Par pārskatu Notikumu plūsma

Izmantojiet informāciju par notikumiem, lai noskaidrotu, kā lietotāji mijiedarbojas ar jūsu vietni.

Izmantojiet pārskatu Notikumu plūsma, lai vizualizētu secību, kādā lietotāji aktivizē notikumus jūsu vietnē. Notikumi sniedz iespēju izsekot īpašu saturu, piemēram, videoklipus, lejupielādējamus vienumus un iegultus sīkrīkus. Pārskatā Notikumu plūsma varat noskaidrot, kāds notikumu saturs piesaista lietotājus jūsu vietnei, un skatīt ceļus, kurus lietotāji izmanto, lai nokļūtu no viena populāra notikuma pie nākamā.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Pārskata Notikumu plūsma prasības

Lai izmantotu pārskatu Notikumu plūsma, jums ir jāiestata notikumi.

Piekļuve pārskatam Notikumu plūsma

Lai skatītu pārskatu Notikumu plūsma, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
  2. Pārejiet uz vajadzīgo skatu.
  3. Atveriet sadaļu Pārskati.
  4. Atlasiet Rīcība > Notikumi > Notikumu plūsma.

Kādas iespējas sniedz pārskats Notikumu plūsma?

Izmantojiet pārskatu Notikumu plūsma, lai iegūtu atbildes uz tālāk norādītajiem jautājumiem.

  • Vai ir kāds notikums, kurš vienmēr tiek izraisīts kā pirmais? Vai tas lietotājiem liek aktivizēt citus notikumus?
  • Vai ir kāds notikums, kurš sesijas laikā tiek aktivizēts vairākkārt?
  • Vai ir kāda notikumu kategorija, kura ir populārāka par citu notikumu veidu, piemēram, vai videoklipi tiek aktivizēti biežāk un vai tie piesaista vairāk lietotāju nekā sīkrīki?
  • Ja izmantojat noklusējuma vērtību vai segmentus, vai ir kāds lietotāju veids, kas notikumus aktivizē citādi nekā citi segmenti?

Pārskata Notikumu plūsma izmantošana

Katrs mezgls pārskatā Notikumu plūsma apzīmē kādu lietotāja aktivizētu notikumu. Mezgli ir kārtoti slejās, kas atspoguļo secību, kādā lietotāji aktivizēja notikumus jūsu vietnē, taču nav noteiktas secības, kā mezgli tiek parādīti pārskatā. Piemēram, visi notikumi pirmajā plūsmas slejā apzīmē jebkuru notikumu, kuru lietotāji aktivizēja pirms citiem notikumiem. Otrajā slejā esošie notikumi tika aktivizēti kā otrie utt. Notikumi, kas tiek aktivizēti biežāk, tiek rādīti tuvāk katras slejas augšdaļai, bet tie, kas tiek aktivizēti retāk, — tuvāk beigām.

Detalizācijas līmeņa maiņa

Lai mainītu pārskata attēlošanas veidu, izmantojiet nolaižamo izvēlni Detalizācijas līmenis.

Izmantojot slīdni Pielāgojiet to, cik savienojumu tiek parādīts diagrammā, varat pielāgot vairāk vai mazāk savienojumu rādīšanu starp mezgliem, lai pārskatā Notikumu plūsma skatītu vispārīgāku vai detalizētāku informāciju.

Lai kārtotu pārskatu, grupējot notikumus mezglos atbilstoši kritērijiem Kategorija, Kategorija/darbība vai Kategorija/darbība/iezīme, izmantojiet elementa Atlasiet notikumu mezglu detalizācijas līmeni opcijas. Šīs klasifikācijas un pārskatā rādīto datu pamatā ir notikumu iestatījumi. Jo detalizētākus notikumu kritērijus (kategorijas, darbības un iezīmes) iestatīsit, jo vieglāk būs lasīt un interpretēt šo plūsmas pārskatu. Piemēram, visus videoklipus un lejupielādējamos vienumus varat ievietot atšķirīgās kategorijās un lietot darbības un iezīmes, lai vēl precīzāk nošķirtu atsevišķus notikumus.

Dialoglodziņš “Informācijas līmenis”
Detalizācijas līmeņa dialoglodziņš

Mezglu un savienojumu izpēte

Noklikšķiniet uz mezgla, lai skatītu kontekstizvēlni, kurā varat sākt pētīt datplūsmu uz konkrētu notikumu un no tā. Noklikšķiniet uz savienojuma, lai izceltu tikai ar šo savienojumu saistītos notikumus.

 

Datplūsmas atzīmēšana, izmantojot mezglu
Mezgla izpēte

 

Pārskata ritināšana un soļu pievienošana vai noņemšana

Noklikšķiniet uz pārskata un velciet to pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu uz sāniem. Lai notikumus pievienotu secībai, ritiniet līdz galam pa labi un pēc tam noklikšķiniet uz +Solis. Noņemiet notikumus, katras slejas augšdaļā izmantojot simbolu x.

Notikumu izeju izpēte

Noklikšķiniet uz sarkanā mezgla izejas joslas, lai skatītu detalizētu informāciju par izeju no šī mezgla. Ņemiet vērā, ka izejas šajā pārskatā ne vienmēr norāda uz iziešanu no jūsu vietnes — tās tikai parāda, ka datplūsmas segments nav aktivizējis citu notikumu.

 

Mezglu izeju izpēte
Notikumu izeju izpēte

Nākamās darbības

Plašāku informāciju par pārskata konfigurēšanu un dažādu vizualizācijas opciju izmantošanu lasiet rakstā Plūsmas pārskatu lietošana.

Kad esat izpētījis pārskatu, pievērsieties notikumiem vietnē, lai skatītu tos no lietotāja perspektīvas. Ja atrodat notikumus, kuri ir īpaši populāri vai piesaista klientus citiem notikumiem, varat izveidot vairāk līdzīga satura. Ja atrodat kādu notikumu, kurš tiek izraisīts vairākas reizes pēc kārtas, iespējams, atklāsit, ka šis saturs nedarbojas pareizi un ka vairākas izraisīšanas reizes var atbilst biežai atkārtotai ielādēšanai. Iespējams, arī atklāsit, ka konkrēts datplūsmas segments uz dažiem notikumiem reaģē labāk nekā uz citiem.

Kad būsit izpētījis, kā lietotāji mijiedarbojas ar to īpašo vietnes saturu, kuru izsekojat kā notikumus, izmantojiet šo informāciju, lai nodrošinātu plašāku lietotāju piesaisti savai vietnei.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?