Plūsmas vizualizācijas pārskatu lietošana

Uzziniet, kā lietot un kontrolēt plūsmas pārskatus.

Šajā rakstā ir minētas standarta vadīklas, kas pieejamas visos plūsmas pārskatos, lai gan atsevišķos plūsmas pārskatos ir pieejamas arī īpašas funkcijas.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Sākuma kategorijas atlasīšana

Lai pārskatā tiktu rādīti dati, vispirms ir jāizvēlas kategorija. Piemēram, ja atlasīsiet kategoriju Valsts, valstu nosaukumi tiks parādīti kā kategoriju vērtības mezglos kreisajā slejā, norādot, ka pārskatā attēlotā datplūsma ir saistīta ar šīm atrašanās vietām.

Kategorijas atlasīšana
Sākuma kategorijas atlase

 

Lai pielāgotu attēloto kategoriju vērtības, atveriet vadīklu Kategoriju vienumu pielāgošana, noklikšķinot uz zobrata ikonas blakus kategoriju izvēlnei.

Kategoriju vienumu pielāgošana
Sākuma kategorijas pielāgošana

Ievadiet ne vairāk kā 5 regulārās izteiksmes, lai pielāgotu kategorijas. Piemēram, ja izmantojat kategoriju Valsts/teritorija un vēlaties atrast atbilstību vaicājumam “Latvija”, ievadiet tālāk norādīto tekstu un noklikšķiniet uz Lietot.

 • Atbilstības veids: Vienāds ar
 • Izteiksme: Latvija
 • Nosaukums: Latvija

Segmentu lietošana

Segmenti līdzinās dinamiskiem filtriem, kas ļauj ātri iegūt datplūsmas analīzi. Tādi noklusējuma segmenti kā Jauni lietotāji un Tiešā datplūsma ir standarta segmenti visos Analytics kontos. Izmantojiet segmentus, lai filtrētu konkrētu datplūsmu, piemēram, lietotājus, kuri ir veikuši pirkumu vai kuri jūsu vietnē ir iztērējuši noteiktu minimālo summu.

Segmentu pievienošana
Segmentu lietošana

Plūsmas pārskatos tiek atbalstīti tikai uz sesijām balstīti segmenti. Uz lietotājiem balstīti segmenti plūsmas pārskatos ir atspējoti. Plūsmas pārskatam var lietot tikai vienu segmentu.

Pārvietošana un tālummaiņa

Lai pārbīdītu saturu pa labi un pa kreisi, izmantojiet bultiņas. Pārbīdīšanai varat izmantot arī kursoru, satverot un velkot ekrānu. Izmantojiet slīdni + un -, lai veiktu tālummaiņu (padarītu mezglus un savienojumus mazākus vai lielākus). Noklikšķiniet uz sākuma ikonas, lai atgrieztos sākuma skatā.

Plūsmas pārvietošanas un tālummaiņas vadība
Pārvietošanas un tālummaiņas vadīklas

Savienojuma detalizācijas līmeņa pielāgošana

Atlasiet vienumu Detalizācijas līmenis un izmantojiet slīdni, lai pielāgotu parādīto savienojumu skaitu. Slīdnis neietekmē faktisko savienojumu skaitu: tas ir tikai veids, kā pārskatā varat skatīt vairāk vai mazāk savienojumu.

Savienojuma informācijas līmeņa pielāgošana
Savienojumu slīdnis

Mezglu un savienojumu izpēte

Virziet kursoru virs mezgla, lai skatītu*:

 • mezglā iekļauto lapu vai notikumu skaitu;
 • cik daudz lietotāju ir pārgājuši uz citu lapu vai notikumu;
 • cik daudz lietotāju ir izgājuši no vietnes šajā mezglā;
 • kopējo sesiju vai darbību izpildes skaitu mezglā.
Mezgla pārbaudīšana
Mezgla izpēte

 

Virziet kursoru virs savienojuma, lai skatītu*:

 • to sesiju kopskaitu, kas tika sūtītas pa šo savienojumu;
 • kopējo darbību izpildes skaitu savienojumā;
 • šajā savienojumā esošās datplūsmas procentuālo daļu; 
 • cik daudz lietotāju ir pārgājuši uz citu lapu vai notikumu.
Savienojuma izpēte
Savienojuma izpēte

* Faktiskais attēlojums ir atkarīgs no plūsma vizualizācijas veida.

 

Virziet kursoru virs mezgla izejas, lai skatītu detalizētu informāciju par to, kā lietotāji izgāja no šī mezgla.

