Srauto vizualizacijos ataskaitų naudojimas

Sužinokite, kaip sąveikauti su srauto ataskaitomis ir jas valdyti.

Galite matyti ir specialią funkciją specialioje srauto ataskaitoje, tačiau šiame straipsnyje aprašomi standartiniai visų srauto ataskaitų valdikliai.

Šiame straipsnyje

Pradinio aspekto pasirinkimas

Aspektai yra pradinis ataskaitos duomenų analizės taškas. Pavyzdžiui, jei kaip aspektą pasirenkate šalį, kairiajame stulpelyje mazguose kaip aspektų reikšmės rodomi šalių pavadinimai. Taip nurodoma, kad ataskaitoje atspindimas srautas yra susijęs su tomis vietomis.

Aspekto pasirinkimas
Pradinio aspekto pasirinkimas

 

Jei norite tinkinti matomas aspektų reikšmes, spustelėkite greta aspektų meniu esančią krumpliaračio piktogramą ir atidarykite valdiklį Tinkinti aspekto elementus.

Aspektų elementų tinkinimas
Pradinio aspekto tinkinimas

Galite tinkinti aspektus įvesdami iki 5 reguliariųjų reiškinių. Pavyzdžiui, jei naudojate šalies / teritorijos aspektą ir norite Jungtinių Amerikos Valstijų atitikčių, įveskite toliau nurodytą informaciją ir spustelėkite Taikyti.

 • Atitikties tipas: atitinka
 • Reiškinys: Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Pavadinimas: Jungtinės Amerikos Valstijos

Segmentų taikymas

Segmentai yra tarsi dinaminiai filtrai, leidžiantys greitai analizuoti srautą. Tokie numatytieji segmentai kaip Nauji naudotojai ir Tiesioginis srautas visose „Analytics“ paskyrose yra standartiniai. Naudokite segmentus norėdami filtruoti konkretų srautą, pvz., naudotojus, kurie atliko pirkimą arba jūsų svetainėje praleidžia tam tikrą laiką.

Segmentų pridėjimas
Segmentų taikymas

Srauto ataskaitos palaiko tik seansais pagrįstus segmentus. Srauto ataskaitų naudotojais pagrįsti segmentai yra išjungti. Srauto ataskaitai galite taikyti tik vieną segmentą.

Stumdymas ir mastelio keitimas

Be to, rodyklėmis galite stumdyti vaizdą kairėn ir dešinėn. Naudodami „+“ ir „-“ slankiklį keiskite mastelį (mazgus ir ryšius padarykite mažesnius arba didesnius). Spustelėkite pagrindinio puslapio piktogramą ir grįžkite į pradinį rodinį.

Srauto pastūmimo ir mastelio keitimo valdiklis
Stumdymo ir mastelio keitimo valdikliai

Išsamios ryšio informacijos lygio koregavimas

Pasirinkite išsamios informacijos lygis ir naudodami slankiklį koreguokite rodomus ryšius. Slankiklis nepaveiks faktinio ryšių skaičiaus; tai tiesiog būdas ataskaitoje peržiūrėti mažiau arba daugiiau ryšių.

Išsamios ryšio informacijos lygio koregavimas
Ryšių slankiklis

Mazgų ir ryšių tyrimas

Laikydami pelės žymeklį virš mazgo galite matyti tokius dalykus*:

 • puslapių ar įvykių skaičių, kurį tas mazgas atspindi;
 • kiek naudotojų perėjo į kitą puslapį ar įvykį;
 • kiek naudotojų išėjo iš jūsų svetainės iš šio mazgo;
 • bendrą mazgo seansų ar atliktų veiksmų skaičių.
Mazgo nagrinėjimas
Mazgo tyrimas

 

Laikydami pelės žymeklį virš ryšio galite matyti tokius dalykus*:

 • bendrąjį skaičių, kiek įvyko seansų per šį ryšį;
 • šio ryšio užbaigtų veiksmų skaičių;
 • srauto, kurį atspindi šis ryšys, procentą; 
 • kiek naudotojų perėjo į kitą puslapį ar įvykį.
Ryšio nagrinėjimas
Ryšio tyrimas

* Rodomas vaizdas priklauso nuo srauto vizualizacijos tipo.

