Aktivácia remarketingu a reklamných funkcií prehľadov v službe Analytics

Ak aktivujete signály Googlu, ovládacie prvky na aktivovanie remarketingových a reklamných funkcií prehľadov nahradia ovládacie prvky signálov Googlu.

Tento článok vysvetľuje, ako konfigurovať Analytics tak, aby ste mohli vytvárať remarketingové publiká a zdieľať ich so svojimi reklamnými účtami. Môžete napríklad vytvoriť publikum používateľov, ktorí vložili položky do nákupných košíkov, no nákup nedokončili. Toto publikum môžete potom zdieľať so službou Google Ads, aby ste týchto používateľov mohli znova osloviť následnými reklamami.

Ďalšie informácie o remarketingových publikách v službe Analytics

Obsah tohto článku:

Predpoklady

Ak chcete pomocou služby Analytics používať remarketing a remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, musíte splniť tieto požiadavky:

 

Limity

Pripomíname, že počet remarketingových segmentov publika na jeden účet Analytics je obmedzený na 2 000.

Dimenzia Segmenty podľa nákupných úmyslov nie je k dispozícii pre remarketingové publiká.

Metrika Dni od poslednej návštevy nie je k dispozícii pre remarketingové publikum.

 

Aktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov inzercie pre webové vlastníctvo

Ak pre určité webové vlastníctvo povolíte remarketing, môžete zo svojich dát služby Analytics vytvoriť remarketingové publiká a zdieľať ich s prepojenými reklamnými účtami (napr. s účtami Google Ads a Display & Video 360) a s Optimalizáciou.

Keď pre určité webové vlastníctvo povolíte funkcie na vytváranie prehľadov inzercie, Analytics bude zhromažďovať rovnaké informácie ako zvyčajne spolu so súbormi cookie pre reklamy Google, ak sú k dispozícii.

Pre webové vlastníctvo môžete povoliť funkcie remarketingu a prehľadov reklamy pomocou jedného z týchto spôsobov:

Úprava nastavení vlastníctva

Táto metóda sa vzťahuje len na webové vlastníctva a na stránky, na ktorých používate knižnicu analytics.js alebo značky AMP.

Úprava nastavení vlastníctva je jedinou metódou, pri ktorej môžete na vytváranie remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní použiť značku Analytics.

Keď upravíte nastavenia vlastníctva tak, aby podporovali remarketing a/alebo zhromažďovanie údajov pre inzertné funkcie, potom je do tohto typu zhromažďovania údajov zahrnutá návštevnosť všetkých stránok. Ak chcete implementovať tieto funkcie iba pre niektoré časti svojho webu, kód sledovania je nutné upraviť pre každú relevantnú stránku a ponechať tieto nastavenia vlastníctva deaktivované.

Aktualizácia nastavení vlastníctva:

  1. Prihláste sa do účtu Analytics.
  2. Kliknite na kartu Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete tieto funkcie aktivovať.
  3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Informácie o sledovaní a potom na Zhromažďovanie údajov.
  4. V sekcii Zhromažďovanie údajov pre inzertné funkcie:
    • Ak chcete aktivovať remarketing, položky Remarketing a Prehľady inzertných funkcií nastavte na možnosť ZAPNUTÉ.
    • Ak chcete aktivovať iba funkcie na vytváranie prehľadov reklamy, na ZAP. nastavte iba Funkcie na vytváranie prehľadov reklamy.

Ak ste už v minulosti aktivovali remarketing a funkcie na vytváranie prehľadov inzercie aktualizáciou kódu sledovania, tieto nastavenia vlastníctva môžete stále implementovať a nespôsobiť pritom žiadne konflikty. Platí to len pre remarketing v Obsahovej sieti Google.

Pripomíname, že touto metódou môžete funkcie aktivovať iba v súvislosti s používateľmi vášho webu. Ak chcete aktivovať tieto funkcie v súvislosti s používateľmi vašej aplikácie, kód sledovania aplikácie musíte aktualizovať metódami určenými pre Android a iOS.

Ak nechcete zhromažďovať údaje pre reklamné funkcie, uistite sa, že obe tieto možnosti sú nastavené na VYP. a váš kód sledovania nie je konfigurovaný na zhromažďovanie týchto údajov.

