Звіти з візуалізацією відвідувань

Переглядайте маршрут користувачів до ваших сторінок, подій і цілей на веб-сайтах та в додатках.

Візуалізація відвідувань – це графічне представлення маршрутів або шляхів користувачів на сайті. На відміну від карти, яка показує ймовірні й відомі маршрути, візуалізація відвідувань відображає фактичний шлях, пройдений крок за кроком, включно з обхідними напрямками й поверненнями впродовж цього шляху.

Звіти про відвідування в системі Analytics показують шляхи, якими проходять користувачі, переглядаючи вміст вашого сайту, зокрема спеціальний вміст, як-от цілі та події. Тож на одному графіку можна побачити, як користувачі входять на ваш сайт, взаємодіють із його вмістом і виходять із нього. Ці звіти можна також використовувати, щоб покращити вміст свого веб-сайту й виявити сторінки, на яких користувачі раптового покидають сайт або повертаються на попередню сторінку.

Зміст

Типи звітів про відвідування

Analytics містить низку спеціальних звітів про відвідування. Вони коротко описані в наведеній нижче таблиці.

Звіт Функції
Карта поведінки

У звіті "Карта поведінки" відображається шлях користувача від однієї сторінки або події до іншої. З цього звіту можна дізнатись, який вміст вашого сайту найцікавіший для користувачів. Звіт "Карта поведінки" також допоможе визначити потенційні проблеми з вмістом.

У звіті "Карта поведінки" можуть відображатися сторінки, групи вмісту, події або сторінки й події одночасно.

Карта цілі

Звіт "Карта цілі" показує послідовність трафіку на шляху до досягнутої конверсії. Він дає вам змогу дізнатися, чи переміщуються користувачі вашим вмістом саме так, як ви очікували, і чи не виникають на цьому шляху проблеми, як-от високі показники переривань або несподівані повернення.

Необхідно визначити цілі в обліковому записі, щоб скористатися звітом "Карта цілі". Можна підвищити ефективність цього звіту, визначивши послідовності цілей.

Карта відвідувань

У звіті "Карта відвідувань" порівнюється обсяг трафіку з різних джерел і особливості руху трафіку через веб-сайт. Також можна переглядати різні канали маркетингу, з яких надходить трафік. Ви бачитимете, як трафік взаємодіє з вмістом, а також отримуватимете дані про сторінки й шляхи, які демонструють надвисокі чи наднизькі показники.

Карта подій

Звіт "Карта подій" дає змогу візуалізувати порядок активації подій користувачами, як-от відтворення відео, завантаження файлів і взаємодія з вбудованими пристроями.

Якщо потрібно також відобразити сторінки, на яких активовано події, скористайтеся натомість звітом "Карта поведінки".

Візуалізація послідовності

Звіт "Візуалізація послідовності" дає загальне уявлення про вибрану послідовність конверсії цілі. На відміну від звіту "Карта цілі", звіт "Візуалізація послідовності" не містить даних про фактичний шлях користувачів на сайті чи в додатку, а лише дає уявлення про ефективність кожного кроку послідовності переходів через показники кількості входів і виходів.

Звіт "Візуалізація послідовності" – це перший етап під час оцінювання ефективності цілей. Якщо буде виявлено значне зниження показників, скористайтеся звітом "Карта цілі" для більш глибокого аналізу проблеми.

Потік переходів Google Play Звіт "Потік переходів Google Play" допомагає оцінити зацікавленість користувачів вашою програмою, оскільки в ньому відображається обсяг трафіку на кожному етапі процесу залучення.

Структура звіту про відвідування

В усіх звітах про відвідування (окрім звіту "Візуалізація послідовності") використовуються однакові базові компоненти.

Вузли

Вузли – це точки, через які проходить трафік. Вузлом можуть бути різні елементи, як-от окремі сторінки чи екрани, каталоги, групи вмісту, події чи параметри. Кожен вузол містить число, яке вказує обсяг трафіку (кількість користувачів), що через нього пройшов.

Вузли параметрів позначаються білим кольором. Вузол параметра визначає базову точку входу в потік, а тому ви можете порівняти, як впливають на потік користувачів різні канали маркетингу, соціальні засоби комунікації, параметри технологій та інші точки входу.

Вузол параметра

Вузли сторінок, груп вмісту та цілей і екрани додатків позначаються зеленим кольором.

Вузол сторінки чи групи вмісту
Вузол цілі "Візуалізації відвідувань"
Вузол цілі

Вузли подій позначаються синім кольором.

Вузол події "Візуалізації відвідувань"
Вузол події

Зв’язки, переривання та повернення

Зв’язки відображаються як сірі смуги між вузлами та позначають шлях, пройдений сегментом трафіку від одного вузла до іншого. Товщина зв’язку вказує на відносний обсяг трафіку в цьому сегменті: що товща смуга, то більше трафіку проходить через це зв’язок.

Іноді ці шляхи несподівано повертаються до попередніх вузлів або обходять якісь вузли. Повернення відображаються як зв’язок зі стрілкою, спрямованою на попередній вузол.

Переривання (інша назва – виходи) вказують на місце виходу користувача з потоку.

Зв’язки "Візуалізації відвідувань"
Зв’язки, виходи та повернення

Використання звітів про відвідування

Кожен звіт про відвідування містить дані для певного сегмента Analytics, але в усіх звітах ви знайдете дані про:

  • відносний обсяг трафіку до вашого сайту за вибраним параметром (наприклад, джерелами трафіку, кампанією, веб-переглядачем);
  • відносну кількість користувачів на кожному кроці (вузлі) шляху;
  • відносний обсяг трафіку й показник відмов між кроками (виходи);
  • місця на шляху, де користувачі повертаються до попередніх вузлів;
  • окремі показники для зв’язків, вузлів і виходів із вузлів (якщо навести на них курсор).

Обмеження звітів про відвідування

Обмеження сеансів

Звіти про відвідування можуть містити дані про щонайбільше 100 000 сеансів. Якщо набір даних міститиме більше сеансів, до звітів буде застосовано вибірку. Відкоригуйте діапазон дат, щоб зменшити кількість сеансів у звіті.

Обмеження сегментів

Звіти про відвідування підтримують лише сегменти на основі сеансів. Сегменти на основі користувачів для цього типу звітів вимкнено. До звіту про відвідування можна застосувати лише один сегмент.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?