Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Zacieľujte svoje reklamy na výnosné geografické polohy

Táto analýza vám pomôže identifikovať polohy (krajiny alebo regióny/mestá) používateľov s vysokými mierami konverzií alebo transakcií. Tieto informácie môžete použiť na zacielenie reklám na pre vás najziskovejšie geografické polohy.

Prieskum

Identifikujte regióny alebo mestá s vyššími než priemernými metrikami výkonnosti. Malo by pre vaše podnikanie význam zacieliť na vyhľadávania v týchto oblastiach?

  1. Prejdite na položku Publikum > Demografické údaje > Poloha.

  2. Pomocou položky Segmenty aplikujte predvolený segment Návštevnosť z vyhľadávania.

  3. Kliknutím na mapu vykonajte hĺbkovú analýzu relevantnej krajiny alebo územia, napríklad Spojených štátov. Prípadne môžete na vylúčenie miestnych oblastí a ponechanie medzinárodného zobrazenia použiť rozšírený filter v tabuľke.

  4. V tabuľke zmeňte primárnu dimenziu na Región (napr. štát) alebo Mesto.

  5. V pravej hornej časti tabuľky vyberte zobrazenie Porovnanie. Pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte konkrétnu metriku.

Ak ste medzinárodná spoločnosť alebo ak plánujete expandovať na medzinárodný trh, môže byť vhodné identifikovať iné polohy s vysokým počtom relácií. Na karte Zobrazenie na mape vyberte položku Používanosť stránok. Na mape vyberte v rozbaľovacej ponuke metriku Relácie.

Ak chcete nájsť polohy s vysokou alebo nízkou mierou konverzie, zvoľte položku Množina cieľov alebo Elektronický obchod na karte Prieskumník. Preskúmajte metriky pre každú krajinu alebo územie a kliknite na názov krajiny alebo územia, aby ste preskúmali oblasti v rámci príslušnej krajiny alebo územia.

Akcia

Otestujte kampane zacielené na geografickú polohu v polohách s vysokou mierou konverzie alebo transakcií. V nastaveniach kampane môžete zmeniť geografické zacielenie svojich reklám a v reklamných skupinách môžete prispôsobiť znenie reklamy tak, aby sa vzťahovalo na používateľov v tejto oblasti. Ak napríklad cestovná kancelária zistí, že používatelia z Nitry majú vyššiu mieru konverzie elektronického obchodu, môže vytvoriť kampaň geograficky zacielenú na Nitru s reklamným textom „Lacné cestovné z Nitry“. Prípadne, ak iné webové stránky zistia, že používatelia mimo Slovenska hľadajú a kupujú ich produkty, môžu sa rozhodnúť rozšíriť svoje zacielenie na vyhľadávaciu sieť na medzinárodnej úrovni.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false