 

Laikydami pelės žymeklį virš mazgo išėjimo galite matyti iš šio mazgo išėjusių naudotojų analizę.

Išėjimų nagrinėjimas
Išėjimo iš mazgo tyrimas

Vieno srauto segmento išsami analizė

Spustelėkite mazgą ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

 • Paryškinti šios vietos srautą: paryškinami visi šio srauto segmento ryšiai. Jei nebenorite matyti paryškintų ryšių, dar kartą spustelėkite mazgą, tada spustelėkite „Išvalyti paryškinimą“.
 • Žiūrėti tik šį segmentą (taikoma tik aspektų mazgams): rodomas tik tam tikro aspekto / segmento srautas. Naudodami naršyklės mygtuką Atgal arba naršymo kelią grįžkite atgal.
 • Tyrinėti šios vietos srautą: rodomi visi mazgo ryšiai abiem kryptimis. Šiuo režimu galite keliuose prieš mazgą ir po jo pridėti papildomų žingsnių. Jei norite grįžti atgal, naudokite naršyklės mygtuką arba naršymo kelią.
 • Grupuoti išsamią informaciją: rodomi tame mazge grupuojami komponentai, pvz., atskiri puslapiai ar įvykiai. Naudodami šią parinktį peržiūrėkite išsamią informaciją, pvz.:
  • Svarbiausi segmentai (tik aspektų mazgai): dabartinė metrika
  • Siunčiamas srautas (taikoma tik aspektų mazgams): puslapiai, į kuriuos siunčiamas srautas iš šio mazgo
  • Populiariausi puslapiai: puslapiai, sulaukiantys daugiausia srauto. Pavyzdžiui, jei mazgas atspindi puslapių rinkinį kataloge Tinkami, matote informaciją apie puslapius kataloge, kuriame yra daugiausia srauto
  • Srauto suskaidymas: tikslo srautui netaikomas
  • Gaunamas srautas: puslapiai, siunčiantys srautą į šį mazgą
  • Siunčiamas srautas: puslapiai, į kuriuos mazgas siunčia srautą
  • Įėjimai į kanalą: svetainės puslapiai, iš kurių naudotojai įėjo į kanalą
  • Išėjimai iš kanalo: kanalo puslapiai, iš kurių naudotojai išėjo iš kanalo
Srauto paryškinimas per mazgą
Išsami pasirinkto mazgo analizė

 

Taip pat galite spustelėti ryšį ir paryškinti tik tą srauto segmentą.

Ryšių akcentavimas
Srauto segmentų ryšių paryškinimas

Datų keitimas ir datų palyginimo naudojimas

Pagal numatytuosius nustatymus srauto ataskaitose rodomi pastarųjų 30 d. duomenys, bet išskleidžiamajame kalendoriuje datą galite pakeisti. Jei norite palyginti dviejų dienų sekų duomenis, pasirinkite „Palyginti su ankstesne“, tada pasirinkite antrą dienų seką. Kad palyginimas būtų kuo tikslesnis, rinkitės panašius laikotarpius, pvz., abiem atvejais visą mėnesį ar savaitę, prasidedančius sekmadienį.

Šios ir praėjusios savaičių palyginimas
2 savaičių srauto palyginimas

 

Kai lyginate dvi dienų sekas galite matyti šių laikotarpių srauto masto laipsnio ir krypties pokytį kiekviename mazge.  Sraute paryškinus mazgą ar ryšį, procentai kiekviename mazge pasikeičia, kad būtų matyti tik to srauto skirtumai. Be to, galite nuvesti pelės žymeklį ant mazgo ir palyginti išsamius dviejų datų duomenis. 

Datų palyginimo pokyčio procentas
Dviejų laikotarpių procentinis pokytis

Ataskaitos eksportavimas

Eksportuokite bet kurią srauto ataskaitą kaip PDF meniu spustelėję Eksportuoti > PDF. Tai, ką matote ekrane, įskaitant kelio paryškinimus, rodoma dokumente. Jei reikia daugiau informacijos apie ataskaitų eksportavimą, skaitykite skiltį El. paštas ir ataskaitų eksportavimas.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?