 

Alternatívne riešenie: úprava kódu sledovania

Preferovanou metódou aktivácie remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov inzercie je upraviť nastavenia vlastníctva, ako uvádzame vyššie. Tieto funkcie však môžete aktivovať aj úpravou kódu sledovania.

Ak chcete aktivovať remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, je potrebné použiť uvedené nastavenia vlastníctva.

Ak sa remarketing v Obsahovej sieti a funkcie na vytváranie prehľadov inzercie rozhodnete aktivovať aktualizáciou kódu sledovania, bude potrebné upraviť iba jeden riadok kódu, ako je to uvedené v ďalších sekciách. Táto úprava nemá vplyv na žiadne prispôsobenia, ktoré ste už v kóde vykonali.

Ak chcete funkcie na vytváranie prehľadov inzercie deaktivovať manuálne, môžete upraviť svoj kód sledovania tak, ako je to uvedené v relevantných sekciách nižšie.

Ak chcete povoliť tieto funkcie pre platformu Universal Analytics, vložte riadok uvedený tučným písmom do svojho existujúceho kódu sledovania medzi príkazy createsend ako v tomto príklade:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Ak chcete danú zmenu vrátiť späť, jednoducho odstráňte riadok ga('require', 'displayfeatures');.

Ak chcete prepísaním doplnku displayfeatures a nastavení vlastníctva vypnúť funkcie na vytváranie prehľadov inzercie, pridajte riadok
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
za príkaz create a pred odoslaním prístupu.

Ak používate Správcu značiek Google, značku služby Analytics upravte podľa týchto pokynov.

Ak ešte používate kód sledovania ga.js, na tejto stránke nájdete pokyny na úpravu tohto kódu.

 

Alternatívne riešenie: výber možnosti použitia existujúceho kódu sledovania pri vytváraní remarketingovej kampane v službe Google Ads

Ak je váš účet prepojený s účtom Analytics, pri vytváraní remarketingovej kampane v službe Google Ads máte možnosť použiť kód sledovania, ktorý sa už nachádza na vašom webe. Nemusíte generovať remarketingovú značku v službe Google Ads. Ak použijete túto možnosť, remarketing sa v službe Analytics povolí automaticky. Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní remarketingových kampaní v službe Google Ads.

 

Povolenie remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov inzercie pre aplikáciu

Keď tieto funkcie aktivujete pre aplikáciu, Analytics bude zhromažďovať rovnaké informácie ako zvyčajne spolu s informáciami priradenými k identifikátorom mobilnej inzercie.

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre aplikáciu, je potrebné upraviť kód sledovania služby Analytics, ktorý ste vložili do kódu svojej aplikácie. V ďalších príkladoch vám vysvetlíme, ako upraviť kód sledovania aplikácií pre Android a iOS.

Zmena kódu sledovania aplikácií pre Android

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre Android, kód sledovania služby Analytics upravte tak, aby zhromažďoval reklamné identifikátory. Pre sledovanie, v ktorom chcete aktivovať tieto funkcie, zavolajte metódu enableAdvertisingIdCollection. Príklad:

// Získanie sledovania
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Aktivácia funkcií v Obsahovej sieti
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Ďalšie informácie o podpore obsahových reklám v Androide

Zmena kódu sledovania aplikácií pre iOS

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre iOS, je nutné zhromažďovať identifikátor pre inzerentov (IDFA). Ak chcete aktivovať zhromažďovanie identifikátora IDFA, prepojte so svojou aplikáciou knižnice libAdIdAccess.aAdSupport.framework a nastavte allowIDFACollection na YES (ÁNO) v každom sledovaní, ktoré bude zhromažďovať identifikátory IDFA. Príklad:

// Predpoklad je, že sledovanie už bolo inicializované identifikátorom vlastníctva, inak
// metóda getDefaultTracker vráti hodnotu nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Aktivácia zhromažďovania identifikátorov IDFA
tracker.allowIDFACollection = YES;

Ak používate Správcu značiek Google, značku služby Analytics upravte podľa týchto pokynov.

 

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?