Atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkciju iespējošana pakalpojumā Analytics

Ja aktivizēsiet Google signālus, atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkciju iespējošanas vadīklas tiks aizstātas ar Google signālu vadīklu.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā konfigurēt pakalpojumu Analytics, lai izveidotu atkārtotā mārketinga mērķauditorijas un kopīgotu tās ar saviem reklamēšanas kontiem. Piemēram, varat izveidot to lietotāju mērķauditoriju, kuri atstājuši preces savā iepirkumu grozā, bet pirkumu nav pabeiguši, un pēc tam kopīgot šo mērķauditoriju ar Google Ads, lai atkārtoti piesaistītu šos lietotājus ar papildu reklāmām.

Uzzināt vairāk par atkārtotā mārketinga mērķauditorijām pakalpojumā Analytics

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Priekšnosacījumi

Lai pakalpojumā Analytics izmantotu priekšrocības, ko sniedz atkārtotais mārketings un atkārtotā mārketinga saraksti meklēšanas reklāmām, veiciet tālāk norādītās darbības.

 

Ierobežojumi

Ņemiet vērā, ka vienā Analytics kontā var būt ne vairāk par 2000 atkārtotā mārketinga auditoriju.

Atkārtotā mārketinga mērķauditorijām nav pieejama kategorija Tirgus segmenti.

Atkārtotā mārketinga auditorijām nav pieejama metrika Dienu skaits kopš pēdējā apmeklējuma.

 

Atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkciju iespējošana tīmekļa īpašumam

Ja iespējosiet atkārtoto mārketingu tīmekļa īpašumam, varēsiet izveidot atkārtotā mārketinga mērķauditorijas, izmantojot savus Analytics datus, un kopīgot šīs mērķauditorijas ar saviem saistītajiem reklamēšanas kontiem (piemēram, Google Ads un Display & Video 360) un ar pakalpojumu Optimizētājs.

Ja iespējosiet reklamēšanas pārskatu funkcijas tīmekļa īpašumam, pakalpojumā Analytics tiks apkopota gan standarta informācija, gan Google reklāmu sīkfaili, ja tādi būs pieejami.

Atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkcijas tīmekļa īpašumā varat iespējot, veicot kādu no tālāk norādītajām darbībām.

Īpašuma iestatījumu mainīšana

Šo metodi var lietot tikai tīmekļa īpašumos un lapās, kurās izmantojat izsekošanas kodu analytics.js vai AMP marķēšanu.

Īpašuma iestatījumu pārveidošana ir arī vienīgais veids, kā varat izmantot Analytics tagu, lai izveidotu atkārtotā mārketinga sarakstus meklēšanas reklāmām.

Ja pārveidojat īpašuma iestatījumus, lai tiktu atbalstīts atkārtotais mārketings un/vai datu apkopošana reklamēšanas funkcijām, šāda veida datu apkopošana attieksies uz visu jūsu lapu datplūsmu. Ja vēlaties ieviest šīs funkcijas tikai vietnes daļām, jums ir jāmaina izsekošanas kods katrai attiecīgajai lapai un jāizslēdz šī īpašuma iestatījumi.

Lai atjauninātu īpašuma iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pierakstieties savā Analytics kontā.
  2. Noklikšķiniet uz Administrators un pārejiet uz īpašumu, kurā vēlaties iespējot šīs funkcijas.
  3. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Izsekošanas informācija, pēc tam noklikšķiniet uz Datu apkopošana.
  4. Sadaļā Datu apkopošana reklamēšanas funkcijām veiciet tālāk minētās darbības.
    • Lai iespējotu atkārtoto mārketingu, pārslēdziet slēdžus Atkārtotais mārketings un Reklamēšanas pārskatu funkcijas pozīcijā Ieslēgts.
    • Lai iespējotu tikai reklamēšanas pārskatu funkcijas, pārslēdziet tikai slēdzi Reklamēšanas pārskatu funkcijas pozīcijā Ieslēgts.

Ja atkārtoto mārketingu un reklamēšanas pārskatu funkcijas iespējojāt jau iepriekš, atjauninot savu izsekošanas kodu, jūs vēl aizvien varat norādīt šos īpašuma iestatījumus, neradot konfliktus. Minētais attiecas tikai uz atkārtoto mārketingu Google reklāmas tīklā.

Ņemiet vērā, ka šī metode ir efektīva tikai tad, ja vēlaties iespējot šīs funkcijas, lai apkopotu datus par savas tīmekļa vietnes lietotājiem. Ja vēlaties iespējot šīs funkcijas, lai apkopotu datus par savas lietotnes lietotājiem, jums ir jāatjaunina lietotnes izsekošanas kods, veicot Android un iOS lietotnēm norādītās darbības.

