Apie Įvykių srauto ataskaitą

Sužinokite, kaip naudotojai sąveikauja su jūsų svetaine Įvykių srauto ataskaitoje.

Naudokite Įvykių srauto ataskaitą, kad vaizdžiai pamatytumėte, kokia tvarka naudotojai suaktyvina įvykius jūsų svetainėje. Įvykių srauto ataskaita suteikia galimybę stebėti specialų turinį, pvz., vaizdo įrašus, atsisiunčiamus elementus ir įterptas programėles. Įvykių srauto ataskaita gali padėti nustatyti, koks Įvykių turinys padeda išlaikyti naudotojų susidomėjimą jūsų svetainės turiniu, ir peržiūrėti kelius, kuriais naudotojai eina iš vieno populiaraus įvykio į kitą.

Šiame straipsnyje

Būtinos Įvykių srauto ataskaitos sąlygos

Kad galėtumėte naudoti Įvykių srauto ataskaitą, turite nustatyti Įvykius.

Prieiga prie Įvykių srauto ataskaitos

Jei norite peržiūrėti Įvykių srauto ataskaitą, atlikite toliua nurodytus veiksmus.

  1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
  2. Eikite į savo peržiūrą.
  3. Atidarykite skiltį „Ataskaitos“.
  4. Pasirinkite Elgsena > Įvykiai > Įvykių srautas.

Ką galiu daryti su Įvykių srauto ataskaita?

Įvykių srauto ataskaitą naudokite norėdami sužinoti atsakymus į toliau nurodytus klausimus.

  • Ar yra visada pirmiausia suaktyvinamas įvykis? Ar po jo naudotojai pereina prie kitų įvykių?
  • Ar yra įvykis, per vieną seansą suaktyvinamas kelis kartus?
  • Ar yra kategorija įvykių, kurie būtų populiaresni už kitų tipų įvykius? Pavyzdžiui, ar vaizdo įrašai suaktyvinami dažniau ir įtraukia labiau nei programėlės?
  • Ar naudojant numatytuosius arba segmentus yra naudotojų, kurie įvykius suaktyvintų kitaip nei kituose segmentuose?

Kaip naudoti Įvykių srauto ataskaitą

Kiekvienas Įvykių srauto ataskaitos mazgas nurodo naudotojo suaktyvintą įvykį. Mazgai suskirstyti į stulpelius, iš kurių matyti, kokia tvarka svetainės naudotojai suaktyvina įvykius. Tačiau ataskaitoje mazgai pateikiami įvairiai, vienos nekintamos tvarkos nėra. Pavyzdžiui, visi pirmojo srauto stulpelio įvykiai atspindi bet kokius įvykius, naudotojų suaktyvintus prieš kitus įvykius. Antrojo stulpelio įvykiai suaktyvinti vėliau ir taip toliau per visą ataskaitą. Dažniausiai suaktyvinami įvykiai rodomi arčiau kiekvieno stulpelio viršaus, o rečiau suaktyvinami įvykiai – žemiau.

Išsamumo lygio keitimas

Jei norite pakeisti ataskaitos pateikimo būdą, naudokite išskleidžiamąjį meniu Išsamumo lygis.

Naudojant šliaužiklį Diagramoje pateikiamų ryšių skaičiaus koregavimas galima padidinti arba sumažinti ryšius tarp mazgų ir peržiūrėti tikslesnę arba didesnio mastelio Įvykių srauto ataskaitos peržiūrą.

Galite tvarkyti ataskaitą grupuodami įvykius į mazgus pagal kategoriją, kategoriją / veiksmą arba kategoriją / veiksmą / etiketę naudodami parinktis Pasirinkti įvykių mazgų išsamumo lygį. Šie klasifikavimo kriterijai ir ataskaitoje matoma informacija skiriasi atsižvelgiant į tai, kaip nustatote įvykius. Kuo kruopščiau įvykiuose nustatysite kategorijas, veiksmus ir etiketes, tuo paprasčiau bus skaityti ir vertinti šios srauto ataskaitos duomenis. Pavyzdžiui, galbūt norėsite visus vaizdo įrašus ir atsisiunčiamus elementus priskirti skirtingoms kategorijoms ir toliau diferencijuoti atskirus įvykius taikydami veiksmus ir etiketes.

Dialogo išsamumo lygis
Dialogo lango išsamumo lygis

Mazgų ir ryšių tyrimas

Spustelėkite mazgą, kad būtų rodomas kontekstinis meniu, kuriame galėsite tirti srautą į tam tikrą įvykį ir iš jo. Spustelėkite ryšį ir paryškinkite tik su tuo ryšiu susijusius įvykius.

 

Srauto paryškinimas per mazgą
Mazgo tyrimas

 

Slinkite ataskaita ir pridėkite veiksmų arba pašalinkite juos

Spustelėkite ir vilkite ataskaitą į kairę ar į dešinę, kad slinktumėte į šonus. Slinkite iki galo į dešinę, tada spustelėkite +Veiksmas, kad pridėtumėte įvykių prie sekos. Pašalinkite įvykius kiekvieno stulpelio viršuje spustelėdami x.

Išėjimų iš įvykių tyrimas

Spustelėkite raudoną mazgo išėjimo juostą, kad peržiūrėtumėte išsamią išėjimo informaciją apie tą mazgą. Atminkite, kad šioje ataskaitoje rodomi išėjimai nebūtinai reiškia išėjimus iš jūsų svetainės, jie nurodo, kad srauto segmentas nesuaktyvino kito įvykio.

 

Išėjimų iš mazgo nagrinėjimas
Išėjimų iš įvykio tyrimas

Kiti veiksmai

Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip konfigūruoti ataskaitą ir naudoti skirtingas vizualizacijos parinktis, skaitykite skiltį Srauto ataskaitų naudojimas.

Peržiūrėję ataskaitą peržvelkite svetainės įvykius – pamatysite juos naudotojo akimis. Jei pastebėsite, kad kai kurie įvykiai yra ypač populiarūs ar skatina naudotojus pereiti prie kitų įvykių, galbūt norėsite sukurti daugiau panašaus turinio. Jei rasite įvykį, suaktyvintą kelis kartus iš eilės, gali paaiškėti, kad turinys tinkamai neveikia ir keli iniciatoriai gali atitikti dažną įkėlimą iš naujo. Taip pat galbūt pastebėsite, kad tam tikrame srauto segmente į kai kuriuos įvykius reaguojama geriau nei kituose.

Išsiaiškinę, kaip naudotojai sąveikauja su specialiu svetainės turiniu, kurį stebite kaip įvykius, pasinaudokite šia informacija nuodugniau nagrinėdami, kaip svetainės turinys įtraukia naudotojus.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?