המאמר הזה עוסק בנכסי Universal Analytics שייפסק בהם עיבוד הנתונים ב-1 ביולי 2023 (בנכסי Analytics 360 ב-1 באוקטובר 2023). אם עוד לא עשיתם זאת, כדאי לכם להתחיל להשתמש בנכסי Google Analytics 4.

שיעור יציאה לעומת שיעור יציאה מדף כניסה

הסבר קצר

כדי להבין את ההבדל בין שיעור יציאה לבין שיעור יציאה מדף כניסה של דף מסוים, יש להבין את ההסברים הבאים:

 1. לגבי כל הצפיות בדף של דף מסוים, שיעור היציאה הוא האחוז שהיה האחרון בפעילות באתר.
 2. לגבי כל הפעילויות באתר שמתחילות בדף, שיעור היציאה מדף כניסה הוא האחוז שהיה היחיד בפעילות באתר.
 3. שיעור יציאה מדף כניסה של דף מבוסס רק על פעילויות באתר שהתחילו באותו דף.  

הסבר מפורט

נבהיר זאת באמצעות דוגמה פשוטה. האתר שלך מכיל את דף א', דף ב' ודף ג' ומקבל רק פעילות אחת באתר ביום, לפי הסדר הבא של תצוגות דף:

 • יום שני: דף א' > דף ב' > דף ג'
 • יום שלישי: דף ב' > דף א' > דף ג'
 • יום רביעי: דף א' > יציאה

הדוח 'תוכן' של דף א' יציג 3 צפיות בדף ושיעור יציאה מדף כניסה של 50%.  כפי שוודאי ניחשת, שיעור היציאה מדף כניסה הוא 33%, אך הצפיה בדף שבוצעה ביום שלישי ואשר מיוחסת לדף א' לא נספרת בחישוב של שיעור היציאה מדף הכניסה של דף זה. שים לב שיציאה מדף הכניסה פירושה ביקור שבו המשתמש ביצע אינטראקציה אחת בלבד, והניתוח שמתמקד בביקורים מאפשר להשיב על שאלת 'כן/לא' פשוטה: "האם הביקור כלל יותר מצפיה אחת בדף?"אם התשובה היא 'לא', חשוב לדעת מאיזה דף בוצעה היציאה מדף הכניסה.  אם התשובה היא 'כן', הדבר היחיד שחשוב לדעת הוא איזה דף התחיל את הביקור, שהוביל לשאר הצפיות בדף.  מסיבה זו, חשוב לדעת את שיעור היציאה מדף כניסה של דף, רק אם אותו דף התחיל את הפעילות באתר.

נרחיב את הדוגמה ונבדוק את המדדים 'שיעור יציאה' ו'שיעור יציאה מדף הכניסה' לגבי מספר ימים שבהם היה ביקור יחיד:

 • יום שני: דף ב' > דף א' > דף ג' > יציאה
 • יום שלישי: דף ב' > יציאה
 • יום רביעי:  דף א' > דף ג' > דף ב' > יציאה
 • יום חמישי: דף ג' > יציאה
 • יום שישי: דף ב' > דף ג' > דף א' > יציאה

החישובים של % יציאה ושל שיעור יציאה מדף הכניסה:

שיעור יציאה

 • דף א': 33% (3 ביקורים שכללו את דף א', 1 ביקור שכלל יציאה מדף א')
 • דף ב': 50% (4 ביקורים שכללו את דף ב', 2 ביקורים שכללו יציאה מדף ב')
 • דף ג': 50% (4 ביקורים שכללו את דף ג', 2 ביקורים שכללו יציאה מדף ג')

שיעור יציאה מדף הכניסה:

 • דף א': 0% (פעילות אחת באתר התחילה בדף א', אבל זו לא הייתה פעילות באתר שכוללת רק דף אחד ולכן איןהיה שיעור יציאה מדף כניסה)
 • דף ב': 33% (שיעור היציאה מדף הכניסה נמוך משיעור היציאה, מפני ש-3 פעילויות באתר התחילו בדף ב' ורק באחד מהם בוצעה יציאה מדף הכניסה)
 • דף ג': 100% (ביקור אחד התחיל בדף ג' והסתיים ביציאה מדף הכניסה)
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false