Utgangsfrekvens kontra fluktfrekvens

En kort innføring

For å forstå forskjellen mellom utgangsfrekvens og fluktfrekvens for en bestemt side, må du ha følgende punkter i bakhodet:

 1. For sidevisninger på siden angir utgangsfrekvensen den prosentandelen som var sist i økten.
 2. For økter som begynner med siden angir fluktfrekvensen den prosentandelen hvor siden var den eneste i økten.
 3. Fluktfrekvensen for en side er basert kun på økter som starter med denne siden.  

Detaljert forklaring

Vi kan illustrere sistnevnte punkt med et enkelt eksempel. Nettstedet ditt består av sider fra A til C, og det er kun én økt per dag. Sidevisningen er i denne rekkefølgen:

 • Mandag: side A > side B > side C
 • Tirsdag: side B > side A > side C
 • Onsdag: side A > utgang

I Innhold-rapporten for side A ser du da tre sidevisninger og en fluktfrekvens på 50 %.  Du er unnskyldt om du trodde at fluktfrekvensen skulle være 33 %, men sidevisningen fra tirsdagen for side A blir altså ikke tatt med i Fluktfrekvens-beregningen. Husk at en avvisning bygger på en økt med bare én interaksjon fra brukeren, og øktanalysen besvarer et enkelt ja/nei-spørsmål: «Hadde denne økten mer enn én sidevisning?». Hvis svaret på dette spørsmålet er «nei», er det viktig å tenke over hvilken side som var involvert i avvisningen.  Hvis svaret er «ja», er det faktum at den første siden i økten førte til andre sidevisninger, det eneste som teller.  Det er dermed kun relevant å se på fluktfrekvensen for en side når siden innleder økten.

Vi kan utvide dette eksempelet og se på Utgangsfrekvens- og Fluktfrekvens-beregningen for en rekke dager med enkeltøkter på nettstedet ditt.

 • Mandag: side B > side A > side C > utgang
 • Tirsdag:  side B > utgang
 • Onsdag:  side A > side C > side B > utgang
 • Torsdag:  side C > utgang
 • Fredag: side B > side C > side A > utgang

Utgangsfrekvens- og Fluktfrekvens-beregningen i prosent er:

Utgangsfrekvens

 • Side A: 33 % (tre økter inkluderte side A, én økt avsluttet fra side A)
 • Side B: 50 % (fire økter inkluderte side B, to økter avsluttet fra side B)
 • Side C: 50 % (fire økter inkluderte side C, to økter avsluttet fra side C)

Fluktfrekvens:

 • Side A: 0 % (selv om én økt begynte med side A, var ikke dette en enkeltsideøkt, så den har ingen fluktfrekvens)
 • Side B: 33 % (fluktfrekvensen er lavere enn utgangsfrekvensen ettersom tre økter startet med side B, og én av dem førte til en avvisning)
 • Side C: 100 % (én økt startet med side C, og denne førte til en avvisning)
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt