Giới thiệu về báo cáo hình ảnh hóa dòng

Xem các bước mà người dùng thực hiện để tiếp cận các trang, Sự kiện và Mục tiêu trên trang web và ứng dụng của bạn.

Hình ảnh hóa dòng là một hình ảnh vẽ lại một tuyến đường hoặc con đường, như đường mòn qua rừng. Không giống như bản đồ, hiển thị các tuyến đường có thể có và đã biết, hiển thị luồng cho thấy con đường thực tế như đã đi từng bước trên đó, bao gồm bất kỳ đường vòng hay dấu vết quay lại đã xảy ra dọc đường.

Báo cáo luồng trong Analytics minh họa đường dẫn mà người dùng thực hiện thông qua nội dung của bạn, bao gồm cả các yếu tố đặc biệt mà bạn theo dõi bằng cách sử dụng Mục tiêuSự kiện. Trong một hình ảnh, bạn có thể thấy cách người dùng vào, tương tác và thoát khỏi nội dung của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các báo cáo này để gỡ rối nội dung của mình bằng cách tìm bất kỳ vị trí ngoài dự kiến nào mà người dùng thoát hoặc lặp lại.

Trong bài viết này:

Các loại báo cáo luồng

Analytics cung cấp một số báo cáo luồng chuyên dụng. Những báo cáo này được mô tả ngắn gọn trong bảng bên dưới.

Báo cáo Các tính năng
Luồng hành vi

Báo cáo Luồng hành vi hình ảnh hóa đường dẫn mà người dùng đã đi từ một Trang hoặc Sự kiện đến một Trang hoặc Sự kiện tiếp theo. Báo cáo này có thể giúp bạn khám phá nội dung nào giữ người dùng tiếp tục tương tác với trang web. Báo cáo Luồng hành vi cũng có thể giúp xác định các vấn đề nội dung tiềm ẩn.

Báo cáo Luồng hành vi có thể hiển thị Trang, Nhóm nội dung, Sự kiện hoặc cả TrangSự kiện.

Luồng mục tiêu

Báo cáo Luồng mục tiêu hiển thị đường dẫn mà lưu lượng truy cập của bạn đi qua kênh tới Chuyển đổi mục tiêu. Báo cáo này có thể giúp bạn biết liệu người dùng có đang điều hướng nội dung của bạn như dự kiến hay không hoặc liệu có sự cố, như tỷ lệ rớt mạng cao hay lặp lại ngoài dự kiến hay không.

Bạn phải xác định Mục tiêu trong tài khoản của mình để sử dụng báo cáo Luồng mục tiêu. Báo cáo này hữu ích hơn nhiều nếu bạn xác định Kênh cho Mục tiêu của mình.

Luồng người dùng

Báo cáo Luồng người dùng so sánh lượng lưu lượng truy cập từ các nguồn khác nhau, cho phép bạn xác định các dạng lưu lượng truy cập thông qua trang web của mình. Báo cáo này cũng cho bạn thấy các kênh tiếp thị khác nhau đang gửi lưu lượng truy cập của bạn như thế nào. Bạn có thể biết lưu lượng truy cập đó đang tương tác với nội dung của bạn như thế nào và đặc biệt là tìm kiếm các trang hoặc đường dẫn hoạt động vượt trội hoặc hoạt động kém.

Lưu lượng sự kiện

Báo cáo Luồng sự kiện cho phép bạn hình ảnh hóa thứ tự mà người dùng kích hoạt Sự kiện, như lần phát video, lượt tải xuống tệp và tương tác với các tiện ích được nhúng.

Nếu bạn cũng muốn biết các trang mà trong đó Sự kiện được kích hoạt, thay vào đó hãy sử dụng báo cáo Luồng hành vi.

Hình ảnh hóa kênh

Báo cáo Hình ảnh hóa kênh cung cấp cho bạn tổng quan về Kênh chuyển đổi mục tiêu đã chọn. Không giống như báo cáo Luồng mục tiêu, báo cáo Hình ảnh hóa kênh không cho thấy đường dẫn thực tế mà người dùng đã sử dụng thông qua trang web hoặc ứng dụng của bạn; đúng hơn là báo cáo chỉ cho thấy hiệu suất của từng bước kênh về phương diện số lần truy cập và thoát.

