Slå på remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering i Google Analytics

Hvis du slår på Google-signaler, blir kontrollene du kan aktivere remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering med, erstattet av kontrollen for Google-signaler.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer Analytics slik at du kan opprette remarketingmålgrupper og dele disse med annonseringskontoene dine. Du kan for eksempel opprette en målgruppe med brukere som har lagt varer i handlekurven, men som ikke har fullført kjøpene. Du kan deretter dele denne målgruppen med Google Ads for å vise oppfølgingsannonser til disse brukerne.

Finn ut mer om remarketingmålgrupper i Google Analytics

Denne artikkelen tar for seg følgende:

Forutsetninger

Gjør dette for å kunne bruke remarketing med Analytics og remarketinglister for søkeannonser med Analytics:

 

Grenser

Merk deg at det finnes en grense på 2000 remarketingmålgrupper per Analytics-konto.

Du kan ikke bruke Markedssegmenter-dimensjonen i remarketingmålgrupper.

Dager siden forrige besøk-beregningen er ikke tilgjengelig for remarketingmålgrupper.

 

Slå på remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering for nettområder

Når du slår på remarketing for et nettområde, kan du opprette remarketingmålgrupper ut fra Analytics-dataene dine og deretter dele målgruppene med de tilknyttede annonseringskontoene dine (f.eks. Google Ads og Display & Video 360) samt Optimize.

Når du slår på rapporteringsfunksjonene for annonsering for et nettområde, samler Google Analytics inn den samme informasjonen som til vanlig. Eventuelle informasjonskapsler for Google-annonsering som benyttes, samles også inn.

Du kan slå på remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering for nettområder på en av disse måtene:

Endre områdeinnstillingene

Denne metoden gjelder bare nettområder samt sider der du bruker gtag.js, analytics.js eller AMP-tagger.

Hvis du vil opprette remarketinglister for søkeannonser med Analytics-taggen, er det å endre områdeinnstillingene den eneste metoden du kan benytte deg av.

Når du endrer områdeinnstillingene slik at de har støtte for remarketing og/eller datainnsamling for annonseringsfunksjonene, benyttes denne formen for datainnsamling på trafikken til alle sidene dine. Hvis du ønsker å implementere disse funksjonene bare for deler av nettstedet ditt, må du endre sporingskoden for de relevante sidene, og sette disse områdeinnstillingene til AV.

Sånn kan du oppdatere områdeinnstillingene:

  1. Logg på Analytics-kontoen din.
  2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil aktivere disse funksjonene.
  3. Klikk på Sporingsinfo og deretter på Datainnsamling i Område-kolonnen.
  4. Gjør følgende under Datainnsamling for annonseringsfunksjoner:
    • For å slå på remarketing angir du Remarketing og Rapporteringsfunksjoner for annonsering som .
    • For bare å slå på rapporteringsfunksjonene for annonsering angir du kun Rapporteringsfunksjoner for annonsering som .

Hvis du tidligere har aktivert remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering ved å oppdatere sporingskoden din, kan du fortsatt implementere disse områdeinnstillingene uten at det oppstår noen konflikter. Dette gjelder utelukkende for remarketing i Google Displaynettverk.

Du bør være oppmerksom på at du med denne metoden bare slår på disse funksjonene for de som bruker nettstedet ditt. Hvis du vil aktivere disse funksjonene slik at de gjelder for brukerne av appen din, må du oppdatere sporingskoden for appen i henhold til fremgangsmåtene angitt for Android og iOS.

Hvis du ikke vil samle inn data for annonseringsfunksjonene, må du sørge for at AV er valgt for begge disse alternativene, og at sporingskoden din ikke er konfigurert for å samle inn disse dataene.

Du har også muligheten til å slå på Google-signaler for å forbedre remarketing og rapportering. Hvis du slår på Google-signaler, blir kontrollene for remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering erstattet av disse kontrollene.

