de bestemmingspagina en de advertentietekst met elkaar overeenstemmen. Als uw advertentie gaat over product A, koppel deze dan ook aan de bestemmingspagina voor product A en niet aan een of andere algemene pagina of een pagina die er niets mee te maken heeft.

 • Optimaliseer het ontwerp van uw bestemmingspagina. Voeg ontwerp- en inhoudselementen toe van succesvolle pagina's op uw site. Probeer Contentexperimenten om meerdere versies van uw site te maken en te testen, en bewaar het meest succesvolle ontwerp.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen