Sociala nätverk

Utvärdera sociala källor

När ditt innehåll delas (via vidaredelning, +1 eller annan aktivitet i ett socialt nätverk) på en social webbplats kan den delade webbadressen öka trafiken till din webbplats betydligt. Denna trafik kan i sin tur skapa engagemang, omvandlingar och intäkter. En kanal kan således beskrivas på följande sätt:

Delning leder till besök leder till omvandlingar

Elementen i den här kanalen kan användas till tre förhållanden som du använder när du utvärderar olika sociala nätverk och hur de påverkar din verksamhet:

  • Omvandlingar/aktiviteter i sociala nätverk: Hur ofta leder social delning i ett socialt nätverk till omvandling?
  • Omvandlingar/besök i sociala nätverk: Hur ofta leder hänvisningar från det sociala nätverket till omvandlingar?
  • Besök i sociala nätverk/aktiviteter i sociala nätverk: Hur ofta leder delning i sociala nätverk till mer trafik till din webbplats?

Omvandlingar/aktiviteter i sociala nätverk

Du hittar antalet omvandlingar om du går till Socialt nätverk: Omvandlingar och tittar på Omvandlingar för önskad källa.

Du hittar aktiviteter i sociala nätverk om du går till Socialt nätverk: Sidor. Klicka på önskad källa i tabellen. (Obs! Delning av data är endast tillgängligt för Google Analytics logotyp för sociala datahubbpartner Google Analytics sociala datahubbpartner.) Statistiken för Datahubbaktiviteter anger antalet sociala åtgärder.

Omvandlingar/besök från sociala nätverk

Du hittar antalet omvandlingar om du går till Socialt nätverk: Omvandlingar och tittar på Omvandlingar för önskad källa.

Om du vill se besök från sociala nätverk går du till Sociala nätverk: Nätverkshänvisningar och tittar på Besök för den önskade källan.

Besök från sociala nätverk/aktiviteter i sociala nätverk

Om du vill se besök från sociala nätverk går du till Sociala nätverk: Nätverkshänvisningar och tittar på Besök för den önskade källan.

Du hittar aktiviteter i sociala nätverk om du går till Socialt nätverk: Sidor. Klicka på önskad källa i tabellen. (Obs! Delning av data är endast tillgängligt för Google Analytics logotyp för sociala datahubbpartner Google Analytics sociala datahubbpartner.) Statistiken för Datahubbaktiviteter anger antalet sociala åtgärder.