Trang chủ tài khoản và trang tổng quan

Trang chủ tài khoản liệt kê tất cả các thuộc tính, chế độ xem và bộ lọc trong tài khoản Google Analytics của bạn. Bạn có thể sử dụng trang này để điều hướng giữa những tài sản này và xem nhanh về mỗi tài sản đang thực hiện như thế nào bằng cách sử dụng số liệu lượt truy cập trong 30 ngày và phần trăm thay đổi.

Từ trình đơn thả xuống Tất cả các tài khoản, hãy nhấp vào Danh sách tài khoản để xem danh sách tất cả các tài sản trong tài khoản của bạn. Nhấp vào Hiển thị lượt truy cập để hiển thị tổng số lượt truy cập và phần trăm thay đổi về số lượt truy cập trong 30 ngày qua. Sử dụng nút Hiển thị lượt truy cập có thể giúp bạn xem nhanh những tài sản nào có thể cần phải chú ý ngay lập tức hay cần xem xét kỹ hơn trong các báo cáo khác.

Để giúp bạn sắp xếp và theo dõi các tài sản cụ thể, bạn có thể đánh dấu bất kỳ mục nào trên danh sách này bằng dấu sao. Nhấp vào biểu tượng dấu sao ở bên trái mục danh sách để áp dụng (hoặc xóa) dấu sao. Để xem danh sách các tài sản bạn đã gắn dấu sao, hãy nhấp vào nút dấu sao trong trình đơn. Bạn cũng có thể nhập một từ vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút này để tìm kiếm qua các mục có gắn dấu sao. Để trở về danh sách đầy đủ các tài sản trong tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Tất cả. Nếu bạn có nhiều thuộc tính trong tài khoản của mình thì việc sử dụng các dấu sao có thể giúp bạn nhanh chóng sắp xếp và kiểm tra hiệu suất của các tài sản cụ thể.

Lưu ý rằng Google Analytics nhớ những cài đặt hiển thị này - ngay cả khi bạn đăng xuất. Các mục có gắn dấu sao và danh sách các tài sản được hiển thị vẫn giữ nguyên cho đến khi bạn thay đổi các mục.

Xem nhanh trang chủ và tổng quan về tài khoản

Sử dụng Trang chủ tài khoản để:

  • Điều hướng giữa tất cả các tài sản — thuộc tính, chế độ xem và bộ lọc — trong tài khoản của bạn.
  • Nhấp vào Hiển thị lượt truy cập để xem tổng số lượt truy cập và phần trăm thay đổi về số lượt truy cập trong 30 ngày qua.
  • Đánh dấu và sắp xếp tài sản một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng dấu sao. Thêm hoặc xóa dấu sao bằng cách nhấp vào biểu tượng trong cột phía xa bên trái. Bật/tắt giữa danh sách tất cả các tài sản và tài sản có gắn dấu sao bằng cách sử dụng các nút trong thanh trình đơn.