Bài viết này trình bày về tài sản Universal Analytics. Loại tài sản này sẽ ngừng xử lý dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (đối với tài sản Analytics 360 là ngày 1 tháng 7 năm 2024). Hãy bắt đầu sử dụng tài sản Google Analytics 4 nếu bạn chưa từng dùng.

Tỷ lệ thoát so với Tỷ lệ số trang không truy cập

Thông tin nhanh

Để hiểu sự khác nhau giữa Tỷ lệ thoátTỷ lệ số trang không truy cập cho trang cụ thể, hãy ghi nhớ những điểm sau:

 1. Đối với tất cả lượt xem trang của một trang, Tỷ lệ thoát là tỷ lệ phần trăm lượt xem trang cuối cùng trong phiên.
 2. Đối với tất cả các phiên bắt đầu với trang đó, Tỷ lệ số trang không truy cập là tỷ lệ phần trăm duy nhất trong phiên.
 3. Tỷ lệ số trang không truy cập cho một trang chỉ được dựa trên các phiên bắt đầu với trang đó.  

Thông tin chuyên sâu

Hãy làm rõ điểm cuối cùng này với một ví dụ đơn giản. Trang web của bạn có các trang từ A đến C và chỉ có một phiên mỗi ngày, với thứ tự lần xem trang sau đây:

 • Thứ hai: Trang A > Trang B > C Trang
 • Thứ Ba: Trang B > Trang A > Trang C
 • Thứ Tư: Trang A > thoát

Báo cáo Nội dung cho Trang A sẽ hiển thị 3 lượt xem trang và tỷ lệ số trang không truy cập là 50%.  Bạn có thể đã phỏng đoán rằng Tỷ lệ phiên thoát sẽ là 33%, nhưng lượt xem trang ngày thứ Ba cho Trang A không được xem xét đến khi tính Tỷ lệ phiên thoát. Hãy xem xét đến việc phiên thoát là phiên chỉ có một lần tương tác từ người dùng và phân tích về phiên sẽ trả lời câu hỏi có/không đơn giản: "Phiên này có chứa nhiều lần truy cập trang hay không?" Nếu câu trả lời cho câu hỏi đó là "không", thì cần xem xét trang nào được bao gồm trong phiên thoát đó.  Nếu câu trả lời là "có", thì chỉ cần lưu ý là trang đầu tiên trong phiên dẫn tới các lượt xem trang khác.  Do đó, tỷ lệ số trang không truy cập cho trang đó chỉ có ý nghĩa khi trang này khởi tạo các phiên khác.

Bây giờ, hãy mở rộng ví dụ này để khám phá chỉ số Tỷ lệ thoát và Tỷ lệ phiên thoát cho một loạt ngày có một phiên trang đơn trên trang web của bạn.

 • Thứ Hai: Trang B > Trang A > Trang C > Thoát
 • Thứ ba: Trang B > Thoát
 • Thứ Tư: Trang A > Trang C > Trang B > Thoát
 • Thứ Năm: Trang C > Thoát
 • Thứ Sáu: Trang B > Trang C > Trang A > Thoát

Kết quả tính % Tỷ lệ thoátTỷ lệ phiên thoát là:

Tỷ lệ thoát

 • Trang A: 33% (3 phiên bao gồm Trang A, 1 phiên thoát khỏi từ trang A)
 • Trang B: 50% (4 phiên bao gồm Trang B, 2 phiên thoát khỏi từ trang B)
 • Trang C: 50% (4 phiên bao gồm Trang C, 2 phiên thoát khỏi từ trang C)

Tỷ lệ phiên thoát:

 • Trang A: 0% (một phiên bắt đầu với Trang A, nhưng đó không phải là phiên có một trang duy nhất, do đó trang A không có Tỷ lệ số trang không truy cập)
 • Trang B: 33% (Tỷ lệ số trang không truy cập nhỏ hơn Tỷ lệ thoát, do 3 phiên bắt đầu với trang B, có một phiên dẫn đến số trang không truy cập)
 • Trang C: 100% (một phiên bắt đầu với Trang C và phiên này dẫn đến số phiên thoát)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false