Om rapportene for flytvisualisering

Se hvor brukerne navigerer for å komme til sidene, hendelsene og målene på nettstedene dine og i appene dine.

En flytvisualisering er en grafisk fremstilling som tegner en rute eller en bane, som en sti gjennom skogen. I motsetning til et kart, som inneholder mulige og kjente ruter, kan du i en flytvisualisering se den faktiske ruten som ble tilbakelagt, steg for steg, innbefattet om brukeren underveis tok eventuelle avstikkere eller gikk tilbake samme vei.

Med flytrapportene i Analytics får du en visuell fremstilling av banen de ulike brukerne tok gjennom innholdet ditt, innbefattet spesialelementer du sporer med mål og hendelser. I én enkelt grafisk fremstilling kan du se hvordan brukerne kommer til, bruker og forlater innholdet ditt. Du kan også bruke disse rapportene for å feilsøke innholdet ved å finne eventuelle uventede steder der brukerne går bakover i eller avslutter økten.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Ulike typer av flytrapporter

I Analytics kan du velge blant en rekke spesialiserte flytrapporter. Du finner kortfattet informasjon om disse rapportene i tabellen nedenfor.

Rapport Funksjoner
Atferdsflyt

I Atferdsflyt-rapporten kan du se hvordan brukerne har navigert fra én side eller hendelse til neste. Denne rapporten kan være til hjelp for å finne ut hva slags innhold som fanger brukernes interesse når de besøker nettstedet ditt. Med Atferdsflyt-rapporten blir det også enklere å finne potensielle problemer i innholdet.

Atferdsflyt-rapporten kan innholde informasjon om sider, innholdsgrupperinger, hendelser eller både sider og hendelser.

Målflyt

I Målflyt-rapporten kan du se banen trafikken din tok gjennom en trakt mot en {1målkonvertering. I denne rapporten kan du se om brukerne navigerer gjennom nettstedet ditt slik du forventer, eller om det har oppstått problemer. Det kan for eksempel være høy frafallsfrekvens eller at brukerne har navigert på en uventet måte.

Du må ha definert mål i kontoen din for å kunne bruke Målflyt-rapporten. Denne rapporten blir enda nyttigere om du definerer trakter for målene dine.

Brukerflyt

Med Brukerflyt-rapporten kan du sammenligne trafikkvolum fra ulike kilder og undersøke trafikkmønsterne på nettstedet ditt. I denne rapporten kan du se hvordan du får tilsendt trafikk fra de ulike markedsføringskanalene du bruker. Du kan se hvordan de aktuelle brukerne benytter innholdet ditt, og se etter sider eller baner som du får spesielt gode eller dårlige resultater med.

Hendelsesflyt

I Hendelsesflyt-rapporten kan du se hvilken rekkefølge brukerne utløser hendelser i, for eksempel videoavspillinger, nedlasting av filer og bruk av innebygde innholdsmoduler.

Hvis du også ønsker å se hvilke sider hendelsene ble utløst på, bruker du Atferdsflyt-rapporten i stedet.

Traktvisualisering

I Traktvisualisering-rapporten får du en oversikt over den valgte konverteringstrakten for mål. I motsetning til Målflyt-rapporten, inneholder ikke Traktvisualisering-rapporten den faktiske banen brukerne følger gjennom nettstedet ditt eller appen din. Den inneholder i stedet bare informasjon om resultatene for antallet innganger og utganger for hvert trakttrinn.

Traktvisualisering-rapporten er et godt utgangspunkt når du skal måle de samlede resultatene for målene dine. Hvis du oppdager høyt frafall i et måltrinn, kan du analysere problemet grundigere i Målflyt-rapporten.

Henvisningsflyt for Google Play Ved hjelp av rapporten Henvisningsflyt for Google Play kan du måle interessen for appen din ved at du får se trafikkmengden som går gjennom hvert trinn i kjøpsprosessen.

Oppbyggingen av en flytrapport

Alle flytrapportene (unntatt Traktvisualisering-rapporten) består av de samme grunnleggende komponentene:

Noder

Noder er punkter trafikken flyter gjennom. En node kan representere flere ting, for eksempel enkeltsider eller -skjermer, en katalog, innholdsgruppering, hendelse eller dimensjon. Du kan se en brukertelling i hver node, og dermed får du et umiddelbart innblikk i trafikkvolumet som passerer gjennom den aktuelle noden.

Dimensjonsnodene er hvite. Dimensjonsnoden bestemmer det grunnleggende inngangspunktet i en flyt, og da kan du sammenligne hvordan brukerflyten din påvirkes av ulike markedsføringskanaler, sosiale medier, teknologidimensjoner eller andre inngangspunkter.

Dimensjonsnode

Side-, innholdsgrupperings- og målnodene og appskjermene er grønne:

Node for side eller innholdsgruppering
Målnode

Hendelsesnodene er blå:

Hendelsesnode

Tilkoblinger, frafall og tilbakeganger

Tilkoblingene blir vist som grå bånd som flyter mellom nodene. Tilkoblingene representerer banen et trafikksegment tar fra én node til en annen. Tilkoblingens tykkelse angir den relative trafikkmengden i det aktuelle segmentet: Jo tykkere båndet er, jo mer trafikk flyter gjennom den aktuelle tilkoblingen.

Noen ganger kan disse banene ta uventede sløyfer tilbake eller rundt noden på uventede måter. Tilbakeganger vises som en tilkobling med en pil som peker mot den forrige node.

Frafall (også kalt utganger) angir hvor brukerne forlot flyten.

Tilkoblinger, frafall og tilbakeganger

Hva flytrapporter kan brukes til

I de enkelte flytrapportene kan du se spesifikke data for det aktuelle området av Analytics, men du kan se følgende i alle disse rapportene:

  • det relative trafikkvolumet til nettstedet ditt ut fra dimensjonen du velger (f.eks. trafikkilde, kampanje, nettleser)
  • det relative brukervolumet på hvert trinn (node) i banen
  • det relative trafikkvolumet og avbruddsfrekvensen mellom trinn (utganger)
  • hvor brukerne gikk tilbake langs banen de kom fra
  • spesifikke beregninger for tilkoblinger, noder og nodeutganger når du holder markøren over dem

Begrensninger for flytrapporter

Øktgrenser

Flytrapporter kan maksimalt inneholde data for 100 000 økter. Hvis datasettet består av mer enn 100 000 økter, blir samplede data vist i flytrapportene. Du kan justere datoperioden for å redusere antallet økter rapporten skal omfatte.

Segmentgrenser

Flytrapportene har bare støtte for øktbaserte segmenter. Brukerbaserte segmenter er slått av for flytrapportene. Du kan bruke bare ett enkelt segment på en flytrapport.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?