 

Alternativt: Endre sporingskoden

Den beste metoden for å aktivere remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering er å endre områdeinnstillingene dine som beskrevet ovenfor. Du kan imidlertid også aktivere disse funksjonene ved å endre sporingskoden.

Hvis du ønsker å bruke remarketinglister for søkeannonser, må du aktivere dette via områdeinnstillingene på måten som er beskrevet ovenfor.

Hvis du velger å aktivere remarketing i Displaynettverket og rapporteringsfunksjonene for annonsering ved å oppdatere sporingskoden, trenger du bare å endre én linje i koden. Nedenfor beskriver vi hvordan du gjør dette. Denne endringen påvirker ikke tidligere tilpasninger av koden.

Hvis du vil deaktivere funksjonene for annonseringsrapportering manuelt, kan du endre sporingskoden din slik det er beskrevet i de relevante delene nedenfor.

For å aktivere disse funksjonene i Universal Analytics setter du inn den uthevede linjen i den eksisterende sporingskoden din, mellom kommandoene 'create' og 'send', som i dette eksempelet:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
For å tilbakestille endringen fjerner du ga('require', 'displayfeatures');-linjen

For å overstyre displayfeatures-programtillegget og områdeinnstillingene på en slik måte at rapporteringsfunksjonene for annonsering slås av, legger du til
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //for å aktivere på nytt, angi verdien true (sann) for allowAdFeatures
etter create-kommandoen og før treffet overføres.

Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du følge denne veiledningen for å gjøre endringer i Analytics-taggen.

Hvis du fortsatt bruker ga.js-sporingskoden, finner du fremgangsmåten for å endre koden her.

 

Alternativ: Velg alternativet for å bruke eksisterende sporingskode når du oppretter en remarketingkampanje i Google Ads

Når du oppretter en remarketingkampanje i Google Ads, og kontoen din er knyttet sammen med en Analytics-konto, kan du velge å bruke sporingskoden som allerede finnes på nettstedet ditt, i stedet for å få generert en remarketing-tag i Google Ads. Hvis du bruker dette alternativet, blir Remarketing automatisk aktivert i Analytics. Finn ut mer om hvordan du oppretter remarketingkampanjer i Google Ads.

 

Aktiver eller deaktiver remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering i apper

Hvis du aktiverer disse funksjonene for en app, innhenter Analytics informasjonen som vanligvis samles inn, samt informasjon tilknyttet mobilannonserings-ID-er.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere disse funksjonene for en app, må du endre Analytics-sporingskoden du har lagt til i appkoden. I eksemplene nedenfor kan du se hvordan du endrer sporingskoden for Android- og iOS-apper.

Endre sporingskoden for Android-apper

For å aktivere disse funksjonene for Android må du endre sporingskoden for Analytics slik at annonserings-ID-en samles inn. Kall opp enableAdvertisingIdCollection-metoden på sporingsfunksjonen du vil slå på disse funksjonene for. Vi tar et eksempel:

// Hent sporingsfunksjonen.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Slå på Funksjoner for Displaynettverket.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // for å slå av funksjoner for Displaynettverket, og angi false (usann) for denne verdien

Finn ut mer om støtte for bannerannonsering på Android

Endre sporingskoden for iOS-apper

For å slå på disse funksjonene for iOS må du samle inn IDFA-er (annonserings-ID-er). For å slå på IDFA-innsamling knytter du libAdIdAccess.a- og AdSupport.framework-biblioteket sammen med appen din, og angir allowIDFACollection som YES (ja) i hvert sporingselement som skal samle inn IDFA-er. Vi tar et eksempel:

// Her forutsettes det at sporingselementet allerede er initialisert med en område-ID, ellers returnerer
// getDefaultTracker en null-verdi.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Aktiver IDFA-innsamling.
tracker.allowIDFACollection = YES; // for å slå av bannerfunksjoner, angi NO (nei) for denne verdien

 

Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du følge denne veiledningen for å gjøre endringer i Analytics-taggen.

 

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt