Bruk av rapportene for flytvisualisering

Finn ut hvordan du kan samhandle med og kontrollere flytrapportene.

Selv om du ser en spesialfunksjon i en bestemt flytrapport, er disse kontrollene standard i alle flytrapportene, og de ulike kontrollene er beskrevet i denne artikkelen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Velg en startdimensjon

Dimensjoner er et utgangspunkt for dataene du ser i rapporten. Hvis du for eksempel velger Land som en dimensjon, blir landnavn vist som dimensjonsverdier i nodene i kolonnen til venstre. Dette angir at trafikken du ser i rapporten, er knyttet til disse stedene.

Velg en dimensjon
Valg av startdimensjonen

 

For å tilpasse verdiene for dimensjonene du ser, klikk på tannhjulikonet ved siden av dimensjonsmenyen for å åpne Tilpasning av dimensjonselementer-kontrollen.

Tilpasning av dimensjonselementer
Tilpassing av startdimensjonen

Skriv inn opptil fem regulære uttrykk for å tilpasse dimensjonene. Hvis du for eksempel bruker Land/territorium-dimensjonen og vil matche denne med Norge, angir du følgende og klikker på Bruk:

 • Samsvartype: er lik
 • Uttrykk: Norge
 • Navn: Norge

Bruk segmenter

Segmenter er som dynamiske filtre – de er en snarvei ned i trafikkmaterien. Standardsegmenter, som for eksempel de for nye brukere og direkte trafikk, er standard i alle Analytics-kontoer. Du kan bruke segmenter for å filtrere ut bestemt trafikk, for eksempel hvilke brukere som har kjøpt noe, eller som tilbringer mer enn en gitt minstetid på nettstedet ditt.

Legg til segmenter
Bruk av segmenter

Flytrapportene har bare støtte for øktbaserte segmenter. Brukerbaserte segmenter er slått av for flytrapportene. Du kan bruke bare ett enkelt segment på en flytrapport.

Panorer og zoom

Bruk piltastene for å panorere mot høyre og venstre. Du kan også ta tak i og dra skjermbildet med musen for å panorere. Bruk +- og --glidebryteren for å zoome (gjøre nodene og tilkoblingene mindre eller større). Klikk på startside-ikonet for å gå tilbake til startdatautvalget.

Flytkontroll til panorering og zooming
Kontroller for panorering og zooming

Juster detaljnivået for tilkoblinger

Velg Detaljnivå og bruk glidebryteren for å justere hvilke tilkoblinger som blir vist. Glidebryteren påvirker ikke antallet tilkoblinger, men du kan bruke den for å justere antallet tilkoblinger du ser i en rapport.

Juster detaljnivået for tilkoblinger
Glidebryteren for tilkoblinger

Undersøking av noder og tilkoblinger

Hold markøren over en node for å se informasjon om følgende*:

 • antallet sider eller hendelser som representeres av en node
 • antallet brukere som gikk videre til en annen side eller hendelse
 • antallet brukere som forlot nettstedet ditt fra den aktuelle noden
 • det totale antallet økter eller trinnfullføringer for den aktuelle noden
Undersøk noden
En node blir undersøkt

 

Hold markøren over en tilkobling for å se informasjon om følgende*:

 • det totale antallet økter som ble sendt gjennom den aktuelle tilkoblingen
 • antallet fullførte trinn for den aktuelle tilkoblingen
 • prosentandelen av trafikk som representeres av den aktuelle tilkoblingen 
 • antallet brukere som gikk videre til en annen side eller hendelse
Undersøk tilkoblingen
En tilkobling blir undersøkt

* Selve visningen er avhengig av typen flytvisualisering.

 

Hold markøren over en nodeutgang for å se en oversikt over hvordan brukerne forlot den aktuelle noden.

Undersøk utganger
En nodeutgang blir undersøkt

Fokusér på ett trafikksegment

Klikk på en node for å velge ett av de følgende alternativene:

 • Uthev gjennomgående trafikk: Uthev alle tilkoblingene gjennom hele flyten som er laget av det aktuelle trafikksegmentet. Hvis du vil fjerne uthevingen, klikker du på noden på nytt og deretter på Fjern utheving.
 • Bare vis dette segmentet (bare dimensjonsnoder): Med dette alternativet kan du velge å se trafikk utelukkende fra den aktuelle dimensjonen eller det aktuelle segmentet. Bruk Tilbake-knappen i nettleseren eller brødsmule-navigeringen for å gå tilbake.
 • Utforsk trafikk gjennom denne sidegruppen: Med dette alternativet kan du se alle tilkoblingene til og fra noden. I denne modusen kan du legge til flere trinn i banene, både før og etter noden. Bruk Tilbake-knappen i nettleseren eller brødsmule-navigeringen for å gå tilbake.
 • Gruppedetaljer: Med dette alternativet kan du se komponentene, for eksempel enkeltsider eller hendelser, som er gruppert sammen i den aktuelle noden. Bruk dette alternativet for å se følgende detaljer:
  • Mest populære segmenter (bare dimensjonsnoder): den nåværende beregningen
  • Utgående trafikk (bare dimensjonsnoder): hvilke sider trafikken beveget seg til fra den aktuelle noden
  • Mest populære sider: sidene trafikken oftest går til Hvis for eksempel en node representerer en samling med sider i Klær-katalogen, ser du informasjon om sidene i den aktuelle katalogen som hadde mest trafikk.
  • Traffic Breakdown (Trafikkanalyse): ikke tilgjengelig med Målflyt-rapporten
  • Innkommende trafikk: sidene som trafikk ble sendt fra til noden
  • Utgående trafikk: sidene som trafikk ble sendt til fra noden
  • Traktinnganger: sidene på nettstedet ditt som brukee kom inn i trakten fra
  • Traktutganger: sidene i trakten din som brukerne forlot nettstedet fra
Fremhev trafikk via en node
Fokus på den valgte noden

 

Du kan også klikke på en tilkobling for å utheve bare det aktuelle trafikksegmentet gjennom flyten.

Fokus på forbindelser
Fremheving av tilkoblinger for et trafikksegment

Endre datoen og bruk datosammenligning

Som standard inneholder flytrapportene data fra de siste 30 dagene, men du kan endre datoen med rullegardinmenyen for kalender. For å sammenligne data fra to datoperioder, velg Sammenlign med tidligere, og velg deretter en annen datoperiode. Velg lignende tidsperioder, for eksempel fullstendige måneder eller uker som begge starter på en søndag, for å få en rettferdig sammenligning.

Sammenligning av denne uken med forrige uke
Sammenligning av trafikk for to uker

 

Når du sammenligner to datoperioder, kan du se endringen i prosentandelene og økningen eller reduksjonen i trafikk gjennom hver node mellom disse periodene.  Når du uthever en node eller en tilkobling i en flyt, endres prosentandelene for hver node for å indikere forskjellene innen den aktuelle trafikkstrømmen. Du kan også holde markøren over en node for å få informasjon om hvordan dataene er i forhold til de to datoene. 

Prosentvis endring ved sammenligning av datoer
Prosentvis endring mellom to tidsperioder

Eksportér en rapport

Eksportér en flytrapport som en PDF fra menyen ved å klikke på Eksportér > PDF. Det du ser på skjermen, innbefattet banefremhevinger, tilsvarer det du kan se i dokumentet ditt. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du eksporterer rapporter, kan du lese Eksportering og sending av rapporter via e-post.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?