Izeju izpēte
Mezgla izejas izpēte

Koncentrēšanās uz vienu datplūsmas segmentu

Noklikšķiniet uz mezgla, lai atlasītu kādu no tālāk minētajām iespējām.

 • Atzīmēt datplūsmu pa šo mezglu: izceļ visus plūsmā esošos savienojumus, kurus veidojis šis datplūsmas segments. Lai noņemtu izcēlumu, vēlreiz noklikšķiniet uz mezgla un pēc tam noklikšķiniet uz Notīrīt atzīmēto.
 • Skatīt tikai šo segmentu (tikai kategorijas mezgliem): rāda tikai šīs kategorijas/segmenta datplūsmu. Izmantojiet pārlūkprogrammas pogu Atpakaļ vai hierarhisko navigāciju, lai dotos atpakaļ.
 • Izpētīt datplūsmu pa šo mezglu: rāda visus savienojumus ceļā uz mezglu un no tā. Šajā režīmā varat pievienot papildu darbības ceļā pirms un aiz mezgla. Izmantojiet pārlūkprogrammas pogu vai hierarhisko navigāciju, lai dotos atpakaļ.
 • Informācija par grupu: rāda komponentus, piemēram, atsevišķas lapas vai notikumus, kas ir sagrupēti šajā mezglā. Izmantojiet šo opciju, lai skatītu tālāk minēto informāciju.
  • Populārākie segmenti (tikai kategoriju mezgli): pašreizējā metrika.
  • Izejošā datplūsma (tikai kategoriju mezgli): lapas, uz kurām tika novirzīta datplūsma no šī mezgla
  • Populārākās lapas: lapas, kas saņem visvairāk datplūsmas. Piemēram, ja mezgls apzīmē lapu kolekciju direktorijā Apģērbi, varat skatīt informāciju par šī direktorija lapām, kurās ir bijusi vislielākā datplūsma
  • Datplūsmas sadalījums: mērķa plūsmā nav pieejams
  • Ienākošā datplūsma: lapas, kas ir nosūtījušas datplūsmu uz mezglu
  • Izejošā datplūsma: lapas, uz kurām mezgls ir novirzījis datplūsmu
  • Piltuves ieejas: jūsu vietnes lapas, no kurām lietotāji iekļuva piltuvē
  • Piltuves izejas: jūsu piltuves lapas, no kurām lietotāji izgāja.
Datplūsmas atzīmēšana, izmantojot mezglu
Koncentrēšanās uz atlasīto mezglu

 

Varat arī noklikšķināt uz konkrēta savienojuma, lai plūsmā tiktu izcelts tieši šis datplūsmas segments.

Koncentrēšanās uz savienojumiem
Datplūsmas segmenta savienojumu izcelšana

Datumu mainīšana un datumu salīdzinājuma lietošana

Pēc noklusējuma plūsmas pārskatos tiek attēloti dati par pēdējām 30 dienām, taču varat mainīt datumu, izmantojot nolaižamo kalendāru. Lai salīdzinātu datumus no diviem datumu diapazoniem, atlasiet opciju “Salīdzināt ar agrāku” un izvēlieties otro datumu diapazonu. Lai salīdzinājums būtu precīzs, izvēlieties līdzīgus laika periodus, piemēram, pilnus mēnešus vai nedēļas, kas sākas pirmdienā.

Šīs un iepriekšējās nedēļas salīdzinājums
2 nedēļu datplūsmas salīdzinājums

 

Salīdzinot 2 datumu diapazonus, varat skatīt, cik ļoti datplūsma pieaugusi vai samazinājusies katrā mezglā laikā starp šiem periodiem.  Ja kāds plūsmas mezgls vai savienojums tiek izcelts, katra mezgla procentuālās vērtības tiek mainītas, lai parādītu tikai konkrētās datplūsmas straumes atšķirības. Varat arī novietot kursoru virs mezgla, lai skatītu informāciju par datu salīdzinājumu abos datumos. 

Izmaiņu procentuālā daļa datumu salīdzinājumā
Procentuālā daudzuma izmaiņas starp 2 laika periodiem

Pārskata eksportēšana

Eksportējiet jebkuru plūsmas pārskatu kā PDF failu no izvēlnes, noklikšķinot uz Eksportēt > PDF. Ekrānā parādītā informācija, tostarp izceltie ceļi, tiks iekļauta dokumentā. Lai saņemtu plašāku informāciju par pārskatu eksportēšanu, izlasiet rakstu Pārskatu sūtīšana pa e-pastu un eksportēšana.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?