Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Aktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy v službe Analytics

Ak aktivujete signály Googlu, nastavenia na aktivovanie remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy nahradia nastavenia signálov Googlu.

Tento článok vysvetľuje, ako konfigurovať Analytics tak, aby ste mohli vytvárať remarketingové publiká a zdieľať ich so svojimi reklamnými účtami. Môžete napríklad vytvoriť publikum používateľov, ktorí vložili položky do nákupných košíkov, no nákup nedokončili. Toto publikum môžete potom zdieľať so službou Google Ads, aby ste týchto používateľov mohli znova osloviť následnými reklamami.

Ďalšie informácie o remarketingových publikách v službe Analytics

Obsah tohto článku:

Podmienky

Ak chcete využívať remarketing pomocou Analytics a remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní pomocou Analytics, musíte splniť tieto požiadavky:

 

Limity

Pripomíname, že počet remarketingových publík na jeden účet Analytics je obmedzený na 2 000.

Dimenzia Segmenty podľa nákupných úmyslov nie je k dispozícii pre remarketingové publiká.

Metrika Dni od poslednej návštevy nie je k dispozícii pre remarketingové publiká.

 

Aktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy pre webové vlastníctvo

Ak pre určité webové vlastníctvo aktivujete remarketing, môžete zo svojich dát služby Analytics vytvoriť remarketingové publiká a zdieľať ich s prepojenými reklamnými účtami (napr. s účtami Google Ads a Display & Video 360) a Optimalizáciou.

Keď aktivujete funkcie na vytváranie prehľadov reklamy pre webové vlastníctvo, Analytics bude zhromažďovať rovnaké informácie ako zvyčajne spolu so súbormi cookie pre reklamy Google, ak sú k dispozícii.

Remarketing a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy môžete aktivovať pre webové vlastníctvo jedným z týchto spôsobov:

Úprava nastavení vlastníctva

Tento spôsob sa vzťahuje len na webové vlastníctva a stránky, na ktorých používate knižnicu gtag.js, analytics.js alebo značkovanie AMP.

Úprava nastavení vlastníctva je jediným spôsobom, pri ktorom môžete na vytváranie remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní použiť značku Analytics.

Keď upravíte nastavenia vlastníctva tak, aby podporovali remarketing alebo zhromažďovanie údajov pre reklamné funkcie, potom je do tohto typu zhromažďovania údajov zahrnutá návštevnosť všetkých stránok. Ak chcete implementovať tieto funkcie iba pre niektoré časti svojho webu, kód sledovania je nutné upraviť pre každú relevantnú stránku a ponechať tieto nastavenia vlastníctva deaktivované.

Aktualizácia nastavení vlastníctva:

  1. Prihláste sa do účtu Analytics.
  2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, pre ktoré chcete tieto funkcie aktivovať.
  3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Informácie o sledovaní a potom na Zhromažďovanie údajov.
  4. V sekcii Zhromažďovanie údajov pre reklamné funkcie:
    • Ak chcete aktivovať remarketing, nastavte RemarketingFunkcie na vytváranie prehľadov reklamy na ZAP.
    • Ak chcete aktivovať iba funkcie na vytváranie prehľadov reklamy, na ZAP. nastavte iba Funkcie na vytváranie prehľadov reklamy.

Ak ste už v minulosti aktivovali remarketing a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy aktualizáciou kódu sledovania, tieto nastavenia vlastníctva môžete stále implementovať a nespôsobiť pritom žiadne konflikty. Platí to len pre remarketing v Obsahovej sieti Google.

Pripomíname, že týmto spôsobom môžete funkcie aktivovať iba v súvislosti s používateľmi vášho webu. Ak chcete aktivovať tieto funkcie v súvislosti s používateľmi vašej aplikácie, kód sledovania aplikácie musíte aktualizovať spôsobmi určenými pre Android a iOS.

Ak nechcete zhromažďovať údaje pre reklamné funkcie, uistite sa, že obe tieto možnosti sú nastavené na VYP. a váš kód sledovania nie je konfigurovaný na zhromažďovanie týchto údajov.

Máte tiež možnosť aktivovať signály Googlu na zlepšenie remarketingu a prehľadov. Ak aktivujete signály Googlu, tieto nastavenia nahradia nastavenia pre remarketingové funkcie a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy.

