Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Danh sách tài khoản

Nhấp chuột ở đầu của bất kỳ trang Analytics nào để xem các tài khoản, thuộc tính và chế độ xem mà bạn có quyền truy cập. Trong chế độ phân cấp, tài khoản hiển thị dưới dạng các thư mục; thuộc tính hiển thị dưới dạng các thư mục trong tài khoản; chế độ xem báo cáo hiển thị trong thuộc tính. Trong chế độ cố định, tất cả chế độ xem báo cáo hiển thị trong danh sách. Nhấp vào nút Chế độ mong muốn của bạn trên danh sách.

Nhấp vào chế độ xem sẽ đưa bạn đến các báo cáo cho chế độ xem đó. Bạn có thể đánh dấu bất kỳ mục nào bằng dấu sao. Nhấp vào biểu tượng dấu sao ở bên trái mục danh sách để áp dụng (hoặc xóa) dấu sao. Để xem danh sách các mục bạn đã gắn dấu sao, hãy nhấp vào nút dấu sao trên danh sách. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để xác định vị trí một mục theo tên.

Tất cả các thiết lập hiển thị (chế độ, dấu sao, v.v...) vẫn hoạt động cho đến khi bạn thay đổi chúng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?