Σχετικά με την αναφορά "Διαδρομή προς στόχο"

Οπτικοποιήστε τις μετατροπές στόχων.

Η αναφορά "Διαδρομή προς στόχο" απεικονίζει τη διαδρομή που ακολούθησε η επισκεψιμότητά σας μέσω μιας διοχέτευσης προς μια μετατροπή στόχου. Με αυτήν την αναφορά μπορείτε να δείτε αν οι χρήστες περιηγούνται στο περιεχόμενο κατά τον αναμενόμενο τρόπο ή αν υπάρχουν προβλήματα, όπως υψηλά ποσοστά απωλειών ή μη αναμενόμενοι βρόχοι.

Σε αυτό το άρθρο:

Προαπαιτούμενα για την αναφορά "Διαδρομή προς στόχο"

Για να χρησιμοποιήσετε την αναφορά "Διαδρομή προς στόχο", θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει στόχους. Θα πρέπει, επίσης, να συνδυάσετε στόχους και διοχετεύσεις, προκειμένου να λάβετε αναλυτικότερες πληροφορίες.

Πρόσβαση στην αναφορά "Διαδρομή προς στόχο"

Για να προβάλετε την αναφορά "Διαδρομή προς στόχο":

  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
  3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
  4. Επιλέξτε Μετατροπές > Στόχοι > Διαδρομή προς στόχο.

Δυνατότητες της αναφοράς "Διαδρομή προς στόχο"

Χρησιμοποιήστε την αναφορά "Διαδρομή προς στόχο", για να διερευνήσετε ερωτήματα όπως:

  • Σε ποιο σημείο εισέρχονται οι χρήστες στη διοχέτευση; Στο πρώτο βήμα ή κάπου ενδιάμεσα;
  • Υπάρχουν πολλές μη αναμενόμενες έξοδοι από ένα βήμα στο μέσο της διοχέτευσης;
  • Υπάρχει κάποιο μέρος, όπου σημειώνεται επανάληψη της επισκεψιμότητας;
  • Υπάρχει κάποιο τμήμα επισκεψιμότητας που συμπεριφέρεται διαφορετικά από τα άλλα τμήματα; Πραγματοποιεί μετατροπές περισσότερο ή λιγότερο συχνά;

Αν ένα τμήμα της επισκεψιμότητας συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι θα θέλατε σε ένα συγκεκριμένο βήμα, εξετάστε το αντίστοιχο περιεχόμενο. Ενδέχεται να εντοπίσετε κάποιο στοιχείο που δεν αποδίδεται σωστά ή να διαπιστώσετε ότι η πλοήγηση, από την οπτική γωνία του χρήστη, είναι διαφορετική από εκείνη που αναμένατε όταν ρυθμίσατε τη διοχέτευση. Αφού αξιολογήσετε το περιεχόμενο και πραγματοποιήσετε τυχόν απαραίτητες διορθώσεις, ανατρέξτε ξανά στην αναφορά "Διαδρομή προς στόχο" μετά από λίγες εβδομάδες, για να δείτε αν οι αλλαγές που πραγματοποιήσατε βελτίωσαν το ποσοστό μετατροπής για τον συγκεκριμένο στόχο.

Όρια της αναφοράς "Διαδρομή προς στόχο"

Τα δεδομένα στόχων υπόκεινται σε διαφορετική επεξεργασία σε σχέση με τα κανονικά δεδομένα του Analytics. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες με μη συνήθη επεξεργασία δεδομένων.

Επόμενα βήματα

Εφόσον έχετε ήδη δημιουργήσει τουλάχιστον 1 στόχο και έχετε συλλέξει κάποια δεδομένα, μεταβείτε στην αναφορά "Διαδρομή προς στόχο" τώρα και εξερευνήστε τα δεδομένα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της αναφοράς και τη χρήση των διαφορετικών επιλογών οπτικοποίησης, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση αναφορών ροής

Αφού θα έχετε λάβει μια γενική ιδέα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αναφοράς "Διαδρομή προς στόχο", ανατρέξτε τα άρθρα με τίτλο "Παράδειγμα" σε αυτό το θέμα, όπου θα βρείτε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις, που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την αναφορά για να βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενό σας και να επιλύσετε προβλήματα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;