Goal Flow

Tavoitereitti-raportti

Tavoitereitti-raportissa visualisoidaan vierailijan reitti kanavan kautta tavoitetta kohti. Näet, selaavatko käyttäjät tarjoamaasi sisältöä ja toteuttavatko he tavoitteesi odottamallasi tavalla.

Raportin viimeinen solmu edustaa tavoitetta ja muut solmut kanavan vaiheita. Kävijät, jotka kulkevat kanavan läpi ja poistuvat tavoitteessa, ovat saavuttaneet asettamasi tavoitteen tai tuloksen.

Käytä tavoitereittiraportteja seuraavien kysymysten tutkimiseen:

  • Missä kohdassa kävijät liittyvät kanavaan? Tapahtuuko se ensimmäisessä vaiheessa vai liittyvätkö he kanavaan jossakin muussa vaiheessa?
  • Ilmeneekö kanavan keskivaiheilla yllättäviä poistumisia?
  • Onko kanavassa vaiheita, joissa liikenne palaa aikaisempaan vaiheeseen?
  • Onko toiminta poikkeavaa jossakin liikennesegmentissä? Saadaanko siinä tuloksia useammin tai harvemmin kuin muissa segmenteissä?

Jos toiminta ei vastaa odotuksiasi jossakin liikennesegmentin vaiheessa, tarkastele sivun sisältöä. Voit löytää elementin, joka ei näy oikein, tai huomata, että sivulla navigointi ei käytännössä onnistukaan siten kuin olit kanavaa luodessasi tarkoittanut. Tee tarvittavat korjaukset ja tarkastele Tavoitereitti-raporttia uudelleen muutaman viikon kuluttua. Silloin näet, ovatko tekemäsi muutokset parantaneet kyseisen tavoitteen tulosprosenttia.

Tavoitereitti-raportti on täällä: Normaali raportointi > Tulokset > Tavoitteet.

Raportin käytön edellytykset: Tavoitereitti-raporttia varten sinun on määritettävä tavoitteesi ja yhdistettävä tavoitteet ja kanavat saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja.

Seuraavat vaiheet: Saat lisätietoja raporttien määrityksestä ja erilaisten visualisointivaihtoehtojen käytöstä tutustumalla reittiraporttien käyttämiseen reittiraporttien yleiskatsauksessa. Lisätietoja ja esimerkkejä tavoitereitin analysoimisesta on muissa Tavoitereitti-raporttia koskevissa artikkeleissa.