Raporty wizualizacji procesu – informacje

Sprawdzanie czynności, jakie wykonują użytkownicy, by dotrzeć do stron, zdarzeń i celów w witrynach i aplikacjach.

Wizualizacja procesu jest zapisem graficznym, który śledzi przebieg ścieżki. Jednak w przeciwieństwie do mapy, która przedstawia tylko możliwe i znane trasy, wizualizacja procesu odsłania rzeczywistą ścieżkę krok po kroku z uwzględnieniem wszystkich odchyleń, jakie miały miejsce po drodze.

Raporty przepływu w Analytics ilustrują ścieżki użytkowników w witrynie z uwzględnieniem specjalnych treści, takich jak cele czy zdarzenia. Na jednym wykresie można sprawdzić, jak użytkownicy docierają do Twojej zawartości, angażują się w nią i dokąd kierują się w dalszej kolejności. Za pomocą tych raportów można również rozwiązywać problemy z treścią poprzez wyszukiwanie miejsc, w których użytkownicy opuszczają witrynę lub aplikację albo wracają do wcześniejszych elementów.

Tematy w tym artykule:

Rodzaje raportów przepływu

Analytics udostępnia wiele wyspecjalizowanych raportów przepływu. Omawiamy je pokrótce w poniższej tabeli.

Raport Funkcje
Zmiany w zachowaniu

Raport Zmiany zachowaniu obrazuje drogę przebytą przez użytkownika między stronami lub zdarzeniami. Ułatwia on sprawdzanie, jakie treści w Twojej witrynie najskuteczniej przyciągają uwagę użytkowników. Pomaga też w wykrywaniu potencjalnych problemów z witryną.

Raport Zmiany w zachowaniu może wyświetlać strony, grupowania treści lub zdarzenia albo równocześnie strony i zdarzenia.

Przepływ celów

Raport Przepływ celów obrazuje drogę, jaką pokonali użytkownicy na ścieżce do konwersji celu. Pozwala sprawdzić, czy użytkownicy przeglądają treść witryny zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, czy też występują jakieś problemy, np. wysoki współczynnik porzuceń lub niespodziewane zapętlenia ścieżek.

Aby korzystać z raportu Przepływ celów, musisz mieć na koncie zdefiniowane cele. Ten raport będzie jeszcze bardziej przydatny, jeśli określisz ścieżki do celów.

Przepływ użytkowników

Raport Przepływ użytkowników służy do porównywania wielkości ruchu pochodzącego z różnych źródeł i badania wzorców ruchu w witrynie. Możesz dowiedzieć się z niego, jak różne kanały marketingowe przyczyniają się do wzrostu natężenia ruchu. Możesz sprawdzać, jak użytkownicy korzystają z treści, oraz znajdować strony bądź ścieżki o wyjątkowo dobrej lub słabej skuteczności.

Przebieg zdarzeń

Raport Przebieg zdarzeń umożliwia zobrazowanie kolejności, w jakiej użytkownicy wywołują zdarzenia, np. odtworzenia filmów czy pobrania plików, i wchodzą w interakcje z osadzonymi gadżetami.

Jeśli chcesz poznać również strony, na których zostały wywołane zdarzenia, użyj raportu Zmiany w zachowaniu zamiast tego raportu.

Wizualizacja ścieżek

Raport Wizualizacja ścieżek umożliwia obejrzenie wybranej ścieżki konwersji celu. W odróżnieniu od raportu Przepływ celów, w raporcie Wizualizacja ścieżek nie widać faktycznej ścieżki, jaką użytkownicy pokonali w witrynie lub aplikacji, a tylko skuteczność poszczególnych kroków ścieżki pod względem liczby wejść i wyjść.

Raport wizualizacja ścieżek jest dobrym pierwszym wskaźnikiem ogólnej skuteczności celów. Jeśli wykryjesz na jakimś etapie realizacji celu nadmierną liczbę porzuceń, skorzystaj z raportu Przepływ celów, by dokładniej przeanalizować problem.

Przepływ użytkowników w Google Play Raport Przepływ użytkowników w Google Play umożliwia monitorowanie zainteresowania Twoją aplikacją, wyświetlając natężenie ruchu na poszczególnych etapach procesu pozyskania.

Struktura raportu przepływu

Wszystkie raporty przepływu (oprócz raportu Wizualizacja ścieżek) składają się z tych samych podstawowych elementów:

Węzły

Węzły to punkty, przez które przepływa ruch. Węzłami mogą być różne elementy, np. strony, katalogi, grupowania treści, zdarzenia i wymiary. Przy węzłach widać liczbę użytkowników, która przedstawia bezpośrednią wartość przepływającego przez nie ruchu.

Węzły wymiarów mają kolor biały. Węzeł wymiaru wskazuje podstawowy punkt wejścia w przepływ, dzięki czemu możesz porównywać, jak różne kanały marketingowe, media społecznościowe, wymiary techniczne lub inne punkty wejścia oddziałują na przepływ użytkowników.

Węzeł wymiaru

Węzły stron, grupowań treści i celów oraz ekrany aplikacji mają kolor zielony:

Węzeł strony lub grupowania treści
Węzeł celu

Węzły zdarzeń mają kolor niebieski:

Węzeł zdarzenia

Połączenia, porzucenia i zapętlenia

Połączenia są widoczne jako szare taśmy rozciągające się między węzłami. Połączenia wskazują ścieżkę ruchu między węzłami. Grubość połączenia sygnalizuje względne natężenie ruchu w danym segmencie: im grubsza taśma, tym więcej ruchu przepływa przez dane połączenie.

Czasami te ścieżki ulegają zapętleniu lub przebiegają wokół węzłów w nieoczekiwany sposób. Zapętlenia są sygnalizowane pod postacią połączenia ze strzałką skierowaną w stronę poprzedniego węzła.

Porzucenia (nazywane też wyjściami) wskazują miejsca, w których użytkownicy opuścili ścieżkę.

Połączenia, porzucenie i zapętlenie

Przydatne zastosowania raportów przepływu

Każdy raport procesu przedstawia szczegółowe dane z danego obszaru Analytics, ale we wszystkich raportach są zawarte następujące informacje:

  • względna liczba odwiedzin w witrynie według wybranego wymiaru (np. źródła odwiedzin, kampanii czy przeglądarki);
  • względna liczba użytkowników na każdym etapie (węźle) ścieżki,
  • względna liczba odwiedzin i współczynnik porzuceń między etapami (wyjściami);
  • miejsca na ścieżce, w których użytkownicy się cofają,
  • szczegółowe dane o połączeniach, węzłach i wyjściach z węzłów, wyświetlane po najechaniu na nie kursorem myszy.

Ograniczenia raportów przepływu

Ograniczenia sesji

Raporty przepływu wyświetlają dane z maksymalnie 100 000 sesji. Jeśli w zbiorze danych masz więcej niż 100 000 sesji, w raportach przepływu pojawiają się próbkowane dane. Aby zmniejszyć liczbę sesji w raporcie, dostosuj zakres dat.

Ograniczenia segmentów

Raporty przepływu obsługują tylko segmenty oparte na sesjach. Nie można używać w nich segmentów opartych na użytkownikach. Do danego raportu przepływu możesz zastosować tylko jeden segment.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?