Utgångsfrekvens kontra avvisningsfrekvens

Översikt

Punkterna nedan beskriver skillnaden mellan utgångsfrekvens och avvisningsfrekvens:

 1. Utgångsfrekvens avser procentandelen sidvisningar av en sida som var den sista i sessionen.
 2. Avvisningsfrekvens avser procentandelen sessioner som inleddes på en viss sida som var den enda i sessionen.
 3. Avvisningsfrekvensen för en sida baseras enbart på sessioner som inleddes med sidan.  

I detalj

Här följer ett enkelt exempel. En webbplats består av sidorna A till C och får en enda session per dag med följande sidvisningsordning:

 • måndag: sida A > sida B > sida C
 • tisdag: sida B > sida A > sida C
 • onsdag: sida A > utgång

Innehållsrapporten för sida A visar alltså tre sidvisningar och en avvisningsfrekvens på 50 %.  Man kanske kan tro att avvisningsfrekvensen är 33 %, men sidvisningen av sida A på tisdagen ingår inte i avvisningsfrekvensen. En avvisning är en session med en enda användarinteraktion. Den sessionsbaserade analysen besvarar en enkel ja/nej-fråga: ”Innehöll den här sessionen fler än en sidvisning?”Om svaret är ”nej” är det viktigt att ta reda på vilken sida som ingick i avvisningen.  Om svaret är ”ja” behöver du bara veta att den första sidan i sessionen ledde till andra sidvisningar.  Avvisningsfrekvensen för en sida är därför bara av intresse när den inleder sessionen.

Nu utvidgar vi exemplet för att ta reda på utgångs- och avvisningsfrekvensen för en serie dagar med enstaka sessioner på webbplatsen.

 • måndag: sida B > sida A > sida C > utgång
 • tisdag: sida B > utgång
 • onsdag: sida A > sida C > sida B > utgång
 • torsdag: sida C > utgång
 • fredag: sida B > sida C > sida A > utgång

Beräkningen av % utgång och Avvisningsfrekvens är som följer:

Utgångsfrekvens

 • sida A: 33 % (tre sessioner inbegrep sida A, en session lämnades från sida A)
 • sida B: 50 % (fyra sessioner inbegrep sida B, två sessioner lämnades från sida B)
 • sida C: 50 % (fyra sessioner inbegrep sida C, två sessioner lämnades från sida C)

Avvisningsfrekvens:

 • sida A: 0 % (en session inleddes med sida A, men sessionen innehöll fler än en sida och har därför ingen avvisningsfrekvens)
 • sida B: 33 % (avvisningsfrekvensen är lägre än utgångsfrekvensen, eftersom tre sessioner inleddes med sida B, varav en ledde till avvisning)
 • sida C: 100 % (en session inleddes med sida C och ledde till avvisning)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?