Par plūsmas vizualizācijas pārskatiem

Skatiet darbības, ko jūsu lietotāji veic, lai sasniegtu lapas, izpildītu notikumus un mērķus jūsu vietnēs un lietotnēs.

Plūsmas vizualizācija ir diagramma, kas izseko maršrutu vai ceļu līdzīgi kā meža taku. Atšķirībā no kartes, kurā tiek rādīti iespējamie un zināmie maršruti, plūsmas vizualizācija atklāj faktisko ceļu, kāds tas ir izveidojies soli pa solim, iekļaujot visus radušos apkārtceļus un atkāpšanās ceļus.

Plūsmas pārskatos pakalpojumā Analytics tiek attēloti ceļi, kurus lietotāji veic jūsu vietnes saturā, iekļaujot īpašos elementus, kurus jūs uzskaitāt, izmantojot mērķus un notikumus. Vienā diagrammā varat redzēt, kā lietotāji ienāk jūsu vietnes saturā, kā mijiedarbojas ar to un kā iziet no tā. Šos pārskatus var izmantot arī satura problēmu novēršanai, atrodot vietas, no kurām lietotāji negaidīti dodas prom vai atgriežas iepriekšējā saturā.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Plūsmas pārskatu veidi

Pakalpojumā Analytics ir pieejami vairāki specializēti plūsmas pārskati. Tie ir īsi aprakstīti tabulā tālāk.

Pārskats Funkcijas
Darbību plūsma

Pārskatā “Darbību plūsma” tiek vizualizēts ceļš, ko lietotāji veica no vienas lapas vai notikuma uz nākamo. Šis pārskats var palīdzēt atklāt, kurš saturs piesaista lietotājus jūsu vietnei. Pārskats Darbību plūsma var arī palīdzēt noteikt iespējamas satura problēmas.

Pārskatā “Darbību plūsma” var parādīt lapas, satura grupas, notikumus vai gan lapas, gan notikumus.

Mērķa plūsma

Pārskatā “Mērķa plūsma” tiek vizualizēts ceļš, ko lietotāji veica pa piltuvi, virzoties uz mērķa reklāmguvumu. Izmantojot šo pārskatu, varat uzzināt, vai lietotāji pa jūsu saturu pārvietojas, kā paredzēts, vai arī rodas problēmas, piemēram, augsti krituma rādītāji vai neparedzēti atgriešanās gadījumi.

Lai izmantotu pārskatu “Mērķa plūsma”, kontā ir jādefinē mērķi. Šis pārskats ir vēl noderīgāks, ja mērķiem definējat piltuves.

Lietotāju plūsma

Pārskatā “Apmeklētāju plūsma” ir salīdzināts datplūsmas daudzums no dažādiem avotiem, ļaujot jums izpētīt datplūsmas modeļus savā vietnē. Šajā pārskatā varat skatīt, kā dažādi mārketinga kanāli jums novirza datplūsmu. Varat skatīt, kā lietotāji mijiedarbojas ar jūsu saturu un meklēt lapas vai ceļus, kuros veiktspēja ir īpaši augsta vai zema.

Notikumu plūsma

Pārskatā “Notikumu plūsma” varat vizualizēt secību, kādā lietotāji aktivizē notikumus, piemēram, videoklipu atskaņošanu, failu lejupielādi, un mijiedarbojas ar iegultajiem sīkrīkiem.

Ja vēlaties skatīt lapas, kurās tika aktivizēti notikumi, izmantojiet pārskatu “Darbību plūsma”.

Piltuves vizualizācija

Pārskatā “Piltuves vizualizācija” ir sniegts kopsavilkums par atlasīto mērķa reklāmguvuma piltuvi. Atšķirībā no pārskata “Mērķa plūsma” pārskatā “Piltuves vizualizācija” netiek parādīts faktiskais ceļš, ko lietotāji veikuši jūsu vietnē vai lietotnē; tajā tiek parādīta tikai katra piltuves soļa veiktspēja, sniedzot datus par ieeju un izeju skaitu.

