Стопа излаза – Стопа посете само једне странице

Кратак преглед

Да бисте схватили разлику између показатеља Стопа излаза и Стопа посете само једне странице за одређену страницу, имајте следеће тачке у виду:

 1. За све приказе странице ка страници Стопа излаза је проценат оних који су били последњи у сесији.
 2. За све сесије које почињу страницом Стопа посете само једне странице је проценат оних који су били једини у сесији.
 3. Стопа посете само једне странице за страницу се заснива само на сесијама које почну на тој страници.  

Детаљан преглед

Хајде да ову последњу тачку појаснимо једноставним примером. Ваш сајт има странице од А до В, а постоји само једна сесија на дан са следећим редоследом приказа страница:

 • Понедељак: Страница А > Страница Б > Страница В
 • Уторак: Страница Б > Страница А > Страница В
 • Среда: Страница А > Излаз

Извештај за садржај странице за страницу А ће приказати 3 приказа странице и стопу посете само једне странице од 50%.  Можда сте претпоставили да ће Стопа посете само једне странице бити 33%, али приказ страница за уторак који је остварила страница А није уврштен у прорачун показатеља Стопа посете само једне странице. Узмите у обзир да посета само једне странице представља сесију која обухвата само једну интеракцију корисника, а да анализа заснована на сесијама одговара на једноставно питање: „Да ли ова сесија садржи више од једног приказа странице?“.Ако је одговор на то питање „не“, важно је да се размотри на којој страници је остварена посета само једне странице.  Ако је одговор „да“, важно је само да почетна страница у сесији води до других приказа странице.  Из тог разлога, стопа посете само једне странице за неку страницу има смисла само када она покрене сесију.

Сада ћемо проширити овај пример тако да истражимо показатеље стопе излаза и стопе посете само једне странице за низ дана током којих је ваш сајт имао само по једну сесију.

 • понедељак: Страница Б > Страница А > Страница В > Излаз
 • уторак:  Страница Б > Излаз
 • среда:  Страница А > Страница В > Страница Б > Излаз
 • четвртак:  Страница В > Излаз
 • петак: Страница Б > Страница В > Страница А > Излаз

Прорачуни за проценат показатеља Стопа излаза и Стопа посете само једне странице су:

Стопа излаза

 • Страница A: 33% (3 сесије су обухватале Страницу A, 1 сесија је била излаз са странице А)
 • Страница Б: 50% (4 сесије су обухватале Страницу Б, 2 сесије су биле излаз са Странице Б)
 • Страница В: 50% (4 су обухватале Страницу В, 2 сесије су биле излаз са Странице В)

Стопа посете само једне странице:

 • Страница A: 0% (једна сесија је почела Страницом A, али то није била сесија од само једне странице, па нема показатељ Стопа посете само једне странице)
 • Страница Б: 33% (Стопа посете само једне странице је мања од показатеља Стопа излаза јер су 3 сесије почеле Страницом Б, а једна је довела до посете само једне странице)
 • Страница В: 100% (једна сесија је почела од Странице В и она је довела до посете само једне странице)
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?