Ja nevēlaties apkopot datus reklamēšanas funkcijām, abām opcijām pārslēdziet slēdzi pozīcijā IZSL. un pārliecinieties, ka izsekošanas kods nav konfigurēts datu apkopošanai.

 

Alternatīva: izsekošanas koda mainīšana

Iepriekš ir aprakstīta atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkciju iespējošanas ieteicamā metode — īpašumu iestatījumu pārveidošana. Tomēr šīs funkcijas var arī iespējot, pārveidojot izsekošanas kodu.

Ja vēlaties iespējot atkārtotā mārketinga sarakstus meklēšanas reklāmām, jums ir jāizmanto iepriekš aprakstītie īpašumu iestatījumi.

Ja izlemsiet iespējot atkārtoto mārketingu reklāmas tīklā un reklamēšanas pārskatu funkcijas, atjauninot izsekošanas kodu, jums būs jāveic nelielas izmaiņas vienā koda rindiņā, kā aprakstīts tālāk. Šis labojums neietekmēs citus kodā iepriekš veiktos pielāgojumus.

Ja manuāli atspējojat reklamēšanas pārskatu funkcijas, varat mainīt savu izsekošanas kodu, kā aprakstīts tālāk attiecīgajās sadaļās.

Lai platformai Universal Analytics iespējotu šīs funkcijas, esošajā izsekošanas kodā starp komandām 'create' un 'send' ievietojiet rindiņu treknrakstā, kā tas ir parādīts piemērā tālāk.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Lai atsauktu izmaiņas, vienkārši noņemiet rindiņu “ga('require', 'displayfeatures');”.

Lai ignorētu spraudni displayfeatures un īpašumu iestatījumus nolūkā izslēgt reklamēšanas pārskatu funkcijas, pievienojiet
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
pēc komandas create un pirms trāpījuma nosūtīšanas.

Ja izmantojat Google tagu pārvaldnieku, izpildiet šos norādījumus, lai rediģētu Analytics tagu.

Ja joprojām izmantojat izsekošanas kodu ga.js, šeit varat atrast norādījumus par šī koda mainīšanu.

 

Alternatīva: esošā izsekošanas koda izmantošanas opcijas atlase, kad veidojat Google Ads atkārtotā mārketinga kampaņu

Ja veidojat atkārtotā mārketinga kampaņu programmā Google Ads un jūsu konts ir saistīts ar Analytics kontu, varat izmantot vietnē jau esošo izsekošanas kodu, nevis programmā Google Ads ģenerēt atkārtotā mārketinga tagu. Izmantojot šo iespēju, atkārtotais mārketings tiek automātiski iespējots pakalpojumā Analytics. Uzziniet vairāk par atkārtotā mārketinga kampaņu veidošanu programmā Google Ads.

 

Atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkciju iespējošana lietotnei

Ja iespējosit šīs funkcijas lietotnei, pakalpojumā Analytics tiks apkopota gan standarta informācija, gan informācija, kas ir saistīta ar reklamēšanas ID mobilajās ierīcēs.

Lai iespējotu šīs funkcijas lietotnei, jums ir jāmaina lietotnes kodā iekļautais Analytics izsekošanas kods. Tālāk sniegtajos piemēros ir paskaidrots, kā pārveidot Android un iOS lietotnēm paredzētu izsekošanas kodu.

Lietotnes izsekošanas koda maiņa Android lietotnēm

Lai iespējotu šīs funkcijas Android lietotnēm, pārveidojiet savu Analytics izsekošanas kodu, lai apkopotu reklamēšanas ID. Izsauciet metodi enableAdvertisingIdCollection izsekotājā, kurā vēlaties iespējot šīs funkcijas. Tālāk ir sniegts piemērs.

// Iegūstiet izsekotāju.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Iespējojiet reklāmas tīkla funkcijas.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Uzziniet vairāk par reklāmas tīkla reklamēšanas atbalstu operētājsistēmā Android.

Lietotnes izsekošanas koda izmaiņas iOS lietotnēm

Lai iespējotu šīs funkcijas iOS lietotnēm, apkopojiet datus no IDFA (reklāmdevēju identifikators). Lai iespējotu IDFA datu apkopošanu, saistiet bibliotēkas libAdIdAccess.a un AdSupport.framework ar savu lietojumprogrammu un katrā izsekotājā, kurā tiks apkopoti IDFA dati, parametram allowIDFACollection iestatiet vērtību YES. Tālāk ir sniegts piemērs.

// Tiek pieņemts, ka izsekotājs jau ir inicializēts, izmantojot īpašuma ID; pretējā gadījumā
// metode getDefaultTracker neiegūst rezultātu.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Iespējojiet IDFA datu apkopošanu.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Ja izmantojat Google tagu pārvaldnieku, izpildiet šos norādījumus, lai rediģētu Analytics tagu.

 

Saistītie resursi

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?