Báo cáo Hình ảnh hóa kênh là bước khởi đầu tốt để đánh giá hiệu suất tổng thể của Mục tiêu. Nếu bạn nhận thấy số lần thoát quá mức trong bước Mục tiêu, hãy sử dụng báo cáo Luồng mục tiêu để có phân tích sâu hơn về vấn đề này.

Luồng giới thiệu Google Play Báo cáo Luồng giới thiệu Google Play giúp bạn đánh giá sự quan tâm đến ứng dụng của mình bằng cách cho bạn thấy khối lượng lưu lượng truy cập thông qua từng giai đoạn của quá trình chuyển đổi.

Cấu tạo của báo cáo luồng

Tất cả báo cáo luồng (ngoại trừ báo cáo Hình ảnh hóa kênh) đều sử dụng các thành phần cơ bản giống nhau:

Nút

Nút là những điểm mà luồng lưu lượng truy cập thông qua đó. Một nút có thể đại diện cho một vài thứ, bao gồm một trang hoặc màn hình đơn, thư mục, Nhóm nội dung, Sự kiện hoặc thứ nguyên. Tổng số người dùng hiện trên mỗi nút, cho bạn hiểu ngay về lượng lưu lượng truy cập lưu thông qua nút đó.

Nút thứ nguyên màu trắng. Nút thứ nguyên xác định các điểm mục nhập cơ bản vào luồng để bạn có thể so sánh các kênh tiếp thị khác nhau, truyền thông xã hội, thứ nguyên công nghệ hoặc các điểm mục nhập khác ảnh hưởng như thế nào đến luồng người dùng của bạn.

Thứ nguyên chính của hình ảnh hóa dòng
Nút thứ nguyên

Nút Trang, Nhóm nội dungMục tiêu và màn hình ứng dụng màu xanh lá cây:

Nút trang của hình ảnh hóa dòng
Nút Trang hoặc Nhóm nội dung
Nút mục tiêu của hình ảnh hóa dòng
Nút Mục tiêu

Nút Sự kiện màu xanh dươngare blue:

Nút sự kiện của hình ảnh hóa dòng
Nút Sự kiện

Kết nối, thoát và lặp lại

Kết nối được hiển thị dưới dạng các dải băng màu xám chạy giữa các nút. Kết nối đại diện cho đường dẫn mà phân đoạn lưu lượng truy cập đi từ một nút đến một nút khác. Độ dày của kết nối cho biết khối lượng lưu lượng truy cập tương đối trong phân đoạn đó: dải băng càng dày, lưu lượng truy cập lưu thông qua kết nối đó càng nhiều.

Đôi khi các đường dẫn này lặp lại hoặc quanh các nút theo cách ngoài dự kiến. Lặp lại xuất hiện dưới dạng kết nối với mũi tên chỉ về phía nút trước đó.

Thoát (còn được gọi là lần thoát) cho biết vị trí người dùng rời khỏi luồng.

Các kết nối của hình ảnh hóa dòng
Kết nối, thoát và lặp lại

Sử dụng tốt báo cáo luồng

Mỗi báo cáo luồng cho bạn biết dữ liệu cụ thể về vùng đó của Analytics, nhưng tất cả các báo cáo đều có thể cho bạn biết:

  • Khối lượng lưu lượng truy cập tương đối vào trang web của bạn theo thứ nguyên mà bạn chọn (ví dụ: nguồn lưu lượng truy cập, chiến dịch, trình duyệt)
  • Khối lượng người dùng tương đối ở mỗi bước (nút) trong đường dẫn
  • Khối lượng lưu lượng truy cập tương đối và tỷ lệ bỏ qua giữa các bước (thoát)
  • Vị trí người dùng đã quay lại dọc đường dẫn
  • Các chỉ số cụ thể cho các kết nối, nút và lần thoát nút khi bạn di chuột qua chúng

Giới hạn của báo cáo luồng

Giới hạn phiên

Báo cáo luồng không thể hiển thị dữ liệu cho nhiều hơn 100.000 phiên. Nếu bạn có nhiều hơn 100.000 phiên trong tập dữ liệu, thì dữ liệu được lấy mẫu sẽ xuất hiện trong báo cáo luồng. Điều chỉnh phạm vi ngày để giảm số lượng phiên trong báo cáo.

Giới hạn phân đoạn

Báo cáo luồng chỉ hỗ trợ phân đoạn dựa trên phiên. Phân đoạn dựa trên người dùng bị vô hiệu hóa đối với báo cáo luồng. Bạn chỉ có thể áp dụng một phân đoạn duy nhất cho báo cáo luồng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?