Over de procesweergaverapporten

Bekijk de stappen die uw gebruikers uitvoeren om de pagina's, gebeurtenissen en doelen van uw sites en apps te bereiken.

Een procesweergave is een grafiek die een route of een pad volgt, net als een pad door een bos. In tegenstelling tot een kaart waarop mogelijke en bekende routes worden weergegeven, laat een procesweergave het echte pad zien zoals dat stap voor stap is gevolgd, inclusief omwegen en omkeringen die zich onderweg hebben voorgedaan.

Procesrapporten in Analytics laten de paden zien die gebruikers volgen door uw content, inclusief speciale elementen die u bijhoudt met Doelen en Gebeurtenissen. In één grafiek kunt u zien hoe gebruikers bij uw content komen, deze gebruiken en weer verlaten. U kunt deze rapporten ook gebruiken om problemen met uw content op te lossen door plekken te vinden waar uw gebruikers plotseling uw content verlaten of terugkeren naar vorige content.

In dit artikel:

Soorten procesrapporten

Analytics biedt een aantal gespecialiseerde procesrapporten. Deze worden kort beschreven in de onderstaande tabel.

Rapport Functies
Gedrag

In het rapport 'Gedrag' wordt het pad dat gebruikers afleggen van de ene pagina of gebeurtenis naar de volgende, visueel weergegeven. Aan de hand van dit rapport kunt u ontdekken dankzij welke content gebruikers betrokken blijven bij uw site. Aan de hand van het rapport 'Gedragom' kunt u tevens potentiële problemen met content identificeren.

In het rapport 'Gedrag' kunnen Pagina's, Inhoudsgroepen, Gebeurtenissen of Pagina's en Gebeurtenissen worden weergegeven.

Doelprocesstroom

In het rapport 'Doelprocesstroom' wordt het pad weergegeven dat uw verkeer door een trechter naar een doelconversie heeft afgelegd. In dit rapport kunt u zien of gebruikers uw webinhoud bezoeken zoals verwacht, of dat er problemen zijn, zoals hoge verlatingspercentages of onverwachte lussen.

Er moeten gedefinieerde doelen in uw account aanwezig zijn voordat u het rapport 'Doelprocesstroom' kunt gebruiken. Dit rapport is nog nuttiger als u trechters voor uw doelen definieert.

Gebruikersstroom

In het rapport 'Gebruikersstroom' worden verkeersvolumes van verschillende bronnen met elkaar vergeleken, zodat u verkeerspatronen op uw site kunt onderzoeken. In dit rapport kunt u bekijken welke van uw verschillende marketingkanalen u verkeer opleveren. U kunt zien hoe dat verkeer omgaat met uw content, en u kunt specifiek zoeken naar pagina's of paden die heel goed of juist heel slecht presteren.

Gebeurtenisproces

In het rapport 'Gebeurtenisproces' kunt u de volgorde bekijken waarin gebruikers gebeurtenissen triggeren, zoals weergaven van video-inhoud, bestandsdownloads en interacties met ingesloten gadgets.

Als u ook wilt zien op welke pagina's de gebeurtenissen zijn geactiveerd, raadpleegt u het rapport 'Gedrag'.

Trechterweergave

Het rapport 'Trechterweergave' bevat een overzicht van de geselecteerde doelconversietrechter. In tegenstelling tot het rapport 'Doelprocesstroom' wordt in het rapport 'Trechterweergave' niet het werkelijke pad weergegeven dat uw gebruikers op uw site of in uw app hebben gevolgd. In plaats daarvan worden alleen de prestaties van elke trechterstap weergegeven, wat betreft het aantal in- en uitstappunten.

Het rapport 'Trechterweergave' is een goede eerste stap bij het meten van de algehele prestaties van uw doelen. Als u een uitzonderlijk hoog verlatingspercentage vaststelt in een doelstap, kunt u het rapport 'Doelprocesstroom' gebruiken om het probleem dieper te analyseren.

Google Play-verwijzingsstroom Het rapport 'Google Play-verwijzingsstroom' helpt u bij het peilen van de interesse in uw app door het verkeersvolume te tonen voor iedere fase in het acquisitieproces.

Anatomie van een procesrapport

Alle procesrapporten (behalve het rapport 'Trechterweergave') bevatten dezelfde basisonderdelen:

Knooppunten

Knooppunten zijn punten waar het verkeer doorheen stroomt. Een knooppunt kan verschillende dingen vertegenwoordigen, zoals één pagina of scherm, een map, een gebeurtenis of een dimensie. Het aantal gebruikers wordt weergegeven bij elk knooppunt, waardoor u onmiddellijk een idee krijgt van het verkeersvolume dat door dat knooppunt stroomt.

Dimensieknooppunten zijn wit. Dimensieknooppunten bepalen het basisinstappunt van een stroom, dus u kunt vergelijken in welke mate verschillende marketingkanalen, sociale media, technologische dimensies of andere instappunten van invloed zijn op uw gebruikersstroom.

Dimensieknooppunt

De knooppunten en app-schermen Pagina, Inhoudsgroepen en Doel zijn groen:

Knooppunt 'Pagina' of 'Inhoudsgroepen'
Doelknooppunt

Gebeurtenisknooppunten zijn blauw:

Gebeurtenisknoopunt

Connecties, uitstappunten en lussen

Connecties worden weergegeven als grijze stroken die tussen knooppunten stromen. Connecties vormen het pad dat een verkeerssegment neemt van het ene knooppunt naar het andere. De dikte van de connectie geeft de relatieve hoeveelheid verkeer in dat segment aan: hoe dikker de strook is, hoe meer verkeer er door die connectie is gestroomd.

Soms maken paden een lus of lopen ze op onverwachte manieren om knooppunten heen. Lussen worden weergegeven als een connectie met een pijl die in de richting van het vorige knooppunt wijst.

Uitstappunten geven aan waar gebruikers de stroom hebben verlaten.

Connecties, uitstappunten en lussen

Goede toepassingen van procesrapporten

Ieder procesrapport toont u specifieke gegevens voor dat gebied van Analytics, maar alle rapporten kunnen u het volgende tonen:

  • Het relatieve volume verkeer aan uw site volgens de dimensie die u kiest (bijvoorbeeld verkeersbron, campagne, browser)
  • Het relatieve volume gebruikers bij elke stap (knooppunt) op het pad
  • Het relatieve volume verkeer en het verlatingspercentage tussen de stappen (uitstappunten)
  • Waar gebruikers zijn omgekeerd op het pad
  • Specifieke statistische gegevens voor connecties, knooppunten en uitstappunten van knooppunten, wanneer u de muisaanwijzer erop plaatst

Beperkingen van procesrapporten

Beperkingen voor sessies

In procesrapporten kunnen gegevens voor maximaal 100.000 sessies worden weergegeven. Als u meer dan 100.000 sessies in de dataset heeft, worden steekproefgegevens weergegeven in de procesrapporten. Pas de periode aan om minder sessies in het rapport op te nemen.

Beperkingen voor segmenten

Procesrapporten ondersteunen alleen op sessies gebaseerde segmenten. Op gebruikers gebaseerde segmenten zijn uitgeschakeld voor procesrapporten. U kunt slechts één segment toepassen op een procesrapport.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?