 

Alternatívne riešenie: úprava kódu sledovania

Preferovaným spôsobom aktivácie remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy je úprava nastavení vlastníctva, ako uvádzame vyššie. Tieto funkcie však môžete aktivovať aj úpravou kódu sledovania.

Ak chcete aktivovať remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, je potrebné použiť uvedené nastavenia vlastníctva.

Ak sa rozhodnete aktivovať remarketing v Obsahovej sieti a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy aktualizáciou kódu sledovania, bude potrebné upraviť iba jeden riadok kódu, ako je to uvedené v ďalších sekciách. Táto úprava nemá vplyv na žiadne prispôsobenia, ktoré ste už v kóde vykonali.

Ak chcete deaktivovať funkcie na vytváranie prehľadov reklamy manuálne, môžete upraviť kód sledovania tak, ako je to uvedené v príslušných sekciách nižšie.

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre platformu Universal Analytics, vložte riadok uvedený tučným písmom do existujúceho kódu sledovania medzi príkazy createsend, ako je uvedené v tomto príklade:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Ak chcete zmenu vrátiť späť, jednoducho odstráňte riadok ga('require', 'displayfeatures');.

Ak chcete prepísať doplnok displayfeatures a nastavenia vlastníctva na vypnutie funkcií na vytváranie prehľadov reklamy, pridajte
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //to re-enable, set allowAdFeatures to true
za príkazom create a pred odoslaním prístupu.

Ak používate Správcu značiek Google, značku Analytics upravte podľa týchto pokynov.

Ak ešte používate kód sledovania ga.js, na tejto stránke nájdete pokyny na úpravu tohto kódu.

 

Alternatívne riešenie: výber možnosti použitia existujúceho kódu sledovania pri vytváraní remarketingovej kampane v službe Google Ads

Ak je váš účet prepojený s účtom Analytics, pri vytváraní remarketingovej kampane v službe Google Ads máte možnosť použiť kód sledovania, ktorý sa už nachádza na vašom webe. Nemusíte generovať remarketingovú značku v službe Google Ads. Ak použijete túto možnosť, remarketing sa v službe Analytics aktivuje automaticky. Prečítajte si viac o vytváraní remarketingových kampaní v službe Google Ads.

 

Aktivácia alebo deaktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy pre aplikáciu

Keď tieto funkcie aktivujete pre aplikáciu, Analytics bude zhromažďovať rovnaké informácie ako zvyčajne spolu s informáciami súvisiacimi s identifikátormi mobilnej reklamy.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tieto funkcie pre aplikáciu, upravte kód sledovania Analytics, ktorý ste zahrnuli do kódu aplikácie. V ďalších príkladoch vám vysvetlíme, ako upraviť kód sledovania aplikácií pre Android a iOS.

Zmena kódu sledovania aplikácií pre Android

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre Android, kód sledovania Analytics upravte tak, aby zhromažďoval reklamný identifikátor. Pre sledovanie, v ktorom chcete aktivovať tieto funkcie, zavolajte metódu enableAdvertisingIdCollection. Príklad:

// Získanie sledovania
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Aktivácia funkcií Obsahovej siete
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // Ak chcete deaktivovať funkcie Obsahovej siete, nastavte túto hodnotu na false.

Ďalšie informácie o podpore Reklamy v Obsahovej sieti v Androide

Zmena kódu sledovania aplikácií pre iOS

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre iOS, je nutné zhromažďovať reklamný identifikátor (IDFA). Ak chcete aktivovať zhromažďovanie identifikátora IDFA, prepojte so svojou aplikáciou knižnice libAdIdAccess.aAdSupport.framework a nastavte allowIDFACollection na YES (ÁNO) v každom sledovaní, ktoré bude zhromažďovať identifikátory IDFA. Príklad:

// Predpoklad je, že sledovanie už bolo inicializované identifikátorom vlastníctva, inak
// vráti metóda getDefaultTracker hodnotu nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Aktivácia zhromažďovania identifikátorov IDFA
tracker.allowIDFACollection = YES; // Ak chcete deaktivovať funkcie Obsahovej siete, nastavte túto hodnotu na NO.

 

Ak používate Správcu značiek Google, značku Analytics upravte podľa týchto pokynov.

 

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false