Pārskats “Piltuves vizualizācija” ir labs veids, kā sākotnēji novērtēt mērķu vispārējo veiktspēju. Ja konstatējat ievērojamu kritumu kādā mērķa darbībā, izmantojiet pārskatu Mērķa plūsma, lai plašāk analizētu problēmu.

Google Play novirzīšanas plūsma Pārskats “Google Play novirzīšanas plūsma” ļauj novērtēt interesi par jūsu lietotni, rādot datplūsmu katrā lietotnes ieguves procesa posmā.

Plūsmas pārskata struktūra

Visos plūsmas pārskatos (izņemot pārskatu “Piltuves vizualizācija”) tiek izmantoti vieni un tie paši pamata komponenti.

Mezgli

Mezgli ir punkti, pa kuriem pārvietojas datplūsma. Mezgls var apzīmēt dažādus vienumus, tostarp vienu lapu vai ekrānu, direktoriju, satura grupu, notikumu vai kategoriju. Katrā mezglā tiek rādīts lietotāju skaits, lai jūs varētu gūt tūlītēju priekšstatu par datplūsmas lielumu šajā mezglā.

Kategoriju mezgli ir baltā krāsā. Kategorijas mezgls nosaka pamata ieejas punktu plūsmā, tādējādi varat salīdzināt, kā dažādi mārketinga kanāli, sociālie saziņas līdzekļi, tehnoloģijas kategorijas vai citi ieejas punkti ietekmē jūsu lietotāju plūsmu.

Kategorijas mezgls

Lapu, satura grupu un mērķu mezgli un lietotņu ekrāni ir zaļā krāsā.

Lapas vai satura grupas mezgls
Mērķa mezgls

Notikumu mezgli ir zilā krāsā.

Notikuma mezgls

Savienojumi, kritumi un atgriešanās gadījumi

Savienojumi ir pelēkas saites, kas savieno mezglus. Savienojumi attēlo ceļu, kādu datplūsmas segments veic no viena mezgla līdz citam mezglam. Savienojuma biezums norāda relatīvo datplūsmas daudzumu šajā segmentā: jo biezāka saite, jo vairāk datplūsmas bija šajā savienojumā.

Dažreiz šie ceļi virzās atpakaļ vai apkārt mezgliem neparedzētos veidosor around nodes in unexpected ways. Atgriešanās gadījumi tiek parādīti kā savienojumi ar bultiņu, kas norāda uz iepriekšējo mezglu.

Kritumi (tiek dēvēti arī par izejām) norāda, kur lietotāji izgāja no plūsmas.

Savienojumi, kritumi un atgriešanās gadījumi

Plūsmas pārskatu izmantošanas veidi

Katrā plūsmas pārskatā tiek rādīti dati par konkrētu Analytics jomu, bet visos pārskatos tiek iekļauta šāda informācija:

  • uz jūsu vietni novirzītais datplūsmas relatīvais apjoms atbilstoši jūsu izvēlētajai kategorijai (piemēram, datplūsmas avots, kampaņa, pārlūkprogramma);
  • lietotāju relatīvais apjoms katrā ceļa solī (mezglā);
  • datplūsmas relatīvais apjoms un starp soļiem notikušās atmešanas rādītājs (izejas);
  • vietas, kurās lietotāji veica apkārtceļu;
  • īpaša savienojumu, mezglu un mezglu izeju metrika, kad virs šiem vienumiem novieto kursoru.

Plūsmas pārskatu ierobežojumi

Sesiju ierobežojumi

Plūsmas pārskatos var parādīt datus par ne vairāk kā 100 000 sesijām. Ja datu kopā ir vairāk nekā 100 000 sesiju, plūsmas pārskatos tiek parādīti izlases dati. Pielāgojiet datumu diapazonu, lai samazinātu sesiju skaitu pārskatā.

Segmentu ierobežojumi

Plūsmas pārskatos tiek atbalstīti tikai uz sesijām balstīti segmenti. Uz lietotājiem balstīti segmenti plūsmas pārskatos ir atspējoti. Plūsmas pārskatam var lietot tikai vienu segmentu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?